Terug

Dr. S.M.J. Hopman

AIOS Klinische genetica

Aandachtsgebieden

  • Kinderoncogenetica/tumor predispositie syndromen bij kinderoncologische patiënten
  • Dysmorfologie

Afdelingen / poliklinieken

 

Biografie

Dr. Hopman studeerde Geneeskunde en Medische Biologie (huidig: Biomedische Wetenschappen) aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in april 2014 op het proefschrift Cancer Predisposition in Children: Genetics, Phenotypes & Screening. Haar promotieonderzoek voerde zij uit onder supervisie van dr JHM Merks, Prof dr HN Caron, Prof dr RCM Hennekam.
In januari 2014 startte dr. Hopman haar specialisatie tot klinisch geneticus op de afdeling Genetica van het UMC Utrecht onder leiding van opleider Prof dr VVAM Knoers en plaatsvervangend opleider dr. EH Brilstra. Daarnaast werkt zij samen met dr JHM Merks (AMC Amsterdam), prof dr HN Caron (AMC Amsterdam) en Prof dr RCM Hennekam (AMC Amsterdam) aan het onderzoeksproject The Validation of a Clinical Screening Instrument for Tumor Predisposition Syndromes in Childhood Cancer Patients, een 3-jarig onderzoeksproject gefinancierd door Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) waarin een klinisch screeningsinstrument voor tumor predispositie syndromen bij kinderoncologische patiënten wordt gevalideerd. Dr. Hopman is lid van de SKION Taakgroep Kinderoncogenetica.

Wetenschappelijk onderzoek

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

  • Subsidie van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) tbv het project The Validation of a Clinical Screening Instrument for Tumor Predisposition Syndromes in Childhood Cancer Patients. Projectteam: dr. JHM Merks, prof. dr. RCM Hennekam, prof. dr. HN Caron, dr. SMJ Hopman.

Nevenfuncties

  • Lid SKION Taakgroep Kinderoncogenetica

Publicaties

Proefschrift/PhD thesis Cancer Predisposition in Children: Genetics, Phenotypes & Screening. Department of Pediatric Oncology, Emma Children’s Hospital/AMC, Amsterdam, the Netherlands. Co-supervisor: dr. J.H.M. Merks, Prof. dr. HN Caron, Prof. dr. RCM Hennekam, Defense: 25th of April 2015.

Meer publicaties van dr. Hopman vindt u hier in Pubmed.