Terug

Zorgprogramma Prikkelverwerking

Kinderen met autisme, epilepsie of aanverwante stoornissen kunnen last hebben van verstoorde prikkelverwerking.

Afbeelding ZP Prikkelverwerking

Het Zorgprogramma Prikkelverwerking is gestart met het analyseren van alle onderzoeksgegevens. Dit zorgprogramma kent sinds 2013 verschillende wetenschappelijke studies om diagnostiek en behandeling van kinderen met verstoorde prikkelverwerking te kunnen verbeteren. Alle verzamelde gegevens worden de komende maanden geanalyseerd en geïnterpreteerd. De BASCET-studie (placebo gecontroleerde trial naar effecten van bumetanide in ASS, ADHD of epilepsie) is wel in volle gang.

Specifieke diagnostiek- en behandelopties van het Zorgprogramma Prikkelverwerking zoals het prikkel-EEG onderzoek die samenhangen met wetenschappelijk onderzoek worden in de komende analyseperiode stopgezet.

Kinderen kunnen wel gezien worden via de polikliniek ontwikkelingsstoornissen voor kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeladvies binnen ons team met expertise in ontwikkelingsstoornissen en prikkelverwerking. Ook kunt u bij ons terecht voor diagnostiek en advies in de vorm van een second opinion.

De resultaten van het Zorgprogramma Prikkelverwerking zijn naar verwachting eind 2019 geanalyseerd. Het streven is in de loop van 2020 te kijken of de verworven kennis kan worden toegepast als onderdeel van het reguliere zorgaanbod.

Zorgprogramma Prikkelverwerking

Prikkelverwerking

Zien, horen, ruiken en voelen, ieder kind kan het. Ook kinderen met een verstoorde prikkelverwerking, Maar ze verwerken de zintuiglijke prikkels ánders, en ieder op een eigen manier. Bij sommige kinderen komen er teveel prikkels in het brein, bij anderen juist te weinig.  Adequaat reageren op de buitenwereld geeft dan problemen.

Patiëntervaring

Ik bestuur mijn eigen auto

Thijmen (11 jaar, PDD-NOS) was in 2016 in behandeling bij het Zorgprogramma Prikkelverwerking.

Lees meer

Gestoorde prikkelverwerking en het brein

Een belangrijke taak van ons brein is om te zorgen dat we adequaat kunnen reageren op alle prikkels die van buiten komen. Met onze zintuigen moeten we alles goed waarnemen. Denk daarbij aan zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Vervolgens moet het brein bepalen hoe we moeten reageren op deze prikkels. Negeren? Of moeten we er juist aandacht aan besteden?

Te veel prikkels kunnen leiden tot passief gedrag of sociale isolatie, en overgevoeligheid kan zorgen dat iemand bepaalde situaties vermijdt. Of het verstoort de concentratie zodanig dat er afwijkend gedrag ontstaat. Verstoorde prikkelverwerking betekent dus dat het brein de  prikkels niet goed filtert.   

Zintuiglijke prikkelverwerking is een van de eerste hersenfuncties die na de geboorte ontwikkelt. Met andere woorden; gezonde prikkelverwerking is een voorwaarde voor goede ontwikkeling van vaardigheden als taal, aandacht en sociaal inzicht. Steeds meer onderzoek toont aan dat verstoorde prikkelverwerking de kiem is van ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD en autisme

Daarnaast is de overtuiging gegroeid dat het brein zich ook op latere leeftijd kan ontwikkelen. Door de prikkelbalans gunstig te beïnvloeden kan het brein “bijleren’ zodat de functies en vaardigheden verbeteren.