Terug

Vroegtijdige moleculaire analyse longkanker
(Vroegtijdige moleculaire analyse longkanker)

Vorige

Vroegtijdige moleculaire analyse longkanker
(Vroegtijdige moleculaire analyse longkanker)

In deze studie willen we de analyse van de ziekte versnellen door direct na het vaststellenvan de verdenking op longkanker DNA onderzoek uit te voeren. We hopen daarmee de behandeling-op-maat van longkanker te kunnen verbeteren.

Informatie over de studie 'Vroegtijdige moleculaire analyse longkanker'

Doel van het onderzoek

In deze studie willen we de analyse van de ziekte versnellen door direct na het vaststellen van de verdenking op longkanker DNA onderzoek uit te voeren. We hopen met vroegtijdige analyse van DNA de behandeling-op-maat van longkanker te kunnen verbeteren. Het DNA wordt geïsoleerd uit zowel de tumor als het bloed.

Achtergrond van dit wetenschappelijk onderzoek

Bij u wordt gedacht aan de ziekte longkanker, of de ziekte is al vastgesteld. Voor het vaststellen van deze ziekte en het bepalen van de best mogelijke behandeling hebt u verschillende onderzoeken ondergaan. Hierbij hoort ook weefsel- en bloedonderzoek. Afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte zal een behandeling volgen. Bij mensen met beperkte ziekte kan operatie of bestraling voldoen.
Indien er sprake is van uitgezaaide ziekte, dan kan behandeling met medicijnen noodzakelijk zijn. De groei van een kankergezwel (tumor) is erg ingewikkeld. Bij patiënten met kanker verandert er in de loop van de tijd veel in het erfelijk materiaal (DNA) van de tumor.
Veranderingen in het DNA, ook wel mutaties genoemd, kunnen ervoor zorgen dat de tumor agressiever wordt en bijvoorbeeld sneller groeit of uitzaait naar andere delen van het lichaam. Aan de andere kant bieden deze veranderingen in het DNA soms ook de mogelijkheid om een behandeling aan te passen, zodat deze specifiek gericht is op de tumor.
Sommige veranderingen in het DNA kunnen tumorcellen namelijk extra gevoelig maken voor bepaalde medicijnen, zogenaamde ‘therapie-op-maat’. Juist omdat de tumor voortdurend verandert, is het belangrijk om voor het begin van een behandeling een idee te hebben van veranderingen in het DNA van de tumor. Ook bij een wijziging van de behandeling kan het van belang zijn nieuwe DNA-analyse te verrichten. Zo kunnen aanwijzingen gezocht worden waarom iemand goed of juist slecht reageert op de behandeling.

Welke extra onderzoeken ondergaat u voor dit wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn een aantal extra onderzoeken die deel uitmaken van dit wetenschappelijk onderzoek, deze worden hieronder beschreven.

Bloedafnames

Extra bloed zal maximaal 10 keer worden afgenomen, 4 extra buisjes per keer. Tumorbiopt (niet verplicht)
Eventueel benaderen we u voor het afnemen van een extra biopt (weefselafname) van de tumor.

Tumorbiopt (niet verplicht)

Eventueel benaderen we u voor het afnemen van een extra biopt (weefselafname) van de tumor.

Toevalsbevindingen: direct informeren?

Soms gebeurt het dat er bij onderzoek bevindingen in uw erfelijk materiaal gedaan worden, waarvan bekend is dat deze bij u en/of uw naaste familieleden een verhoogde kans geven op kanker of andere aandoeningen.

Deze bevindingen zullen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie van specialisten. De commissie kan besluiten om de bevindingen aan u te vertellen. Zo'n besluit wordt genomen in samenspraak met uw behandelend arts. Dit zal alleen gebeuren:

  • als deze bevindingen belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van u of uw naaste familie, én
  • als er mogelijkheden zijn voor behandeling of het voorkómen van die nadelige gevolgen.

Het kan medisch gezien belangrijk zijn deze bevindingen te weten, omdat het de mogelijkheid geeft ziekten in een vroeg stadium op te sporen of om ziekten te voorkomen door bijvoorbeeld vroeg te opereren.

Informatie krijgen hierover kan echter ook een belasting zijn, omdat het psychosociale en maatschappelijke gevolgen kan hebben voor u en/of uw familieleden. Uw arts zal daarom alleen informatie over deze toevalsbevindingen geven als u de wens te kennen hebt gegeven zulke informatie ook te willen ontvangen. In dat geval zal hij er voor zorgen dat u daarbij de juiste begeleiding krijgt. Voor uitleg over de gevolgen van de toevalsbevindingen en voor de medische begeleiding kan hij u verwijzen naar de polikliniek klinische genetica (een medisch specialisme dat zich bezighoudt met genetisch onderzoek naar erfelijke ziekten).

U kunt zelf aangeven of u wel of niet door uw behandelend arts op de hoogte gebracht wilt worden van dergelijke toevalsbevindingen. Als u dit niet wilt, kunt u nog steeds meedoen aan het hoofdonderzoek. Op het toestemmingsformulier kunt u uw keuze aangeven.

Deelnemen aan het onderzoek?

Verschil met de standaard-behandeling(en)

Er verandert niets aan de eerste geplande behandeling die u krijgt. Indien de ziekte na de eerste behandeling niet weg is of terugkeert, dan kan er voor een tweede behandeling gekozen worden. Deze zogenaamde ‘tweede lijn’ van behandeling wordt mogelijk wel beïnvloed door de uitslagen van de vroegtijdige DNA-analyse. In deze ‘tweede lijn’ is er voor patiënten met bepaalde DNA veranderingen ‘therapie op maat’ beschikbaar.

Mogelijke voordelen en nadelen van deelname aan dit onderzoek

Vroegtijdige DNA-analyse van de tumor of analyse van het circulerend tumor DNA kan leiden tot een verbeterde therapie-op-maat. Echter, dit is voor u alleen maar van belang indien u voor de behandeling van uw longkanker afhankelijk bent van medicijnen. Voorafgaande aan operatie en radiotherapie is het niet belangrijk.

Mogelijke nadelen van deelname aan dit onderzoek zijn de eventuele bijwerkingen en complicaties door de bloedafname en eventueel door het afnemen van een biopt (uiteraard alleen indien wij u hiervoor benaderen en u hiermee instemt). Mogelijke bijwerkingen en complicaties zijn pijn, bloeduitstorting, bloeding, infectie of een allergische reactie tegen de plaatselijke verdoving.

 

Vertrouwelijkheid en privacybescherming

Vanzelfsprekend zullen alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze mensen hebben inzage in de gegevens, onder strikte geheimhouding:

  • De hoofdonderzoeker  (in het UMC Utrecht is dat dr. Van Lindert) en haar vaste medewerkers;
  • Wettelijk bevoegde personen/vertegenwoordigers van toezichthoudende instanties. Het gaat dan bijvoorbeeld om functionarissen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, of vakmensen die namens de opdrachtgever controleren of het onderzoek goed en veilig wordt uitgevoerd.

Wat gebeurt er met uw gegevens / lichaamsmateriaal?

De analyses van het DNA zullen voor een groot deel uitgevoerd worden in het ziekenhuis waar u behandeld wordt. Het UMC Utrecht doet dat dus voor de eigen patiënten die aan de studie deelnemen. Een deel van de analyses – waaronder de analyse van tumor DNA in het bloed – zal plaatsvinden in het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam of het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Informatie aan uw huisarts en/of behandelend specialist

Wij laten uw huisarts en/of behandelend specialist(en) schriftelijk weten dat u meedoet aan het onderzoek, zodat zij op de hoogte zijn van de eventuele extra onderzoeken, de daaruit volgende bevindingen en de mogelijke bijwerkingen en/of complicaties. U moet hiervoor toestemming geven op het toestemmingsformulier. Als u geen toestemming geeft, kunt u niet meedoen aan het onderzoek.

Wilt u verder nog iets weten?

Wanneer u zich op enig moment zorgen maakt, extra informatie nodig hebt over het onderzoek,
of wanneer u ooit enige vragen hebt over een medicatie of uw rechten als een proefpersoon,
neem dan contact op met de hoofd-onderzoeker, dr. Van Lindert, of een lid van het onderzoeksteam.

U kunt desgewenst ook een onafhankelijk arts raadplegen met vragen over dit onderzoek:

Zij is niet betrokken bij dit onderzoek. Zij is via hetzelfde telefoonnummer bereikbaar.

088 75 561 80
Bereikbaar van ma t/m vr tijdens kantooruren