Terug

Dr. L.N.A. (Léon) van Adrichem

Plastisch chirurg

Aandachtsgebieden

 • Craniofaciale chirurgie (schedel en aangezicht)
 • Schisis (lip, kaak en/of gehemeltespleet)
 • Huidtumoren bij kinderen (zoals moedervlekken, hemangiomen en vasculaire malformaties)
Léon van Adrichem heeft zich binnen de plastische chirurgie gespecialiseerd op aangeboren afwijkingen en op de esthetische chirurgie en heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring opgebouwd met ruim 10.000 operaties. In de aangeboren afwijkingen heeft hij veel expertise in craniofaciale chirurgie (schedel en aangezicht inclusief oorreconstructies) met 1000 operaties en schisis (lip, kaak en/of gehemeltespleet) met ruim 1200 operaties. Onder minder complexe aangezichtsafwijkingen heeft hij ruime expertise in afstaande oren, bijoortjes en overige oor, ooglid, mond, neus en hals afwijkingen. Een ander aandachtsgebied is huidtumoren bij kinderen zoals aangeboren moedervlekken, hemangiomen en vasculaire malformaties. In de transitie naar de volwassen leeftijd verricht hij veel correcties aan de neus, lippen en oren. In het UMC Utrecht is Léon van Adrichem dan ook werkzaam in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het volwassen ziekenhuis.

Wetenschappelijk onderzoek

Vastleggen van schedelvormafwijkingen

Er zijn geen goede technieken om schedelvormafwijkingen kwantitatief vast te leggen. Daarom is het lastig om behandelresultaten en veranderingen door groei vast te leggen. Dit onderzoek is een afronding en voortzetting van het werk van dr. van Adrichem in het Erasmus MC.

Behandeling van zeer grote aangeboren moedervlekafwijkingen middels curettage

De lange termijn resultaten van ruim 30 curettage behandelingen worden in kaart gebracht samen met de afdeling kinderdermatologie van het Erasmus MC om te komen tot een onderbouwd behandelprotocol.

Meten van weefseldoorbloeding

Samen met de TU-Twente wordt er gezocht naar een handzaam apparaat om weefseldoorbloeding te meten. De klinische toepasbaarheid wordt mogelijk getest in het UMC Utrecht. Middels deze registratie hopen we de kans op weefselversterf te minimaliseren.

Publicaties

De publicaties van dr. L.N.A. (Léon) van Adrichem vindt u op Pubmed.

Prijzen, subsidies en onderscheidingen

 • 1989 Prijs beste voordracht 2e symposium experimenteel onderzoek heelkundige specialismen (SEOHS)
 • 1989 Subsidie Hartstichting “effect van roken om genezing bij vrije weefseltransplantaties”
 • 1999-2005 Subsidie Nuts-ohra, NWO en Esser stichting voor 3D-fotogrammetrie
 • 1993-1998 Europees laser doppler onderzoek:  European Concerted Action in the BIOMED I Programme of the EC: "Laser Doppler Flowmetry for Microcirculation Monitoring"
 • 2003 Quality Recognition European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
STW project subsidies (via TU-Twente):
 • 1995-2003 Calibration of laser Doppler blood perfusion meters"
 • 1998-2004 A fully integrated optoelectric chip probe for direct contact laser Doppler blood flowmetry
 • 1995-2005 Near-infrared and photo-acoustic monitoring and imaging of blood perfusion

Biografie

 • Studie: Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Datum promotie: 4-11-1992
 • Titel promotie: 'Laser Doppler flowmetry in microvascular surgery'.


Léon van Adrichem (1961) is plastisch chirurg met als aandachtsgebieden aangeboren schedel- en aangezichtsafwijkingen en aangeboren huidafwijkingen. Hij werkt als kinderplastisch chirurg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en verzorgt ook de transitiezorg naar volwassen leeftijd in het UMC Utrecht. Voor het aandachtsgebied Esthetische chirurgie is hij werkzaam in de Velthuiskliniek Rotterdam.

Hij is geboren in Schiedam en studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens zijn studie startte hij op de afdeling Plastische Chirurgie onderzoek naar het monitoren van weefseldoorbloeding bij microvasculaire ingrepen en het effect van roken van sigaretten hierop. Dit promotie-onderzoek werd voortgezet tijdens militaire dienst en als full-time onderzoeker met subsidie van de Nederlandse Hartstichting. Op 4-11-1992 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp 'Laser Doppler flowmetry in microvascular surgery'.

Hij vervulde vele functies in (para)medisch onderwijs en opleiding waaronder onderwijscoördinator plastische chirurgie en opleider Plastische chirurgie. Nu is hij onder andere plaatsvervangend opleider en voorzitter Concilium Plastico Chirurgicum. Hij was lid van vele nationale en internationale onderzoekssamenwerkingsverbanden en publiceerde 65 wetenschappelijke artikelen en was auteur in diverse boeken. Hij was drie maal copromotor en daarbuiten vijf keer lid van promotiecommissie. Hij heeft de Art 9 status voor proefdieronderzoek.

Van Adrichem bekleedde diverse managementfuncties waaronder voorzitterschap van schisisteam, craniofaciaal team, commissie Opleiding-Nascholing-Examinering NVPC, beroepsbelangencommissie NVPC, European Society of Craniofacial Surgery en Voorzitter Kinderchirurgische Groep SKZ (afdelingshoofd functie). Nu vertegenwoordigt hij de snijdend specialisten van de dHS in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Motivatie

De herstelmogelijkheden van de plastische chirurgie hebben mij enthousiast gemaakt. Ik vind het zeer bijzonder dat ik kan bijdragen aan verbetering van het uiterlijk, zowel bij aangeboren als verworven afwijkingen. Het feit dat patiënten en ouders van patiënten deze zorg aan mij toevertrouwen verplicht mij om het hoogst haalbare resultaat te bereiken. Natuurlijk is het essentieel om de juiste verwachtingen te wekken en in het gesprek te controleren of dat de (ouders van) patiënten dat ook goed begrijpen. Het feit dat ik echts iets voor hen kan betekenen geeft mij veel energie. Omdat we kinderen vaak tot volwassen leeftijd vervolgen geeft dat een extra band.

Ik wil de expertise die ik heb opgebouwd graag gebruiken om patiënten met deze problematiek optimaal te behandelen, maar ik wil mijn kennis ook graag overdragen aan jongere collega’s, door een bijdrage te leveren in de opleiding tot plastisch chirurg.

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis wil ik me toeleggen op de behandeling van schisis (lip, kaak en/of gehemeltespleet) en andere aangeboren afwijkingen in het gelaat. Ik denk daarbij specifiek aan complexe afwijkingen, waarbij oogleden, oogkassen, neus, mond, kaken, oren etc. betrokken zijn. De behandeling is complex en vraagt om een multidisciplinaire benadering. Ik ben er van overtuigd dat het samenwerken met andere specialismen de zorg verder optimaliseert. Ik vind het trouwens ook erg leuk om met andere enthousiaste zorgverleners te mogen samenwerken. Ook wil ik mij toeleggen op de minder complexe afwijkingen van het gelaat, zoals afstaande oren of bijoortjes, maar ook afwijkingen in de huid zoals (grote) aangeboren moedervlekken, hemangiomen, vasculaire malformaties of cystes.

Bij de volwassen zorg wil ik mij vooral toeleggen op definitieve correcties bij aangeboren afwijkingen als de groei voltooid is, maar ook na eerdere letsels of behandelingen. Ik denk daarbij aan lip en/of neuscorrectie bij schisis, maar ook andere contourdefecten of vormafwijkingen bij andere afwijkingen van schedel- en aangezicht. Correcties na ongeval zijn ook een treffend voorbeeld.

Om optimale zorg te bereiken is het goed organiseren van de zorg en het opleiden van jongere zorgverleners onontbeerlijk. Ik wil daar mijn bijdrage in leveren als plaatsvervangend opleider, waarbij ik mijn ervaring en expertise verkregen in landelijke projecten en organisaties wil vertalen naar de dagelijkse praktijk in het UMC Utrecht. In mijn rol als vertegenwoordiger van de snijdend specialisten van de dHS in het Wilhemina Kinderziekenhuis wil ik het afstemmen van de zorgprocessen verbeteren, waardoor we efficiënter kunnen omgaan met beperkte middelen. Ook is het belangrijk om het samenwerken van specialisten te ondersteunen door onnodige barrières te slechten en de communicatie te vergemakkelijken. Waar mogelijk zal ik mijn bijdrage leveren om naar de wereld om ons heen duidelijk te maken hoe belangrijk ons werk in het UMC Utrecht is. Ik denk daarbij aan het verbeteren van de zorgregistratiesystemen zoals DBC’s en verrichtingthesaurus, contact leggen met de veldpartijen zoals ziektekostenverzekeraars, maar ook via de media kenbaar maken wat we doen. Uiteindelijk zie ik het als mijn opdracht om optimale zorg te geven aan onze patiënten.