Terug

TAKEDA-studie

C31004: Een fase 2, gerandomiseerd onderzoek van MLN0128 (een tweeledige TORC1/2-remmer), MLN0128 + MLN1117 (een PI3Kα-remmer), wekelijks Paclitaxel, of de combinatie van wekelijks Paclitaxel en MLN0128 bij vrouwen met gevorderde, terugkerende of aanhoudende endometriumkanker

Het doel van het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld voor vrouwen met baarmoederkanker die reeds chemotherapie ondergaan hebben, maar bij wie de kanker opnieuw gevorderd is.

Het doel van de studie is om de veiligheid en werkzaamheid van het nieuwe geneesmiddel, MLN0128, te onderzoeken. Dit geneesmiddel remt bepaalde proteïnen af die mogelijk een rol spelen bij de groei van baarmoederkanker. Er is hoop dat dit de groei van kankercellen zal tegenhouden. Dit geneesmiddel kan nog niet door artsen worden voorgeschreven (buiten de studie). Het wordt vergeleken met ‘standaard’ chemotherapie (paclitaxel). Daarnaast wil men ook onderzoeken hoe verschillen in DNA (genen) een invloed kunnen hebben op hoe mensen reageren op dit nieuwe geneesmiddel.

In Nederland verwachten we dat ongeveer 12 patiënten aan deze studie zullen deelnemen.

Wanneer iemand beslist om deel te nemen, zal gevraagd worden om het informatie- en toestemmingsformulier te ondertekenen. De arts beoordeelt vervolgens, aan de hand van de medische gegevens, of iemand ook daadwerkelijk kan deelnemen aan dit onderzoek. Een patiënt die in aanmerking komt voor deelname wordt willekeurig toegewezen door een computerprogramma aan een van de volgende volgende behandelingsarmen:

       A: een wekelijks infuus met paclitaxel, een standaardvorm van chemotherapie

       B: een wekelijks infuus met paclitaxel in combinatie met MLN0128 tabletten 3 dagen per week

De duur van het onderzoek hangt af van hoe goed de behandeling verdragen wordt, of de kanker onder controle wordt gehouden en welke medicijnen toegewezen zijn. De behandeling duurt maximaal 3 jaar.