Terug

Tips voor gesprekken met uw zorgverlener

Tips voor gesprekken met uw zorgverlener

In het UMC Utrecht willen we u leren kennen als persoon en niet alleen als patiënt. Alleen u weet wat belangrijk is in uw leven. En dat willen wij ook graag weten. Daarom praten we hierover met elkaar. Voor, tijdens en na uw behandeling. Zodat we samen beslissen welke zorg het beste bij u past.

Hulpmiddelen voor het vinden en lezen van onze informatie uitklapper, klik om te openen

Informatie over ziekten, behandelingen en medicijnen kan ingewikkeld zijn. Ook krijgt u als patiënt veel informatie van ons. We vinden het belangrijk dat u de juiste informatie kunt vinden. En dat de informatie duidelijk is. Alleen dan kunt u samen met uw zorgverlener de goede keuzes maken. Keuzes die aansluiten op uw wensen en uw leven.

Tips voor het vinden en lezen van onze informatie >

Hebt u een afspraak in ons ziekenhuis? Bijvoorbeeld een eerste gesprek, behandeling of afsluitend gesprek? We helpen u graag dit gesprek goed voor te bereiden. Laat ons weten wat u belangrijk vindt, door thuis alvast een korte vragenlijst in te vullen, via het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. Zo kunnen we samen beslissen welke zorg het beste bij u past. Daarnaast is het fijn om van tevoren na te denken over uw vragen, verwachtingen of zorgen. Vertel ons daarover.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Voorbereiden afspraak ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

Hebt u een gesprek met uw zorgverlener? Gebruik dan deze tips om u voor te bereiden: 

 • Vul de vragenlijst 'Wij leren u graag kennen' in via het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. Dit is niet verplicht.
 • Bedenk voor uw afspraak alvast wat u wilt vragen of vertellen aan uw zorgverlener. Schrijf dit op en neem uw aantekeningen mee naar uw afspraak. Bekijk ook onze voorbeeldvragen.
 • Bepaal welke vragen u in ieder geval wilt stellen. Hebt u veel vragen? Vertel ons dat als u de afspraak maakt.
 • U kunt gebruikmaken van de aanpak ‘3 goede vragen’
 • Vraag of een vertrouwd iemand ook bij het gesprek is. Om u eventueel te helpen bij het stellen van vragen. En het is fijn om samen na te praten. Twee mensen onthouden meer dan één.
 • Kan uw begeleider niet mee naar de afspraak? Neem dan het telefoonnummer van uw begeleider mee naar uw afspraak. En vraag de zorgverlener om uw begeleider in te bellen. Zo kan uw begeleider toch meeluisteren.
 • Lees vooraf over uw rechten en plichten als patiënt.

Tijdens afspraak ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

Tijdens gesprekken worden vaak verschillende mogelijkheden met u besproken. Wilt u bijvoorbeeld een operatie, medicijnen of liever niet behandelen? Uw zorgverlener bespreekt alle voor- en nadelen met u. Gebruik deze tips tijdens het gesprek: 

 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste. Schrijf de antwoorden op.
 • Moet de zorgverlener iets over u weten om goede zorg te verlenen? Eerdere ervaringen in het ziekenhuis, uw geloofsovertuiging of misschien bent u bang voor naalden? Vertel het ons.
 • Vraag om uitleg als u moeilijke woorden hoort.
 • Vraag naar de voor- en nadelen en wat deze voor u betekenen.
 • U mag het gesprek met uw arts opnemen met uw telefoon. Zo kunt u alles thuis nog eens terugluisteren. Meld dit van tevoren wel aan de zorgverlener. (Let op: u mag geen video’s of foto’s maken en de spraakopname mag niet openbaar gedeeld worden). Lees uw rechten en plichten als patiënt.
 • Check of u de informatie goed begrepen hebt. Door in eigen woorden te herhalen wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt.
 • Moet u een moeilijke beslissing nemen? Geef het aan als u meer tijd nodig hebt.

Voor sommige behandelkeuzes zijn keuzehulpen beschikbaar. Een keuzehulp helpt u bij het kiezen van een behandeling. Vraag uw zorgverlener ernaar of zoek online naar een keuzekaart

Voorbeeldvragen die u kunt stellen uitklapper, klik om te openen


Vragen over de operatie

Voor de operatie

Voordat u geopereerd wordt, hebt u een gesprek met de arts of chirurg. Soms is dat iemand anders dan uw behandelend arts. De arts of chirurg bespreekt verschillende dingen, bijvoorbeeld: 

 • Wat is het doel van de operatie?
 • Welk resultaat verwacht de arts of chirurg?
 • Is er ziekenhuisopname nodig? 
 • Hoe kunt u zich voorbereiden op de operatie?
 • Wat gebeurt er tijdens en na de operatie?
 • Wat zijn mogelijke complicaties en risico's? 
 • Welke verdoving gebruiken we (geheel of plaatselijk)?

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw operatie. We bespreken ook altijd wat u wel en niet wilt tijdens de operatie (uw behandelwensen- en grenzen). We kunnen pas starten met uw operatie als u de arts of chirurg daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Vlak voor de operatie controleren we uw naam, geboortedatum en wat we precies gaan opereren. Kijk met ons mee als we met een stift op uw lichaam markeren wat we gaan opereren. Dat is wel zo veilig.

Lees voor uw operatie ook over uw rechten en plichten.

De dag van de operatie

Op de dag dat u geopereerd gaat worden, bespreekt de verpleegkundige uw opname met u. Daarin vraagt ze bijvoorbeeld:

 • Welke medicijnen moet u voor de operatie innemen (bijvoorbeeld slaapmedicijnen)?
 • Wat gebeurt er op de operatiekamer?
 • Wat gebeurt er na de operatie?
 • Welke (pijn)klachten kunt u hebben?

Na de operatie

Na de operatie spreekt u met zowel de arts als de verpleegkundige. Beiden bespreken met u hoe de wond verzorgd moet worden. Verder bespreekt de arts met u de volgende vragen:

 • Hoe is de operatie verlopen?
 • Hebben we een weefselonderzoek gedaan? Dan bespreken we met u de uitslag. 
 • Hoe verloopt uw herstel?
Vragen over de medicijnen

Voordat u start met het gebruiken van medicijnen, hebt u een gesprek met uw zorgverlener. Hij bespreekt met u bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat is het doel van de behandeling met medicijnen en welke resultaten verwacht uw zorgverlener (prognose)?
 • Zijn er andere behandelingen mogelijk? Zo ja, welke?
 • Hoe lang duurt de behandeling?
 • Hoe gebruikt u medicijnen veilig? Wat zijn de adviezen of waarschuwingen?
 • Welke mogelijke bijwerkingen zijn er?
 • Wanneer moet u contact opnemen met de zorgverlener?
 • Hoe wordt tijdens en/of na de behandeling gecontroleerd wat het effect is van de medicijnen en of een vervolgtraject nodig is? 

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw medicijnen. We starten pas met de medicijnen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees vooraf ook over uw rechten en plichten.

Vragen over de behandeling

Voor uw behandeling start, hebt u een gesprek met uw zorgverlener. Hij bespreekt met u bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat is het doel van de behandeling en welke resultaten verwacht de zorgverlener (prognose)?
 • Wat gebeurt er tijdens de behandeling?
 • Hoe lang duurt de behandeling?
 • Is er (dag)opname nodig?
 • Is er een wachtlijst?
 • Hoe bereidt u zich thuis en in het ziekenhuis voor?
 • Zijn er risico’s, complicaties of bijwerkingen van de behandeling? Zo ja, welke?
 • Wat wilt u wel of niet in uw behandeling?
 • Zijn er andere behandelingen mogelijk? 
 • Wat zijn de leefregels na de behandeling?
 • Wat is het vervolgtraject?

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw behandeling. We starten pas met uw behandeling als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees vooraf ook over uw rechten en plichten.

Vragen over de verdoving

Moet u geopereerd worden? Dan gebeurt dat onder verdoving. Voor uw operatie hebt u een gesprek met een anesthesioloog. Dat is een medisch specialist die zich bezighoudt met de verdoving tijdens een operatie.

De anesthesioloog bespreekt met u bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Is de verdoving ‘geheel’ of ‘plaatselijk? Geheel betekent dat uw hele lichaam wordt verdoofd; u bent dan in een kunstmatige diepe slaap. Plaatselijk betekent dat een gedeelte van uw lichaam gevoelloos wordt. U blijft dan in principe wakker.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de verdoving die u krijgt? 
 • Wat zijn de mogelijke risico' s en complicaties van verdoving in het algemeen?
 • Hebt u een allergie die wellicht niet goed samengaat met een verdoving?
 • Hoe zit het met medicijngebruik vóór en na de operatie?

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw verdoving.

Lees vooraf ook over uw rechten en plichten.

Vragen over de polikliniek

Vaak hebt u meerdere 'consulten' bij een zorgverlener op de polikliniek. Dit consult is op de polikliniek, via een telefonisch gesprek of een videoverbinding. Op deze pagina leest u wat we met u bespreken in die verschillende consulten. Hebt u zelf nog vragen? Die kunt u uiteraard ook stellen tijdens elk consult. 

Het eerste consult

Tijdens het eerste consult willen we vooral dingen van u weten. Meestal doen we ook een lichamelijk onderzoek.
De  zorgverlener wil graag de volgende dingen van u weten:

 • Waarom bent u doorverwezen?
 • Wat zijn uw gezondheidsklachten? (Waar hebt u last van, hoe lang al en in welke situaties?)
 • Komen de klachten of komt de aandoening ook in uw familie voor?
 • Wat is uw medische voorgeschiedenis?
 • Welke medicijnen gebruikt u?
 • Rookt of drinkt u en hoeveel?
 • Woont u alleen of hebt u een partner en/of hebt u kinderen?
 • Wat voor werk doet u en welke hobby's hebt u?

Soms is een uitgebreider onderzoek nodig om een diagnose te stellen. 

Vervolgconsulten

Een vervolgconsult vindt plaats in het ziekenhuis, via een telefonisch gesprek of  via een videoverbinding. Tijdens de vervolgconsulten bespreekt de zorgverlener uw gezondheid op dat moment. Ook bespreekt hij dan eventuele vervolgonderzoeken en de uitslagen van onderzoeken, totdat de diagnose bekend is.

Zodra de diagnose bekend is bespreekt de zorgverlener de volgende vragen met u:

 • Wat is uw diagnose?
 • Wat is het voorstel voor behandeling.
 • Zijn er andere mogelijkheden voor behandeling?
 • Wat zijn de gevolgen als u besluit dat u niet behandeld wilt worden?
 • Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Als u en uw zorgverleners voldoende informatie hebben, dan kan de behandeling starten. 

Controlebezoek

Meestal komt u na een behandeling op controlebezoek. Dat is op de polikliniek, via een telefonisch gesprek of via een videoverbinding. Bij een poliklinische behandeling krijgt u vaak ook tussentijds nog een controle.

De  zorgverlener kan dan de volgende vragen met u bespreken:

 • Wat is uw gezondheidssituatie op dat moment?
 • Wat is het (tussentijdse) resultaat van de behandeling?
 • Hoe verloopt uw herstel?
 • Hoe en wanneer kunt u weer werken of uw hobby's en sport beoefenen?
 • Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

Soms bespreekt de zorgverlener nog andere dingen die belangrijk zijn, zoals: 

 • uw revalidatie.
 • leefregels.
 • uw medicijngebruik.
Vragen over een onderzoek

Voor het onderzoek start, hebt u een gesprek met uw zorgverlener. Hij bespreekt met u bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Wat is het doel van het onderzoek en welke resultaten verwacht de zorgverlener (prognose)?
 • Wat gebeurt er precies tijdens het onderzoek?
 • Waar en wanneer vindt het onderzoek plaats?
 • Hoe lang duurt het onderzoek?
 • Welke zorgverleners zijn bij het onderzoek betrokken?
 • Welk ongemakken of pijn kunt u verwachten?
 • Welke mogelijke risico’s en bijwerkingen zijn er bij het onderzoek?
 • Hoe moet u zich op het onderzoek voorbereiden?
 • Van wie en wanneer hoort u de uitslag?
 • Moet u na het onderzoek nog iets doen of juist laten?

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw onderzoek! We starten pas met het onderzoek als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees vooraf ook over uw rechten en plichten.

Samen maakt het verschil uitklapper, klik om te openen

Logo van de campagne Samen maakt het verschil: twee tekstballonnen die samen een hartje vormen

In het UMC Utrecht werken we aan de zorg die bij u past. Samen met u, als een team. Samen maakt het verschil.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet