English translation for this page is not available

Vorige

(K) Kim van Loon

Anesthesioloog / Epidemioloog

Aandachtsgebieden

  • Perioperatieve zorg voor neonaten en kinderen tijdens openhartoperaties, hartkatheterisaties, longchirurgie, en algemene operaties bij kinderen met een aangeboren hartafwijking.
  • Kindercardioanesthesiologie
  • Kinderanesthesiologie
     

 

Afdelingen / poliklinieken

Kindercardioanesthesiologie.
 

Specialisme

Kindercardioanesthesiologie is een subspecialisme van de anesthesiologie. Voor kinderen met een aangeboren hartafwijking is dikwijls een ander anesthesie plan noodzakelijk en gespecialiseerde zorg door de complexiteit van de hartafwijking.  
 

Korte biografie

  • 2009 artsexamen Universiteit Utrecht
  • 2015 master diploma klinische epidemiologie Universiteit Utrecht
  • 2016 specialisatie anesthesiologie Universitair Medisch Centrum Utrecht
  • 2016 fellow kindercardioanesthesiologie Royal Children’s Hospital Melbourne, Australië
  • 2017 promotie Universiteit Utrecht en werkzaam als kinderanesthesioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis met als aandachtsgebied kindercardioanesthesiologie.

Wetenschappelijk onderzoek

NITRIC
Internationale trial naar de effecten van stikstofmonoxide (NO) toediening in de hart-longmachine tijdens hartoperaties bij kinderen jonger dan 2 jaar oud. Een hart-longmachine is noodzakelijk maar kan vervelende negatieve effecten hebben op het herstel van kinderen na de operatie. Stikstofmonoxide wordt door vrijwel elke cel in het lichaam geproduceerd maar voornamelijk in de longen. Daardoor komt er tijdens de operatie weinig NO in de bloedsomloop terecht. Stikstofmonoxide heeft belangrijke functies in het lichaam waaronder het reguleren van inflammatie, bloedstolling en de vaatweerstand. Deze trial wordt uitgevoerd in 6 kinderhartcentra (in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland) bij 1320 kinderen en onderzoekt de effecten van NO toediening in de hart-longmachine op het herstel na de operatie (het aantal beademingsdagen en kans op overlijden). Het WKZ in Utrecht is één van de deelnemende centra.
 
CEREBRALE PERFUSIE BIJ NEONATEN
Een observationele studie naar de bloedstroomsnelheid in de arterie cerebri media (in de hersenen) tijdens cardiale en niet-cardiale chirurgie in de neonatale periode. In dit onderzoek wordt de critical closure pressure onderzocht en wordt gewerkt aan een algoritme dat een individuele bloeddruk streefwaarde bepaald

publicaties

Bekijk de publicatis op PubMed

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

Subsidie Janivo Stichting, 2018
LivaNova Research Grant, 2018
Subsidie Stichting WKZ fonds, 2019