Terug

Prof. dr. C. de Putter

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Aandachtsgebieden

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Afdelingen / poliklinieken

Divisies: Heelkundige Specialismen

Wetenschappelijk onderzoek

Functieherstel bij aandoeningen van het tand/kaakstelsel bij personen behorend tot de zorggroepen van de Bijzondere Tandheelkunde. Dit betreft bijvoorbeeld aangeboren en verworven afwijkingen op het terrein van de Maxillo-Faciale Prothetiek (bijv. Schisis, Oligodontie, Mondkanker), orale implantologie en kaakresorptie. Ook wordt onderzoek gedaan op het gebied van de Gerodontologie.

Publicaties

  • Permucosal dental implants of dense HA, proeschrift VU, 1984.
  • De Bijzondere Tandheelkunde, wortels en kunstwortels, oratie UU 1990.
  • Van Kauwen Verzekerd, eindrapportage onderzoek naar invoering tandheelkundige implantaten in de ziekenfondsverzekering, 1992.
  • Een tandje erbij, eindrapportage studie voor het CVZ over verpleeghuistandheelkunde, 2002.
  • Peanuts? Inventarisatie van de toekomstige zorgvraag en kostenontwikkeling van overkappingprotheses op implantaten, CVZ 2007
  • Gerodontologie en verpleeghuistandheelkunde. In: Het tandheelkundigjaar 2007, BSL, Houten

Biografie

Tandartsexamen 1976

Militaire dienstplicht 1976-1977

Vrije Universiteit, medewerker Subfaculteit Tandheelkunde 1977-1990

UMC Utrecht, hoogleraar Bijzondere Tandheelkunde 1990-heden

Nevenfuncties

Patiëntenzorg Bijzondere Tandheelkunde in AZU en WKZ.