English translation for this page is not available

Vorige

A.M. (Anne Mieke) Karsch

Anesthesioloog-pijnspecialist, Medisch hoofd pijnbehandeling

Aandachtsgebieden

Behandeling van pijn bij kanker en palliatieve zorg.

Afdelingen / poliklinieken

Biografie

Korte biografie:
Anne Mieke Karsch volgde de studie geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  Aansluitend kwam zij in het VUmc in opleiding tot anesthesioloog.  Van 1988 tot 1991 werkte zij als anesthesioloog in het Burger Ziekenhuis in Amsterdam, daarna in het Flevo Ziekenhuis in Almere.
Pijn en pijnbehandeling hadden altijd al haar belangstelling. In 2001 kwam zij naar het UMC Utrecht voor de opleiding tot pijnspecialist welke in 2003 werd afgerond. In 2009 rondde zij de kaderopleiding Palliatieve zorg voor medisch specialisten af. Momenteel is zij werkzaam als anesthesioloog-pijnspecialist en medisch hoofd van de afdeling Pijnbehandeling. Daarnaast is zij voorzitter van het Palliatie Team Midden Nederland.

Motivatie / ambitie

Binnen het UMCU en dus ook op de afdeling pijnbehandeling wordt gestreefd naar continue verbetering op het gebied van integrale medische behandeling en kwaliteit van zorg. Deze zorg moet worden afgestemd op de behoeften en voorkeuren van de patiënt en diens naasten, met aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele aspecten.

Pijn bij kanker is een veel voorkomend en door patiënten een veel gevreesd probleem. De CBO richtlijn “pijn bij kanker” die in 2008 verschenen is noemt de volgende getallen: matige tot ernstige pijn komt voor bij 30-40% van de patiënten met kanker ten tijde van de diagnose, bij 40-70% van de patiënten tijdens de behandeling en bij 70-90% in een vergevorderd of terminaal stadium. Neem hierbij de toenemende vergrijzing van de bevolking en de toegenomen levensverwachting van patiënten met kanker en het is duidelijk dat pijn bij kanker een toenemend probleem is.

Adequate behandeling van pijn bij kanker is van groot belang zowel in de periode rondom het stellen van de diagnose als tijdens de behandeling. In alle fases van de kan de pijnspecialist een bijdrage leveren, zowel klinisch als poliklinisch.

Pijnbehandeling en palliatieve zorg liggen dicht bij elkaar. Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichting van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en het behandelen van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (definitie WHO 2002).

Onderzoek laat steeds weer zien er regelmatig sprake is van onder signalering waardoor de mogelijkheden van symptoomverlichting en dus ook van pijnbehandeling in de palliatieve fase onvoldoende worden benut.

Ondersteunende en palliatieve zorg hoort een impliciet onderdeel van de werkzaamheden van alle zorgverleners te zijn. Ik wil me daar sterk voor maken.

Dat doe ik zowel in mijn werk als pijnspecialist in het UMCU als in de regio door de adviezen die ik aan professionals kan geven in mijn functie als consulent van het regionale Palliatie Team Midden Nederland. Door het regelmatig geven van scholingen aan studenten, verpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten probeer ik het belang van aandacht voor pijn en kennis van de behandelmogelijkheden te vergroten zodat optimale pijnbehandeling en goede ondersteunende zorg op het juiste moment voor iedereen beschikbaar is.