Terug

Longembolie

Een longembolie is een afsluiting van een of meer longslagaderen door een bloedstolsel. De longslagaderen zijn de bloedvaten die van het hart naar de longen lopen.

Symptomen Longembolie

De verschijnselen van een longembolie zijn verschillend en afhankelijk van een aantal factoren zoals de uitgebreidheid van de longembolieën en uw verdere gezondheid. Meestal gaat het om:

  • benauwdheid, kortademigheid;
  • pijn op de borst, die vaak vastzit aan de ademhaling;
  • hoesten;
  • soms met bloed bij het opgehoeste slijm (sputum).

Longembolie en het UMC Utrecht

Meer informatie over longembolie

Vanaf het hart vertakt de longslagader zich in steeds kleinere bloedvaten en uiteindelijk in haarvaten waar het bloed zuurstof opneemt vanuit de longblaasjes. De longslagader vervoert dus zuurstofarm bloed naar de longblaasjes, waarna het zuurstofrijke bloed via de longaderen terugkeert naar het hart, dat het zuurstofrijke bloed vervolgens door het lichaam pompt.

Een embolie is de afsluiting van een bloedvat door een bloedstolsel (trombus). Longembolieën kunnen ontstaan als u ergens in het lichaam een trombus in een ader hebt (veneuze trombose). Als delen van ’een stolsel in de aderen loslaten, komen deze via de bloedstroom in de longslagader terecht. Een of meerdere takken van de longslagader kunnen daardoor worden afgesloten.

Oorzaken Longembolie

Trombose ontstaat vaak zonder duidelijke oorzaak. Toch zijn er veel factoren die een rol kunnen spelen. Voorbeelden zijn:

  • lang stilzitten of liggen (immobiliteit), zoals bij een lange vliegreis of een been in het gips; 
  • een recente operatie; 
  • kanker;
  • roken;
  • overgewicht;
  • het gebruik van de anticonceptiepil.

Soms kan er ook een erfelijke factor meespelen.

Onderzoek en diagnose

Door u vragen te stellen en een aantal onderzoeken te doen, maakt de arts een inschatting of er sprake is van een trombose en/of longembolieën of dat er misschien een andere verklaring is voor uw klachten.

Op basis van de uitslagen besluit de arts of verder onderzoek nodig is, zoals ander bloed onderzoek of een ct-scan.

Longembolie - wat gebeurt er in je longen?

Behandeling Longembolie

Het lichaam zal de bloedstolsels na verloop van tijd meestal zelf opruimen. Het doel van de behandeling van longembolieën is uitbreiding van de stolsels tegengaan en het ontstaan van nieuwe stolsels voorkomen. Dit gebeurt met bloedverdunners. Tegenwoordig zijn er verschillende soorten bloedverdunners in tabletvorm. Afhankelijk van het soort bloedverdunner kunt u daarnaast in het begin ook bloedverdunners per injectie nodig hebben. Of de eerste behandeling in het ziekenhuis of thuis is, hangt afvan de ernst van de longembolieën.

In een klein deel van de gevallen zijn de longembolieën zo ernstig dat dit ook tot problemen van het  hart kan leiden. Dit kan een een lage bloeddruk zijn en soms zelfs een hartstilstand. 

In dit geval wordt soms een sterk stolseloplossend middel gegeven (trombolyse).
Een mogelijke complicatie bij het geven van trombolyse is een ernstige bloeding.

De behandeling met bloedverdunners duurt tenminste drie tot zes maanden. Daarna bespreekt de arts met u of langere behandeling met bloedverdunners aan de orde is. 

Meer informatie

Wat u zelf kunt doen

Het is belangrijk om te letten op verschijnselen van trombose of longembolieën en als ze aanwezig zijn snel hulp te zoeken. Als u in situaties komt waarin u langdurig stilzit (immobilisatie), zoals met een vliegreis, dan raden wij u aan om af en toe de benen te strekken of een stukje te lopen en voldoende water te drinken. Verder is het belangrijk om te zorgen voor een gezond gewicht, te stoppen met roken. Als u trombose of een longembolie heeft bij gebruik van anticonceptie kunt u in overleg met uw arts, een andere vorm van anticonceptie overwegen.

Vooruitzichten

De meeste gevallen van longembolieën genezen met behandeling zonder restverschijnselen. Slechts bij een minderheid van de patiënten zijn de longembolieën levensbedreigend. Restverschijnselen blijven bij een deel van de patiënten aanwezig, zoals kortademigheid of vermoeidheid. Deze klachten moet u altijd met uw arts bespreken. Deze klachten kunnen een uiting zijn van de ontwikkeling van hoge bloeddruk in de longslagader (pulmonale hypertensie).

Hebt u vragen?

Polikliniek

Verpleegafdeling

Specialisme