Wij zijn onze website aan het vernieuwen.

Ontdekt u nog een pagina die niet klopt of hebt u een goede suggestie, laat het ons dan weten via webmedia@umcutrecht.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid.

Selectie criteria

Iedereen met een goed idee voor verbetering van de zorg kan zich aanmelden voor de Ureka Mega Challenge. Er zijn echter wel criteria waar een idee aan moet voldoen. En daarnaast is het ook van belang dat de deelnemer aan een aantal criteria voldoet om voldoende vertrouwen en draagvlak bij de jury te creëren. Hieronder tref je een overzicht van de selectie criteria.

Waar worden de ideeën en Urekanten op beoordeeld?

Persoonlijke criteria

 • Heeft de deelnemer voldoende capaciteit om het plan te realiseren?
 • Wat is de persoonlijke drive voor dit plan?
 • Lukt het de deelnemer om voldoende draagvlak te creëren?
 • Straalt de deelnemer enthousiasme en doorzettingsvermogen uit?

Inhoudelijke criteria

Eerste selecties

 • Past het plan bij de UMC Utrecht missie en de strategie?
 • Is de behoefte van deze doelgroep duidelijk gedefinieerd en voldoende onderzocht?
 • Zijn er meetbare doelstellingen gedefinieerd?
 • Is de inhoud van het plan helder, concreet en voor iedereen te begrijpen?
 • Hoe innovatief is het plan? Zijn er concurrenten of vergelijkbare ideeën op de markt?
 • Is de gestelde tijdlijn realiseerbaar en past het binnen budget?
 • Hoe origineel is het idee?
 • Past het idee binnen het duurzaamheids beleid van het UMC Utrecht?

Finale selectie

 • Is het plan financieel haalbaar en is de voorgenomen investering realistisch?
 • Hoe reëel is de kans dat de investering kan worden terug verdiend?
 • Zijn de eventuele risico’s en marktkansen voldoende in kaart gebracht?
 • Zijn er al geïnteresseerden of samenwerkingspartners?
 • Hoe groot is de kans dat dit idee/product gevaloriseerd wordt?
 • Hoe groot is de daadwerkelijke behoefte aan dit idee en is dit de enige oplossing?
 • Hoe populair is het idee op You Tube (likes en kijkers)

Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

 • De gestelde deadlines zijn hard.
 • Tijdens het Ureka traject moeten de Urekanten aanwezig zijn op de geplande data.
 • De opbrengsten en kosten zijn transparant en meetbaar.
 • Afhaken is geen optie tijdens het traject, er wordt in jou geïnvesteerd in tijd, expertise en geld. Ook van externe experts.
 • Het UMC Utrecht moet baat hebben bij een investering in jouw idee (PR/financieel/pilot)
 • De finalisten moet een divisie of directie weten te enthousiasmeren en bereid vinden een deel prijzengeld te betalen (Dragons kunnen daarbij helpen).
 • De winnende deelnemer moet binnen acht maanden een functionerend prototype neerzetten, waarvan de resultaten meetbaar zijn (t.o.v. nulmeting).
 • Het prijzengeld mag alleen in de ontwikkeling van het product of test/pilot kosten worden geïnvesteerd, niet in persoonlijke salariëring.
Up