Terug

Dr. R. van Leeuwen

Oogarts-netvlieschirurg

Polikliniek

Overige functies

  • Teamarts/ manager zorglijn achtersegment
  • Onderzoeker

Aandachtsgebieden

  • Netvliesaandoeningen

Wetenschappelijk onderzoek

  • Functionele resultaten van netvlieschirurgie.
  • Invloed van olietamponade op het netvlies.
  • BRVO/BRDME trial (vergelijkend onderzoek van Bevacizumab en Ranibizumab bij macula-oedeem ten gevolge van veneuze occlusies of diabetisch macula-oedeem).
     

Publicaties

De publicaties van dr. Van Leeuwen vindt u op Pubmed.

biografie

Studie: Geneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
Datum promotie: 2003 ‘Cum Laude’, ErasmusMC RotterdamA
Titel proefschrift: Age-related macular disease: studies on incidence, riskfactors and prognosis

Korte biografie:

  • Opleiding tot oogarts, ErasmusMC Rotterdam
  • Oogarts/netvlieschirurg, UMC Utrecht