Terug

Dr. L.E.B. DeRycke

Reumatoloog

Aandachtsgebieden

  • Spondyloartritis
  • Echografie van het bewegingsapparaat
  • Overig: Voor onze afdeling staat in team verband geleverde zorg voor de patiënt met een reumatische aandoening centraal. Er is aandacht voor zorgvernieuwing tot uiting komend in multidisciplinaire poliklinieken, transitiespreekuren, gezamenlijke medische afspraken (GMA), en het bieden van integrale zorg. De afdeling is een van de in Europa erkende Centers of Excellence in Rheumatology.

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

Beschrijving Onderzoek:

De afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie heeft een research laboratorium waar fundamenteel onderzoek wordt gedaan naar reumatoïde artritis, artrose en systemische auto-immuunziekten (SLE, het anti fosfolipiden syndroom, het syndroom van Sjögren en systemische sclerose). Het gaat om onderzoek op gebieden van immunologie en ‘regenerative medicine’.

Samenwerking met omliggende ziekenhuizen heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van behandelstrategieën voor patiënten met beginnende reumatoïde artritis, en aan de plaatsbepaling van behandeling met glucocorticoïden, methotrexaat en biologicals.

Vanuit onze afdeling is een nieuwe behandelmethode, gewrichtsdistractie, voor artrose ontwikkeld. Onze afdeling is het kenniscentrum in Nederland voor problematische zwangerschappen bij SLE en het antifosfolipidensyndroom.

Publicaties

  1. De Rycke L, Kruithof E, Vandooren B, Tak PP, Baeten D. Pathogenesis of spondyloarthritis: insights from synovial membrane studies. Curr Rheum Rep 2006;8:275-82.
  2. Cantaert T, De Rycke L, Mavragani CP, Wijbrandts CA, Niewold TB, Niers T,Vandooren B, Veys EM, Richel D, Tak PP, Crow MK, Baeten D. Exposure to nuclear antigens contributes to the induction of humoral autoimmunity during TNF alpha blockade. Ann Rheum Dis 2009;68:1022-9.
  3. Paramarta JE, Baeten D, De Rycke L. Synovial tissue response to treatment in ankylosing spondylitis and other subtypes of spondyloarthritis. The Open Rheumatology Journal; 2012.

Biografie

Korte biografie:

  • Studie Geneeskunde, Universiteit Gent (België)
  • Opleiding Interne Geneeskunde en Reumatologie, Universitair Ziekenhuis Gent (België) en Academisch Medisch Centrum Amsterdam
  • 2005 Universiteit Gent (Gent), proefschrift: ‘ Serological and synovial alterations in chronic arthritis, and modulation by TNFalpha blockade’
  • 2011 Registratie Reumatoloog