Terug

STRENGTH studie: onderzoek naar effect visoliecapsules op voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten
(STRENGTH studie: onderzoek naar effect visoliecapsules op voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten)

Vorige

STRENGTH studie: onderzoek naar effect visoliecapsules op voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten
(STRENGTH studie: onderzoek naar effect visoliecapsules op voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten)

De STRENGTH studie is een wetenschappelijk studie waarin wordt onderzocht of Omega-3 (visolie bevattende capsules) het risico verlaagt op het optreden van hart- en vaatziekten.

Wat is het doel van het onderzoek?

Deze studie wordt uitgevoerd bij patiënten die een verhoogd gehalte van vetten in het bloed hebben (hypertriglyceridemie) met daarnaast hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voor deze groep patiënten wordt naast het gebruik van cholesterolverlagers (statines) aanbevolen om bepaalde vetgehaltes nog lager te krijgen (non-HDL cholesterol) om het risico op hart- en vaatziekten verder te verlagen.

Deze studie onderzoekt het nieuwe medicijn Epanova, dit medicijn bevat hoge doseringen van Omega-3 wat de vetgehaltes in het bloed (triglyceriden en non-HDL cholesterol) verlaagt. Dit geeft naar verwachting een daling van het risico op hart- en vaatziekten.     

Wie zijn de onderzoekers?

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Prof. dr. Frank Visseren (hoofd-onderzoeker)
 • Drs. Guido Kranenburg (arts-onderzoeker)
 • Mevr. Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)
 • Mevr. Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)

Wie kan deelnemen aan het onderzoek

U komt in aanmerking voor deelname wanneer:

 • U hypertriglyceridemie hebt
 • U statine medicatie gebruikt
 • U hart- en vaatziekten hebt, hier valt onder: hartinfarct, omleiding of stent van de kransslagaders, herseninfarct of perifeer vaatlijden (etalagebenen)

Of wanneer u géén hart- en vaatziekten hebt maar wel een verhoogd risico hierop en u voldoet aan een van onderstaande criteria:

U heeft diabetes (suikerziekte) en bent een man (>40 jaar) of een vrouw (>50 jaar) en u:
 • Rookt.
 • Heeft een verhoogde bloeddruk.
 • Heeft eiwit in de urine (albuminurie).

U bent een man (>50 jaar) of een vrouw (>60 jaar) en u:

 • Rookt.
 • Heeft een verslechterde nierfunctie.
 • Heeft een vader (jonger dan 55 jaar) of moeder (jonger dan 65 jaar) met hart- en vaatziekten.

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

U komt eerst een keer kennismaken in het UMC Utrecht. Als u interesse heeft in het onderzoek wordt gecontroleerd of u voldoet aan de criteria om mee te doen aan het onderzoek.

Start van het onderzoek

Als u in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek, wordt u door een loting ingedeeld. Dat wil zeggen dat iedere deelnemer 50 procent  kans heeft op de echte visoliecapsules (Epanova) en 50 procent kans heeft op de placebo die gevuld zijn met mais olie.

Tijdens het onderzoek

Gedurende het onderzoek neemt u deze capsules dagelijks in en wordt u eens in het half jaar in het UMC Utrecht verwacht. Daarbij wordt nagegaan of er eventuele nieuwe hart- en vaatziekten op zijn getreden.

Geïnteresseerd in deelname?

Voor vragen over het onderzoek en deelnemen kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen of arts-onderzoeker via e-mail of telefoon: