Back

prof. dr. E.M. (Elise) van de Putte

prof. dr. E.M. (Elise) van de Putte

Full Professor
prof. dr. E.M. (Elise) van de Putte
 • Social Pediatrics patient care

Biography

Biography

Vanaf mijn studie Geneeskunde ben ik op zoek geweest naar uitdagingen en innovaties in de gezondheidszorg. Van de eerste computer patiëntensimulaties in 1984 voor het onderwijs in de Inwendige Geneeskunde en beleidsnotities aangaande de inkomensverdeling van medisch specialisten in relatie tot de werkweek en de numerus fixus (Commissie Vorst, 1985),  tot de huidige uitdagingen als voorzitter van het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK), als (ex)voorzitter van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCU en als (ex)lid van de landelijke Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik van de Ministeries V&J en VWS.

Bij al deze uitdagingen is de patiënt in de sociale context steeds mijn grootste inspiratiebron. De patiënt signaleert waar de goede of verkeerde prioriteiten en lacunes liggen in de zorg. Mijn keuze voor wetenschap­pelijk onderzoek bij jongeren met moeheid en pijn is ingegeven door het gebrek aan efficiënte zorg voor deze groepen, terwijl 30-40% van onze poliklinische patiënten deze klachten als invaliderend en sociaal isolerend beschouwt. Na mijn promotie in 2006 ging ik op dit pad door.

Samen met mijn aio’s en een collega van het UMC St Radboud heb ik Fitnet ontwikkeld, de eerste webbased behandeling voor jongeren met invaliderende moeheid, een zeer succesvolle behandeling die inmiddels in het Engels vertaald is, waarbij we samen met onze UK partners in een NHS trial een kosteneffectiviteitsstudie uitvoeren. Voor kinderen met een bedreigde ontwikkeling werkte ik aan signaleringsinstrumenten in de Spoedeisende Medische Zorg, zowel in de Utrechtse ziekenhuizen als de Primair Huisartsenposten, een samenwerking met 1200 huisartsen en ruim honderd jeugdartsen. Bij al dit wetenschappelijk onderzoek was ik eerste aanvrager voor financiering in de tweede geldstroom. Ik word gedreven door nieuwsgierigheid en vooruitgang en beschouw het als een voorrecht dat ik kan bijdragen aan zorgtrajecten voor de meest complexe patiënten, waarbij respect voor de autonomie en de noden van de patiënt/ouders centraal staan. Gedurende acht jaar was ik voorzitter van de Sectie Academische Algemene Kindergeneeskunde met als belangrijkste doel om de integrale zorg voor het zieke kind neer te zetten als een vanzelfsprekendheid. Nu, jaren later, lijkt de tijd rijp voor dit zorgconcept, met transmurale levensloopzorg als hoofdthema en met de patiënt als belangrijkste partner. In m’n huidige functie als hoogleraar Lifecycle Pediatrics kan ik deze concepten verder uitwerken en concretiseren, waarbij empowerment van kind en ouders centraal staan. 
Kortom: Innovatie van zorg en de vertaalslag naar wetenschap en naar bestuurlijke concenpten heeft in mijn carrière altijd centraal gestaan.

 

Academische opleidingen:

Universiteit

Faculteit/specialisatie

Degree

Jaar

Rijks Universiteit Leiden (RUL)

Rijks Universiteit Leiden (RUL)

Vrije Universiteit Amsterdam (VuMC)

Universiteit Utrecht

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Biologie

Geneeskunde

Kindergeneeskunde

Geneeskunde

Sociale Pediatrie

BSc

MD cum laude

Pediatrician

PhD

Sociale pediatrie

1978

1987

1994

2006

2/2/2009

 

Aanstellingen

Universiteit

Faculteit/specialisatie

Jaren

Rijks Universiteit Leiden
(RUL)

Vrije Universiteit Amsterdam
(VuMC)

Universitair Medisch Centrum  Utrecht (UMCU)

UD/Onderwijscoördinator Inwendige Geneeskunde

Chef de Policlinique, fellow kinderendocrinologie

 
Chef Ambulante Zorg Divisie Kinderen

Kinderarts algemene pediatrie/sociale pediatrie (onderzoeker)

Medisch Hoofd Ambulante Zorg

Hoogleraar Lifecycle Pediatrics

1987-1989


1994-19981998-2002

2002-heden


08/2015 – 04/2019

11/2017-heden

 

Medische ethische toetsingscommissie UMCU:

 • Voorzitter van de Medische Ethische Toetsingscommissie Kamer Kinderen/M, 2012 – 1/10/2018.
 • Algemeen voorzitter van de METC van het UMCU m.i.v. 1/10/2015 tot 1/10/2018

Promoties:

 • R.J. Bakker, Prolonged Unexplained Fatigue in Paediatrics, 18/3/2010. Copromotor
 • S.L. Nijhof, Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents, 6/12/2013. Copromotor
 • Iva Bicanic, Psychobiological correlates of Rape in Female Adolescents, 13/3/2014. Copromotor
 • J. Sittig, Child abuse: the value of systematic screening at Emergency Rooms, 23/4/2015. Copromotor
 • M. Schouten, M. Schouten, Detection of child abuse in Out-of-hours Primary Care: to screen or not to screen. Copromotor

 Lopende promotietrajecten:

 • L. Nijhof, invaliderende moeheid bij jongeren met auto-inflammatoire ziekten
 • W. Karst, De bewijskracht van medische bevindingen bij onderzoek van prepuberale kinderen bij een vermoeden van seksueel misbruik
 • A. Nieuwhof, behandeling van functionele incontinentie bij kinderen
 • M. v.d. Vlist, moeheid bij chronisch zieke kinderen
 • L. Segers, empowerment van kind en ouders bij reductie van pijn en stress bij medische ingrepen

 Relevante aanvullende trainingen in management, onderwijs en wetenschappelijke vorming:

 • Management Development Course voor aankomend academisch leiderschap certificering januari 2008
 • General Instructor Course (SHK) 2007
 • Erasmus Summer Programme (2003, 2004, 2005, jaarlijks 3 weken) Clinical Epidemiology, zie www.erasmussummerprogramme.nl
 • BKO (Basis Kwalificatie Onderwijs) certificering dec 2010
 • Cursus Intervisie (georganiseerd door de NVMETC) METC nov 2013
 • BROK (Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers) Certificering dec 2010, recertificering sept 2014
 • EBRO (Evidence Based Richtlijnontwikkeling), CBO feb 2014
 • GRADE (Graderen van wetenschappelijk bewijs en aanbevelingen), CBO  2014
 • Cursus Klinische Leiderschap, Academie voor Medische Specialisten, 2016
 • The Next Level, Connecting Leaders, 10 daagse cursus binnen het UMCU ter ontwikkeling van leiderschap, 2017

Zorgvernieuwingsprojecten 

 • Hoofdontwikkelaar van FitNet – in samenwerking met UMC St Radboud: webgebaseerd behandelprogramma voor jongeren met Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Na succesvolle RCT geïmplementeerd in de reguliere zorg (2010-2014)
 • Hoofdontwikkelaar van FitNetPlus , samen met UMC St Radboud en cluster Immunologie/Reumatologie UMCU, een elektronisch behandelportaal voor jongeren met chronische inflammatoire of auto-immuunziekten in combinatie met belemmerende pijn en moeheid (2014 – heden)
 • Lid  van de ontwikkelgroep elektronisch dossier Divisie Kinderen onder voorzitterschap van K van der Ent (2004-2007)
 • Projectleider van de NODO procedure binnen het UMCU in samenwerking met alle relevante disciplines (2012-2014)
 • Projectleider van de evaluatie van de NODOK procedure t.b.v. Ministerie van VWS

Fondsenwerving
Hoofdaanvrager van ruim 20 subsidies/beurzen met een totaal bedrag van 3.441.175€ (2006-heden).

Sociale Pediatrie
Opleider sociale pediatrie UMCU sinds januari 2017. Drie fellow in opleiding.  

Relevante samenwerking

 • Projectleider van CHAIN-ER: Child Abuse Inventory at Emergency Rooms 2009-2012: intensieve samenwerking met Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis Utrecht in het kader van signalering kindermishandleing op de Spoedeisende Hulp
 • Projectleider van CHAIN-EL: Child Abuse Inventory in de Eerste Lijn 2011-2014: intensieve samenwerking met alle Primair Huisartsenposten (provincie Utrecht) in het kader van signalering kindermishandeling op de Huisartsenpost
 • Voorzitter van structureel overleg met jeugdartsen over verwijsindicaties (2014-heden)
 • Lid van de MDSK: Multidisciplinaire Samenwerking Kindermishandeling Utrecht Stad (2014-heden): samen met BJZ, de Waag  en de Politie: ontwikkeling van werkwijze en intensieve samenwerking met wijkteams en SAVE teams
 • Mede-oprichter en voorzitter van de  Stichting LECK (2014-heden): Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: samenwerking met adviesvragers (huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, vertrouwensartsen), regionaal en landelijk. Samenwerking is geëxpliciteerd in kwaliteitsdocumenten zie www.leck.nu

Relevante onderwijsfuncties in (post) academisch onderwijs:

 • Coördinator en onderwijsontwikkelaar (en docent) van het onderdeel ‘ontwikkeling’ van het blok Groei en Ontwikkeling  voor 2e jaars Geneeskunde studenten (2002-2018)
 • Jaarlijks begeleiding van onderzoeksstages van gemiddeld 4 studenten Geneeskunde zowel van binnen als buiten het UMCU (2002-heden)
 • Lid van het organisatiecomité PAOG refereeravonden i.h.b. voor de Jeugdgezondheidszorg 2002-2012
 • Lid van het organisatiecomité jaarlijkse Oranjewoud conferentie  voor jeugdartsen (2011-2017)
 • Course director, onderwijsontwikkelaar  en docent in de WOKK cursus van de SHK (Wetenschappelijk Onderwijs voor kinderartsen in de kindermishandeling) (2009-2015)
 • Organisator, onderwijsontwikkelaar  en docent in de Masterclass Forensische Pediatrie in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut en de Julius Academy (2011, 2013, 2015)
 • Mede-organisator, onderwijsontwikkelaar  en docent van de Postacademische NODO cursus (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen) 2011/2012
 • Lid van het organisatiecomité EUCCAN, tweejaarlijks internationaal congres European Conference on Child Abuse and Neglect (2012-2015)
 • Lid van het organisatiecomité ‘Onderwijs forensische pediatrie, een 3-daagse cursus’ voor forensisch artsen samen met SHK, NFI; Tevens onderwijsontwikkelaar en docent  (2015-heden)
 • Jaarlijks tientallen lezingen op het gebied van de Kindermishandeling en Chronisch Vermoeidheidssyndroom, meestal voor artsen (huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen), maar ook voor onderwijzend personeel, verpleegkundigen, fysiotherapeuten etc. , zie bijlage 3
 • Docent bij de NSPOH (sinds 2014) met jaarlijks gemiddeld 6 scholingsdagdelen op het gebied van kindermishandeling en verzuim bij chronische ziekte
   

Side Activities

Relevante onderwijsfuncties in (post) academisch onderwijs:

 • Coördinator en onderwijsontwikkelaar (en docent) van het onderdeel ‘ontwikkeling’ van het blok Groei en Ontwikkeling  voor 2e jaars Geneeskunde studenten (2002-2018) (onbezoldigd)
 • Jaarlijks begeleiding van onderzoeksstages van gemiddeld 4 studenten Geneeskunde zowel van binnen als buiten het UMCU (2002-heden) (onbezoldigd)
 • Lid van het organisatiecomité PAOG refereeravonden i.h.b. voor de Jeugdgezondheidszorg 2002-2012 (onbezoldigd)
 • Lid van het organisatiecomité jaarlijkse Oranjewoud conferentie  voor jeugdartsen (2011-2017) (onbezoldigd)
 • Course director, onderwijsontwikkelaar  en docent in de WOKK cursus van de SHK (Wetenschappelijk Onderwijs voor kinderartsen in de kindermishandeling) (2009-2015) (onbezoldigd)
 • Organisator, onderwijsontwikkelaar  en docent in de Masterclass Forensische Pediatrie in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut en de Julius Academy (2011, 2013, 2015) (bezoldigd, onbekend omdat inkomsten naar UMCU gingen)
 • Mede-organisator, onderwijsontwikkelaar  en docent van de Postacademische NODO cursus (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen) 2011/2012 (onbezoldigd)
 • Lid van het organisatiecomité EUCCAN, tweejaarlijks internationaal congres European Conference on Child Abuse and Neglect (2012-2015) (onbezoldigd) (onbezoldigd)
 • Lid van het organisatiecomité ‘Onderwijs forensische pediatrie, een 3-daagse cursus’ voor forensisch artsen samen met SHK, NFI; Tevens onderwijsontwikkelaar en docent  (2015-heden) (onbezoldigd)
 • Jaarlijks tientallen lezingen op het gebied van de Kindermishandeling en Chronisch Vermoeidheidssyndroom, meestal voor artsen (huisartsen, medisch specialisten, jeugdartsen), maar ook voor onderwijzend personeel, verpleegkundigen, fysiotherapeuten etc. , zie bijlage 3 (bezoldigd, <€2200.- per lezing)
 • Docent bij de NSPOH (sinds 2014) met jaarlijks gemiddeld 6 scholingsdagdelen op het gebied van kindermishandeling en verzuim bij chronische ziekte (bezoldigd, <€2200.- per lezing)

 Relevante bestuursfuncties/lidmaatschappen:

 • Bestuurslid Sectie Academische Algemene Kindergeneeskunde (SAAK) waarvan 8 jaar als voorzitter (1995-2007) (onbezoldigd)
 • Lid van de kerngroep ‘Werkgroep Integrale Zorg’ NVK 2007 (onbezoldigd)
 • Lid van de ZonMw Commissie Chronisch Vermoeidheidssyndroom 2007-2012 (bezoldigd, <€2200.-, inkomsten naar UMCU)
 • Namens NVK zitting in de Werkgroep ‘Beter benutten Forensisch Medische Expertise’ 2011-heden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (onbezoldigd)
 • Lid van de Commissie Forensische Geneeskunde van de Gezondheidsraad 2012 (onbezoldigd)
 • Lid van de NODO klankbordgroep (Nader Onderzoek Doodsoorzaak minderjarigen) 2012-2014 (onbezoldigd)
 • Lid van de Nationale Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik (2012-2017), ingesteld door het Ministerie van VWS en V&J onder voorzitterschap van E.  van der Laan, burgemeester van Amsterdam. (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur van het Netwerk Onverklaarde Lichamelijke Klachten bij Kinderen (NOLK) sinds 2013 (onbezoldigd)
 • Lid van de Helfer Society, internationaal netwerk voor medische professionals ‘child abuse’ (2014) (onbezoldigd)
 • Voorzitter van Stichting LECK  (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling) 2014 - heden (bezoldigd, <€2200.-)
 • Member of the supervisory board of EUTRAIN (ethics expert) 2014 (onbezoldigd)
 • Voorzitter van de nationale wetenschapscommissie NODOK (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen), 2017 - heden (onbezoldigd)
 • Lid van de stuurgroep ‘ Forensische Medische Expertise bij Kinderen’ van de GGD-GHOR 2018 (in opdracht van het Ministerie van VWS) tot heden (onbezoldigd)
 • Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van het Instituut voor Positieve Gezondheid 2019 - heden (onbezoldigd)
 • Programma commissie Lid verdrag van kwaliteit van zorg, forensische geneeskunde van ZonMW 2021-heden (bezoldigd, <€2200.-)

Richtlijnontwikkeling

 • Lid van de Richtlijn Commissie Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CBO) 2008-2012
 • Lid van de Klankbordgroep Richtlijn ‘Preventie Kindermishandeling’ voor de jeugdarts 2014-2015
 • Projectleider van de Richtlijn ‘Blauwe plekken’ 2014-2015
 • Projectleider van de Richtlijn ‘Signalering kindermishandeling in de Spoedeisende Zorg’ 2014-2015
 • Projectleider van de Richtlijn ‘Onverklaarde lichamelijke klachten bij kinderen’ 2016-2018
 • Medeprojectleider van de Richtlijn NODOK 2015
 • Ontwikkelaar van de app ‘blauwe plekken’

Internationale samenwerking

 • Met E. Crawley, paediatrician Bristol. HTA grant Investigating the effectiveness and cost effectiveness of using FitNet to treat paediatric CFS/ME in children in the UK (£999,977.80) (2015-heden)
 • Europese samenwerking tav Child Abuse & Neglect (CAN): first Euro-CAN collaborators , met o.a. A. Kemp and S. Maguire (UK) (2015-heden)

Potential Conflicts of Interest

Dr Elise van de Putte has no interactions with industrial or pharmaceutical partners. Her research is funded primarily by ZonMw and the Ministry of Health, Welfare and Sport.

Fellowship and Awards

Toegekende beurzen Voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom aan E. van de Putte als hoofdaanvrager:

 1. ZonMw (2007-8546): 240.000 euro: Efficacy of web based CBT for adolescents with CFS

 2. Innovatiefonds (2007): 149.500 euro voor de verdere ontwikkeling van FitNet (webgebaseerde cognitieve gedragstherapie voor jongeren met CVS)

 3. NCSK (2007): 17.255 euro: incidentie studie naar het voorkomen van C VS bij jongeren in Nederland

 4. St. Voorzorg Utrecht (2006): 10.000 euro voor het basisontwerp van FitNet (webgebaseerde cognitieve gedragstherapie voor jongeren met CVS)

 5. Van Leeuwen Buizen (2009): 6.000 euro t.b.v. cortisolbepalingen in het kader van het onderzoek: reversibiliteit van biologische afwijkingen bij Chronisch Vermoeidheidssyndroom

 6. NWO Beleidsontwikkeling en –beleidsondersteuning: 1460 euro: Open Access publicatie

 7. Stichting Voorzorg (2013): 10.000 t.b.v. ontwikkeling FitNet-plus portaal (webgebaseerde cognitieve gedragstherapie voor jongeren met moeheid bij een chronische inflammatoire aandoening)

 8. SKMS (2016): ontwikkeling richtlijn SOLK bij kinderen: 125.250 euro

 9. ZonMW (2017): 20.000 euro voucher positieve gezondheid

Totaal: 579.465 euro

Toegekende beurzen voor kindermishandeling aan E. van de Putte als hoofdaanvrager:

 1. ZonMw (2007-10103): 596.000 euro: Signalering kindermishandeling op de Utrechtse Spoed Eisende Hulp: effectief?

 2. ZonMw (2010; 157004011): Effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsenposten in Midden-Nederland, 115.000 euro

 3. Provincie Utrecht, afd Jeugd (2007): samenwerking met JGZ in het kader van het project CHAIN-ER (Child Abuse Inventory at Emergency Rooms): 42.500 euro

 4. Augeo (2007): onderzoek naar effectiviteit van onderwijs in de kindermishandeling: 20.000 euro

 5. ZonMw (2009; 157030002): Zorg voor Jeugd: deelprogramma Kennisinfrastructuur: 25.000 euro

 6. NWO Gamma Meerwaarde(2009): 40.000 euro voor ‘Rape Crisis Center' in de regio Utrecht

 7. St Kinderpostzegels (2010): implementatie en effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsenposten in Midden-Nederland, 113.908 euro

 8. NWO Beleidsontwikkeling en –beleidsondersteuning Open Access Publicatie (2011): 1.433 euro

 9. St. Voorzorg: Congres Kindermishandeling (2012): 2.500 euro

 10. St Kinderpostzegels Congres Kindermishandeling (2012): 2.500 euro

 11. SKMS (2013): ontwikkeling richtlijnen kindermishandeling : 89.231 euro

 12. WODC Consequences of Losing a Parent due to Intimate Partner Homicide (2014): 94.255 euro

 13. WODC II Vervolgsubsidie (2014): 29.290 euro

 14. ZonMw: Verspreiding en Implementatie van kennis gerelateerd aan de projecten binnen het programma ‘zorg voor jeugd’ (2015): 32.000 euro

 15. St Kinderpostzegels: Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, samen met EMC, AMC (2015): 452.000 euro van St Kinderpostzegels

 16. Ministerie van VWS  aan het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, samen met EMC, AMC (2016): 262.932 euro

 17. Ministerie van VWS  aan het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, samen met EMC, AMC (2017): 346.614 euro

 18. NWO Beleidsontwikkeling en –beleidsondersteuning, Open Access publicatie (2016):  1792 euro

 19. Janivo fonds (2016): doorstart Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: 4.000 euro

 20. SOD fonds (2016): doorstart Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling: 5.000 euro

 21. NWO Beleidsontwikkeling en –beleidsondersteuning Open Access Publicatie (2017): 1.539 euro

 22. NWO Beleidsontwikkeling en –beleidsondersteuning Open Access Publicatie (2017): 1.430 euro

 23. Ministerie van VWS  aan het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, samen met EMC, AMC (2018): €  582.786

 24. Ministerie van VWS  aan het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, samen met EMC, AMC, NFI  (2019): €  759.404

Totaal: € 3.621.114

Research Output (145)

Towards a more comprehensive understanding of PTSD and parenting

Meijer Laurien, Franz Molly R., Deković Maja, van Ee Elisa, Finkenauer Catrin, Kleber Rolf J., van de Putte Elise M., Thomaes Kathleen Nov 2023, In: Comprehensive Psychiatry. 127

A Systematic Approach to Evaluate Sudden Unexplained Death in Children

Pries Annelotte Maretta, Ruskamp Jopje Marlies, Edelenbos Esther, Fuijkschot Joris, Semmekrot Ben, Verbruggen Krijn Teunis, van de Putte Elise, Puiman Patrycja Jolanta 16 Oct 2023, In: The Journal of Pediatrics. 264 , p. 1-8

How to support children to develop and express their coping preferences around minor invasive medical procedures:children’s and parents’ perspectives

Segers Elisabeth W., Ketelaar Marjolijn, de Man Marjorie A.C.P., Schoonhoven Lisette, van de Putte Elise M., van den Hoogen Agnes Sep 2023, In: European Journal of Pediatrics. 182 , p. 5553-5563 11 p.

Self-reported quantity and quality of sleep in children and adolescents with a chronic condition compared to healthy controls

Biemans Camille F M, Nijhof Sanne L, Gorter Jan Willem, Stevens Gonneke J W M, van de Putte Elise, Hoefnagels Johanna W, van den Berg Anemone, van der Ent Cornelis K, Dudink Jeroen, Verschuren Olaf W 26 Apr 2023, In: European Journal of Pediatrics. 182 , p. 3139-3146 8 p.

First Experiments with an Applied Gaming Intervention for reducing Loneliness of Children with Chronic Illness:Lessons Learned

Alexandridis Dionysis, Bakkes Sander C.J., Nijhof Sanne L., Van De Putte Elise, Veltkamp Remco C. 12 Apr 2023, p. 1-11 11 p.

Internet-delivered cognitive behavioural therapy for chronic fatigue among adolescents with a chronic medical condition:a single case study

Nijhof Linde N, Nijhof Sanne L, van de Putte Elise M, Houtveen Jan, van Montfrans Joris M, Knoop Hans 15 Feb 2023, In: Behavioural and cognitive psychotherapy. 51 , p. 259-264 6 p.

Dynamic modeling of experience sampling methodology data reveals large heterogeneity in biopsychosocial factors associated with persistent fatigue in young people living with a chronic condition:Dynamic biopsychosocial associations with fatigue

Vroegindeweij Anouk, Levelt Lisa, Houtveen Jan, Van de Putte Elise M, Wulffraat Nico M, Swart Joost F, Nijhof Sanne L 13 Feb 2023, In: Journal of Psychosomatic Research. 167

Paediatric short fatigue questionnaire, a 4-item fatigue questionnaire for children

Nap-van der Vlist Merel M., Vroegindeweij Anouk, Hoefnagels Johanna W., van der Ent Cornelis K., Swart Joost F., van de Putte Elise M., Nijhof Sanne L. Feb 2023, In: Journal of Psychosomatic Research. 165

Prevalence of inflicted and neglectful femur shaft fractures in young children in national level I trauma centers

Loos Marie Louise H.J., Bakx Roel, Allema J. H., Bloemers Frank W., Ten Bosch Jan A., Edwards Michael J.R., Hulscher Jan B.F., Keyzer-Dekker Claudia M.G., Krug Egbert, de Ridder Victor A., Spanjersberg W. Richard, Teeuw Arianne H., Theeuwes Hilco P., de Vries Selena, de Wit Ralph, van Rijn Rick R., de Boer Anne, Edelenbos Esther, Goslings J. Carel, van Sommeren Lia P.G.W., Toor Annelies, Verburg Jasmijn J.M., Affourtit Marjo, van Ditshuizen Jan C., Wijnen Rene M.H., Kempink Dagmar R.J., Bessems Johannes H.J.M., Hagenaars Tjebbe, Hartog Dennis den, Jansen M. A.C., Greeven A. P.A., Kanters Floris E.P., Aalbers-Hiemstra Annemieke, Mulder Arnaud, Smiers Frans, Hartendorf Rina C., Fiddelers Audrey A.A., Levelink Birgit, Poeze Martijn, de Blaauw Ivo, Tromp Tjarda N., Beuker Benn, Reininga Inge, Wendt Klaus, Aspers-Wolters Stasja J.G., van de Putte Elise M., Nov 2022, In: Pediatric radiology. 52 , p. 2359-2367 9 p.

A validated Screening instrument for Child Abuse and Neglect (SCAN) at the emergency department

Hoedeman F, Puiman P J, Affourtit M J, Bakx R, Langendam M W, van de Putte E M, Russel-Kampschoer I M B, Schouten M C M, Teeuw A H, de Koning H J, Moll H A, van den Heuvel Eline 5 Oct 2022, In: European Journal of Pediatrics. 182 , p. 79-87 9 p.

All research output

Thank you for your review!

Has this information helped you?

Please tell us why, so that we can improve our website.

Working at UMC Utrecht

Contact

Emergency?

Directions

Appointments

Practical

umcutrecht.nl uses cookies

This website uses cookies This website displays videos from, among others, YouTube. Such parties place cookies (third-party cookies). If you do not want these cookies, you can indicate that here. We also place cookies ourselves to improve our site.

Read more about the cookie policy

Agree No, rather not