Terug

Drs. I.M.B. Russel

Kinderarts Sociale pediatrie

Biografie

 • 1983- 1992: Universiteit van Amsterdam, Geneeskunde MD
 • 1992-1997:  Academisch Medisch Centrum Amsterdam, opleiding tot kinderarts
 • 1994-1996 : Sint Elisabeth Hospitaal Curacao, opleiding tot kinderarts
 • 1997-1998: Zuiderziekenhuis Rotterdam, kinderarts
 • 1998- heden: kinderarts sociale pediatrie Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • 2002- 2009: chef ambulante zorg Wilhelmina Kinderziekenhuis
 • 2014 - 2015: medisch hoofd Ambulante zorg a.i.

 

Motivatie

Het cluster Integrale-  en sociale pediatrie richt zich op integrale, complexe, multidisciplinaire zorg, waarbij het kind en haar omgeving centraal staan.

Het cluster staat voor:

 • (regie van) efficiënte zorg, die waarde toevoegt voor het kind en zijn verzorgers zowel in het diagnostische alsook in het behandelproces
 • het vervullen van sleutelposities in de organisatie om dit te kunnen realiseren
 • een belangrijke rol bij opleiden en onderwijzen
 • wetenschappelijk onderzoek gericht op ontwikkeling en evaluatie van (nieuwe) zorgprocessen

Specialisme

 • kinderarts Sociale pediatrie
 • Sinds 2012: kinderarts Centrum seksueel geweld
 • 2012 - 2013: NODO kinderarts

 

Afdeling

 • Integrale en sociale pediatrie
 • Polikliniek en Spoedeisende hulp

 

Publicaties

De publicaties van dr. Russel zijn te vinden op PubMed.

Wetenschappelijk onderzoek

 • CHAIN–EL: signalering van kindermishandeling in de eerste lijn
 • Verspreiding en implementatieproject:  “Zorg voor jeugd”; ontwikkeling en implementatie postacademisch nascholingsaanbod voor drie  medische beroepsgroepen

Nevenfuncties

 • Klachtencommissie UMC Utrecht: lid
 • National Course Director en instructeur van de landelijke WOKK cursus (wetenschappelijk onderwijs kindermishandeling kinderartsen) sinds 2008
 • Instructeur van de landelijke NODO cursus (Nader Onderzoek Doodsoorzaak kinderen) 2012
 • Namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zitting in de werkgroep “Richtlijnontwikkeling diagnostiek bij ( vermoeden op) seksueel misbruik”