Terug

UNICIT

UNICIT biobank studie (UNraveling Immune Checkpoint Inhibitor induced Toxicity). Onderzoek naar de werkzaamheid en het ontstaan van bijwerkingen in de behandeling van kanker met immuuntherapie.

Informatie over het UNICIT-onderzoek

Biobank

Een biobank is een plaats waar lichaamsmateriaal van patiënten wordt opgeslagen voor toekomstig medisch-wetenschappelijk onderzoek. U wordt gevraagd om lichaamsmateriaal (bloed en ontlasting) te verzamelen voor in de UNICIT biobank.

Deze biobank is geschikt voor alle patiënten die behandeld gaan worden met immuuntherapie (bijv. nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, atezolizumab, durvalumab) voor een vorm van kanker. 

Doel van het onderzoek

Het doel is om met de verzamelde materialen in de biobank onderzoek uit te voeren naar de werkzaamheid en het ontstaan van bijwerkingen in de behandeling van kanker met immuuntherapie (immuun checkpoint inhibitors). Deze middelen activeren het eigen immuunsysteem om kankercellen aan te vallen.

Dit kan leiden tot verschillende bijwerkingen, uiteenlopend van een milde huiduitslag tot een ernstige darmontsteking. Het is niet bekend waarom de ene persoon milde tot geen bijwerkingen krijgt en de ander ernstige bijwerkingen. Ook is het niet goed te voorspellen bij wie de therapie goed aanslaat en bij wie niet en of de bijwerkingen hier invloed op gaan hebben.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?

U bent geschikt als u:

  • Behandeling met immuuntherapie gaat starten voor een vorm van kanker (bijv nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab, atezolizumab, durvalumab) in het UMC Utrecht of Prinses Maxima Centrum.
  • De studie wordt gedaan onder patiënten met uitgezaaid (stadium III of IV) melanoom, longkanker, nierkanker, blaaskanker, darmkanker, borstkanker.

Mocht u in aanmerking komen voor een behandeling met immuuntherapie, dan zal u worden gevraagd om deel te nemen en zal de informatie over dit onderzoek door de behandelend arts aan u worden verstrekt.

Het is niet zeker dat u kunt deelnemen na aanmelding. De onderzoeksarts beoordeelt eerst, aan de hand van de medische gegevens, of u voldoet aan alle criteria voor deelname.

Wat houdt deelnemen aan het onderzoek in?

U wordt gevraagd om lichaamsmateriaal (maximaal 8 buisjes bloed en een potje ontlasting per keer) te verzamelen voor in de UNICIT biobank:

  • bij de eerste 3 of 4 behandelingen én
  • als  er een bijwerking optreedt,

met een maximum van 5 keer.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het moment dat u in het ziekenhuis bent:

  • om bloed te prikken voor de behandelend arts voorafgaand aan elke kuur of
  • indien u naar het ziekenhuis komt voor de bijwerking.

U hoeft dus niet tussendoor extra te komen voor het onderzoek.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Indien u besluit deel te nemen vult u samen met uw behandeld arts, verpleegkundig specialist of de arts-onderzoeker het toestemmingsformulier twee maal in. Vervolgens krijgt u alle materialen mee naar huis om bloed en ontlasting te kunnen inleveren. Dit bestaat uit de benodigde formulieren, ontlastingspotjes en opvangkits.

Indien u samen met uw behandelend arts of verpleegkundig specialist besluit dat een biopsie nodig is voor uw behandeling zal u gevraagd worden om ook 2 extra biopten af te laten nemen voor in de biobank.

Het onderzoek heeft geen invloed op de behandeling. Voor uzelf zit er geen voordeel bij deelname. We hopen echter de huidige behandelmethoden te verbeteren door middel van dit onderzoek, waardoor patiënten in de toekomst beter geholpen kunnen worden.

De onderzoekers

Hoofdonderzoekers

Internist-oncoloog

Dr. K.P.M. (Karijn) Suijkerbuijk,

Lees meer

Internist-oncoloog

Prof.dr. P.O.  Witteveen,

Lees meer

Uitvoerend onderzoeker

  • Dr. E. (Erwin) Tonk, arts-onderzoeker)

Geïnteresseerd in deelname?

Heeft u vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te doen aan dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met:
 

Trialbureau medische oncologie

T 088 755 6263

E

De afdeling is bereikbaar van 9 - 16 uur

Door wie is het onderzoek gefinancierd?

Het onderzoek wordt momenteel compleet intern uitgevoerd en gefinancierd door het UMC Utrecht. Het initiatief komt vanuit de hoofdonderzoeker.

Betrokkenheid patiëntpartners

Stichting Melanoom heeft meegedacht en input gegeven voor dit onderzoek.

Dankwoord

Wij danken alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk! Alleen hierdoor is het mogelijk voor ons om dit soort onderzoek uit te voeren en we hopen hiermee uiteindelijk de zorg voor patiënten te kunnen verbeteren.