Terug

Neus-keelholtekanker

Neus-keelholtekanker is een relatief zeldzame vorm van kanker die ontstaat in het slijmvlies van de neuskeelholte.

De neus-keelholte is een ruimte achter de neusholte, net onder de schedelbasis en net boven het zachte gehemelte. De neus-keelholte heeft een nauwe relatie met de buis van Eustachius.

Kanker in deze ruimte wordt in Nederland jaarlijks bij ongeveer 80 patiënten vastgesteld. Er zijn echter gebieden in Zuidoost-Azië, Indonesië en rond de Middellandse Zee waar neus-keelholtekanker veel vaker voorkomt. Er lijkt dus een duidelijke relatie te bestaan met type ras en omgevingsfactoren zoals voedsel. Daarnaast kunnen bepaalde vormen van deze kanker gerelateerd zijn aan het Epstein-Barr virus. De ziekte kan zich op alle leeftijden voordoen en komt 2-3 keer vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Uw lichaam

De buis van Eustachius begint in de neus-keelholte en verbindt deze met het middenoor (de ruimte achter het trommelvlies). Als de buis van Eustachius niet goed functioneert, kunnen gehoorklachten en oorontstekingen optreden.


Het zachte gehemelte, dat de ondergrens vormt voor de neus-keelholte, heeft als functie de mondholte van de neusholte af te sluiten. Dit is belangrijk voor een duidelijke spraak en voor het slikken van voedsel.

Hoe het ontstaat

Neus-keelholtekanker ontstaat in het slijmvlies van de neus-keelholte en kan uit 3 verschillende celtypen bestaan:

 • Verhoornend plaveiselcelcarcinoom (WHO type 1, ongeveer 25% in Nederland)
 • Niet- verhoornend carcinoom (WHO type 2, in Nederland ongeveer 15%)
 • Ongedifferentieerd carcinoom WHO (type 3, 60% in Nederland)

Type 3 heeft meestal een relatie met het Epstein-Barr virus, reageert meestal beter op therapie en heeft een betere prognose.
Omdat de klachten in het begin vaak aspecifiek zijn, wordt neus-keelholtekanker vaak pas in een laat stadium herkend.
Uitzaaiing van de ziekte gaat eerst naar de hogere halslymfeklieren en later naar de lager gelegen halslymfeklieren.
 

Verschijnselen

Klachten ontstaan geleidelijk en kunnen eenzijdig (dus links of rechts) optreden. Voorbeelden van klachten:

 • Bloedneuzen
 • Verstopte neus
 • Vieze loopneus
 • Gehoorverlies
 • Hoofdpijn
 • Dubbelzien
 • Aangezichtspijn of juist verminderd gevoel in het aangezicht
 • Zwelling(en) in de hals
   

Onderzoek en diagnose

Om een volledige diagnose te stellen en een optimaal behandelplan te maken zullen er onderzoeken worden verricht. In sommige gevallen is er al onderzoek gedaan voordat u naar ons werd doorverwezen. Indien mogelijk zullen wij dat onderzoek opvragen en gebruiken. Soms is het nodig om bepaalde onderzoekingen te herhalen.

Onderzoeken die meestal nodig zijn:

Behandeling

In een vroeg stadium bestaat de behandeling meestal uit bestraling (radiotherapie).

Als de neus-keelholtekanker al verder gevorderd is wordt chemotherapie of immunotherapie aan de radiotherapie toegevoegd.

Het behandelteam bij kanker van de neus-keelholte

Het behandelteam is multidisciplinair: alle specialismen die bij de zorg betrokken zijn, nemen deel. Leden zijn:

 • hoofd-hals chirurgen die gespecialiseerd zijn in behandeling van kanker  (KNO-artsen en mond-/kaak-/aangezichtschirurgen)
 • radiotherapeut
 • medisch oncoloog
 • radioloog
 • patholoog-anatoom
 • nucleair geneeskundige
 • verpleegkundig specialisten
   

Wat u zelf kunt doen

Als de diagnose is gesteld is het van belang dat u in een optimale conditie bent, zodat u de behandeling het beste doorstaat. Daarbij gaat het om leefregels op het gebied van:

 • Gezond eten met voldoende groenten en fruit
 • Voorkom gewichtsverlies
 • Stoppen met roken
 • Alcohol matigen
 • Voldoende lichaamsbeweging en rust nemen
   

Vooruitzichten

Als de kanker in een vroeg stadium wordt vastgesteld zal de kans op 5-jaarsoverleving na een adequate behandeling tussen de 75 en 95% liggen. In latere stadia varieert dit tussen de 5 en 40%.

Met 5-jaarsoverleving wordt bedoeld: het percentage van de patiënten dat 5 jaar na de diagnose kanker nog in leven is.

Emotionele gevolgen

De steun van een partner, een vriend of andere naaste is in het dagelijks leven belangrijk. Vraag hen mee bij uw bezoeken aan het ziekenhuis. Het is meestal fijn om een naaste te hebben die u kan helpen met het verwerken van de grote hoeveelheid informatie en u kan steunen tijdens de behandeling.

Meer informatie

Zorgkosten

Het UMC Utrecht maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over de tarieven van zorgkosten. Deze tarieven hebben invloed op de hoogte van uw zorgpremie. Wij vinden het belangrijk dat de tarieven voor u als patiënt zo inzichtelijk mogelijk zijn. Zo kunt u vooraf zien wat uw behandeling bij het ziekenhuis kost. Daarom kunt u hier alle tarieven voor behandelingen van de zes grote zorgverzekeraars bekijken.