Terug

Dr. R.P.L. Wisse

Oogarts

T: 088 75 588 40

BIG nr: 19909352901

Aandachtsgebieden

 • Corneatransplantaties
 • Complexe cataractchirurgie
 • Voorsegment reconstructies
 • Infecties en immunologische afwijkingen van de cornea, conjunctiva en adnexen

Polikliniek en afdeling

Oogheelkunde

Biografie

Studie: Geneeskunde, Faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht
Datum promotie: 22 december 2015
Titel proefschrift: Keratoconus – Inflammatory associations and treatment characteristics

Medisch Specialistische Vervolgopleiding:
Afdeling oogheelkunde, UMC Utrecht
Opleiders: Prof. dr. J.S. Stilma, later Prof. dr. S.M. Imhof

Fellowschip Corneachirurgie:
Opleider: Dr. A. van der Lelij
Chirurgische cursussen gevolgd bij: Prof. dr. M. Busin (Forlí, Italië), Dr. G.R.J. Melles (NIIOS, Rotterdam, Nederland), Dr. K.J. Tjia (Zwolle, Nederland), Ophtec BV (Artisan aphakia course).

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

Onderzoek naar Keratoconus; zowel fundamenteel biomedisch onderzoek (i.s.m. Laboratorium Translationele Immunologie & Hubrecht Institue), klinische studies (in internationaal verband) als kosten-effectiviteitsonderzoek (i.s.m. Julius Centrum voor gezondheidswetenschappen).

De publicaties van dr. Wisse vindt u op Pubmed.

Prijzen:

 • Prof. P.G. Binkhorst travel bursary, 2013
 • 18th European Society of Cataract and Refractive Surgeons bursary 2014 voor de ontwikkeling van chirurgische vaardigheden
   

Subsidies:

 • Meerdere succesvolle subsidieaanvragen betreffende keratoconus onderzoek
 • Research on novel surgical treatment strategies for keratoconus (The Pentacon trial)
 • Cost-effectiveness research for crosslinking for progressive keratoconus
 • Clinical implications of intra-operative optical coherence tomography
   

Onderscheiding:

 • Post-graduate Certificate in Health Professional Education, supervisor: Prof.Dr. Th. Ten Cate