Terug

Drs. J.F.M. (Hans) van den Heuvel

Arts-onderzoeker Verloskunde

Aandachtsgebieden

E-Health toepassingen in de perinatale zorg. Thuis- en telemonitoring van (gecompliceerde) zwangerschappen. Digitale keuzehulpen ter bevordering van gedeelde besluitvorming bij (behandel)keuzes tijdens de zwangerschap.

Afdelingen / poliklinieken

Wetenschappelijk onderzoek

  • HOTEL studie 
  • Safe@home studie
    Zwangeren met een hoog risico op zwangerschapscomplicaties (zoals bij hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap) worden frequent (iedere 2 weken) tot zeer frequent (1-3 x/week) poliklinisch gezien voor anamnese, bloeddrukmeting en eventueel bloedafname. Deze frequente controles zijn belastend voor de zwangere, interfereren met hun dagelijkse leven en gaan gepaard met hoge kosten.
    Middels thuis telemonitoring zien we kansen om de communicatie tussen hulpverlener en patiënt te verbeteren in een digitale omgeving, de autonomie, de regierol en tevredenheid van de patiënt te bevorderen, kwaliteit van leven te verbeteren en het aantal polikliniek bezoeken te reduceren (doelmatigheid). Verder zou frequente thuismonitoring kunnen bijdragen aan een vroege signalering van pathologie. 
  • Digitale keuzehulpen ter bevordering van gedeelde besluitvorming bij (behandel)keuzes tijdens de zwangerschap (o.a. bij dreigende extreme vroeggeboorte).

Biografie

Ik ben in 2014 afgestudeerd van de studie Geneeskunde in het AMC. Vanaf november 2015 ben ik gestart met promotieonderzoek bij de afdeling Verloskunde in het WKZ. Mijn onderzoek gaat over e-health toepassingen in de geboortezorg. Hierbij concentreert mijn werk zich op thuis- en telemonitoring (op afstand controleren) van gecompliceerde zwangerschappen. In verschillende stadia van de zwangerschap zijn we op dit moment telemonitoring aan het onderzoeken: vanaf het begin van de zwangerschap om een beter beeld te krijgen van het verloop of ontstaan van complicaties, óf wanneer de complicaties al zijn opgetreden, en een zwangere eigenlijk zou moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Hieronder vallen zwangeren met preeclampsie, prematuur gebroken vliezen of met een foetale groeirestrictie.

Naast mijn onderzoekswerk, ben ik ook werkzaam op de Verloskamers in het WKZ als arts niet in opleiding (ANIOS) om bevallingen te begeleiden