Terug

Prof. dr. J.H. Coert

Hoogleraar Plastische Chirurgie

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek naar verschillende onderwerpen. Onder andere handchirurgie.

Publicaties

De publicaties van prof. dr. Coert vindt u op Pubmed.

Biografie

  • Studie: Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Titel proefschrift:  Managent of Peripheral Nerve Problems

 

J.H. Coert studeerde geneeskunde in Rotterdam. Na zijn arts examen werkte hij als onderzoeker in Mayo Clinic op de afdeling handchirurgie. Vervolgens werkte hij in het Institute for Peripheral Nerve Surgery in Baltimore. Na bijna zes jaar heelkunde opleiding, volgde hij de opleiding tot plastisch chirurg in het UMC te Groningen. Na het voltooien werkte hij in het New York University Medical Center in het kader van een geaccrediteerde vervolgopleiding handchirurgie. Zijn proefschrift getiteld “Managent of Peripheral Nerve Problems” werd afgerond bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Coert is auteur van diverse internationale wetenschappelijke publicaties, hoofdstukken en boeken. Hij is editor van het Europese Handchirurgie blad en in de editorial board van drie andere intenationale bladen. Hij is lid van de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie, de Nederlandse Vereniging van Handchirurgie (tevens voorzitter), de American Society for Peripheral Nerve Surgery en de Mayo Hand Club. 

Van 2003 tot 2015 was hij verbonden als plastisch chirurg/handchirurg en sectorhoofd verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum en Sint Franciscus Gasthuis (tevens medisch manager) in Rotterdam met als aandachtsgebieden de congenitale handchirurgie en hand-, pols- en perifere zenuw-chirurgie. Sinds 1 augustus heeft prof. dr. Coert de leerstoel plastische chirurgie gekregen en sinds 1 september 2015 is hij tevens medisch afdelingshoofd van de afdeling plastische chirurgie in het UMC Utrecht.