Terug

Dr. Nicole van Klink

Klinisch technoloog

Aandachtsgebieden

Epilepsiechirurgie
Klinische neurofysiologie
EEG
MRI
PET
SPECT
MEG
 

Afdelingen / poliklinieken

> Afdeling Neurologie & Neurochirurgie
> Zorglijn Functionele Neurochirurgie en Epilepsie

Korte biografie

Van Klink studeerde technische geneeskunde aan de Universiteit Twente, met specialisatie Medical Signaling. Tijdens deze studie startte ze met wetenschappelijk onderzoek naar hoogfrequente oscillaties als marker voor (focale) epilepsie. Dit leidde tot haar promotie op het proefschrift ‘High Frequency Oscillations in Epilepsy: Towards Clinical Application’ (promotie 22-2-2018).
Sinds 2017 is Van Klink werkzaam als Klinisch Technoloog op de afdeling Functionele Neurochirurgie en Epilepsie. Ze houdt zich bezig met signaal- en beeldanalyse van alle onderzoeken in het epilepsiechirurgietraject en planning en navigatie van implantaties en resecties. 

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

- Wetenschapsprijs Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (2016);
- KNAW Ter Meulen beurs voor research project Montreal Neurological Institute (2014);
- Jo Kolk beurs voor research project Montreal Neurological Institute (2014);
- American Epilepsy Society Young Investigator Award (2013);
- Nederlandse Hartstichting E. Dekker beurs voor research project Northwestern University Chicago (2012).
 

Wetenschappelijk onderzoek

- Signaalanalyse en beeldvormende technieken om de bron van epilepsie in de hersenen te vinden. Van Klink haar interesse ligt in het evalueren van verschillende technieken en werken naar toepassing in de klinische praktijk.
- 3D multi-modal imaging.
 

Publicaties

Lijst van publicaties  te raadplegen op pubmed.