Terug

Mw. J.A. (Annelien) Schulp

Specialistisch verpleegkundige kindernefrologie

Aandachtsgebieden

De specialistisch verpleegkundige kindernefrologie werkt samen met de kinderarts-nefrologen. Er is regelmatig overleg met de diëtiste, maatschappelijk werker, dialyseverpleegkundige en consulent van de ziekenhuisschool.

Zij begeleidt de ouder(s/) verzorger(s) en kinderen met een (chronische) nierziekte met als doel ouder en kind inzicht te geven in het ziekteproces. Onder andere door uitleg over de ziekte, toelichten van de bloeduitslagen, omgaan met medicatie/ therapietrouw, ondersteuning bieden in het omgaan met de ziekte en hoe dit in te passen in het dagelijks leven.

Indien van toepassing wordt er uitleg gegeven over het venepreservatieprogramma (het beschermen van de bloedvaten in de armen met het oog op eventuele hemodialyse in de toekomst) en de uitvoering hiervan.

Jongeren worden voorbereid op transitie (de overgang naar de volwassenzorg op de leeftijd van 18 jaar) door ze persoonlijk te spreken en gebruik te maken van de Nier Groei-wijzer. Daarnaast wordt er jaarlijks een themabijeenkomst gehouden voor jongeren en hun ouder(s)/ verzorger(s).

De specialistisch verpleegkundige is telefonisch bereikbaar via het verpleegkundig spreekuur (link naar folder) of  het patientenportaal (e-consulten).
 

Afdelingen

Polikliniek

Biografie

 • 1980 - 1983
  in-service opleiding A verpleegkundige, Diaconessenhuis, Hilversum
 • 1983 – 1985
  astmacentrum Heideheuvel, Hilversum
 • 1985 - 1986
  vervolgopleiding kinderverpleegkundige, Julianakinderziekenhuis, den Haag
 • 2005 – 2006
  opleiding stomaverpleegkundige

Vanaf 1986 werkzaam in het Wilhelminakinderziekenhuis op verschillende verpleegafdelingen met de aandachtsgebieden kindernefrologie en kinderurologie.

Sinds 2010 werkzaam op de poli van de kindernefrologie en op afdeling Schildpad.

Wetenschappelijk onderzoek

RICH-Q

het verzamelen van gegevens om de kwaliteit van zorg te verbeteren van kinderen die behandeld worden met nierfunctievervangende therapie. De vier kindernefrologische centra in Nederland werken hierin samen met een aantal centra in België en Duitsland. www.rich-q.nl.

Bambi studie

Onderzoek naar de effecten van een diureticum bij kinderen met een autistiforme stoornis (afdeling kinderpsychiatrie UMC Utrecht).

Motivatie

Ik begeleid ouder(s)/ verzorger(s) en kinderen in het proces van een chronische ziekte en vind het daarin belangrijk laagdrempelig bereikbaar te zijn voor overleg en vragen. Mijn streven is om op korte termijn een antwoord te vinden voor vragen  over of situaties van het kind, en de andere gezinsleden,  binnen de mogelijkheden van het Wilhelminakinderziekenhuis of elders. 

Ik ben drie dagen per week goed bereikbaar, zowel telefonisch als via een e-consult.
 

Samenwerking

Jaarlijks overleg met de Nierstichting en Nierpatienten Vereniging Nederland.

Tweejaarlijks overleg met de kindernefrologie-verpleegkundigen van de  centra die betrokken zijn bij RICH-Q.