Terug

Structurele epilepsie

Epilepsie is een aandoening waarbij aanvallen voorkomen. Die aanvallen ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Structurele oorzaken van epilepsie zijn aanlegstoornissen of verworven afwijkingen.

Meer over structurele epilepsie

Hoe het ontstaat

Bij structurele epilepsie zijn de oorzaken te vinden in aanlegstoornissen of in verworven afwijkingen.

 • Aanlegstoornissen van de hersenschors ontstaan tijdens de zwangerschap en zijn een belangrijke oorzaak van epilepsie. Ze kunnen zo klein zijn dat ze soms worden gemist op een standaard MRI-scan.
 • Verworven afwijkingen ontstaan door bijvoorbeeld een virus, hersenongeval, beroerte of zuurstoftekort bij de geboorte.
   

Meer informatie

 • Op de website van het Epilepsiefonds kunt u meer informatie vinden over epilepsie.
 • Voor lotgenotencontact kunt u op de website kijken van Epilepsie Vereniging Nederland, de belangenvereniging voor mensen met epilepsie en hun direct betrokkenen.

Onderzoek

Soorten onderzoeken die we uitvoeren bij epilepsie zijn:

Bij een EEG of hersenfilmpje kijken we naar de elektrische activiteit van de hersenen.

 • Slaapdeprivatie-EEG

Een slaapdeprivatie-EEG is een EEG die we doen na slaaponthouding (slaapdeprivatie).

 • Jack Rabbit-registratie

De Jack Rabbit-kamer is een patiëntenkamer in het Wilhelmina Kinderziekenhuis die speciaal is ingericht voor video-EEG. Daar monitoren we kinderen op aanvallen tijdens hun opname.

Een MRI (Magnetische Resonantie Imaging) is een scan die een afbeelding van de hersenen maakt.

 • EEG-fMRI

Een EEG-fMRI combineert een EEG met een MRI-onderzoek. Een EEG-fMRI laat verandering in de bloeddoorstroming zien wanneer het een epileptisch signaal in het EEG meet.

 

 • MEG

Een MEG is een soort EEG, maar dan meten we magnetische velden in plaats van elektrische velden.

Een PET is een scan waarbij u via een infuus een licht radioactieve stof krijgt ingespoten.

 • SPECT

Bij SPECT willen we de radioactieve stof inspuiten tijdens het begin van een epileptische aanval.

Bij grid-implantatie implanteren we een elektrode onder de schedel om de epilepsie in kaart te brengen.

De Wada-test gebruiken we om bij ernstige epilepsie vast te stellen in welke hersenhelft de taalfunctie zit en of er geen ernstige geheugenproblemen kunnen optreden na een operatie.

Behandeling

We gebruiken verschillende mogelijkheden om epilepsie te behandelen:

Bij epilepsie proberen we de aanvallen te voorkomen door de hersencellen minder gevoelig te maken voor prikkels. Dit kan met medicijnen, de zogenaamde anti-epileptica. De keuze voor een bepaald anti-epilepticum hangt af van het type aanvallen, het soort epilepsie en de onderliggende oorzaak.

Als medicijnen niet effectief zijn of veel bijwerkingen veroorzaken, geven we soms een  zogenaamd ketogeen dieet. Bij alle ketogene diëten wordt vet gebruikt. Bij de verbranding van vetten ontstaan zogenaamde ketonen. Die kunnen een ontlading van hersencellen onderdrukken en zo aanvallen voorkomen.
 

 

NVS is een behandeling voor patiënten die aanvallen houden met medicijnen, maar die niet in aanmerking komen voor een operatie. De nervus vagus is een lange zenuw die de hersenen met de inwendige organen verbindt, waaronder het hart en de maag. Bij NVS prikkelen we deze zenuw elektrisch om epileptische aanvallen te verminderen.

Epilepsiechirurgie is een hersenoperatie met als doel de epileptische aanvallen te stoppen. Vijftig tot tachtig procent van de patiënten heeft na de operatie geen aanvallen meer en een groot deel van de patiënten kan de medicijnen geheel afbouwen.

Expertisecentrum voor refractaire kinderepilepsie

Specialistische kennis en ervaring

Refractaire (moeilijk behandelbare) kinderepilepsie is zeldzaam. Daardoor zijn er maar een paar ziekenhuizen die hierover specialistische kennis en ervaring in huis hebben, en die wetenschappelijk onderzoek doen naar deze ziekte.

Het UMC Utrecht Hersencentrum is zo’n ziekenhuis. Het is officieel aangewezen als expertisecentrum op het gebied van refractaire kinderepilepsie.

Soorten refractaire kinderepilepsie

 • Refractaire focale epilepsie
 • Tubereuze sclerose
 • Slaap-gerelateerde epilepsie
 • Genetische epilepsie syndromen

Als patiënt hebt u de zekerheid dat u in een expertisecentrum wordt behandeld door een team met ruime kennis en ervaring volgens de nieuwste inzichten. Bovendien kunt u deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek als u dat wilt en als uw medische situatie daar geschikt voor is.

Contact en afspraak

Hebt u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de polikliniek functionele neurochirurgie en oncologie.