Terug

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Eén van de kerntaken van het UMC Utrecht is het verrichten van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Er zijn verschillende manieren waarop u mee kunt doen aan wetenschappelijk onderzoek.

U wordt benaderd door uw arts

Uw behandelend arts kan u vragen om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld gericht op de behandeling van een specifiek ziektebeeld. Uw arts geeft u mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. Natuurlijk mag u altijd nee zeggen. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling in het UMC Utrecht.

U informeert zelf bij uw arts

Bent u patiënt en wilt u graag meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Mogelijk loopt er een wetenschappelijk onderzoek dat voor u interessant is. U kunt dit vragen aan uw arts. 

Informatie over het onderzoek

Wilt u misschien meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Daarom ontvangt u een informatiebrief. Ook kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener of aan de onderzoekers.

In de informatiebrief staat bijvoorbeeld:

  • Wat is het doel van het onderzoek?
  • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van meedoen aan het onderzoek?
  • Wat gebeurt er met uw gegevens?

Meedoen is altijd vrijwillig. Ook als het onderzoek al gestart is, mag u altijd zonder opgave van reden stoppen. Wel of niet meedoen aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor uw behandeling in het UMC Utrecht.

Uw lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap

In verband met de corona-pandemie accepteren wij momenteel géén overledenen die besmet zijn (of verdacht zijn van een besmetting) met het coronavirus. In de informatie die bij inschrijving is verstrekt, staat vermeld dat wij ons het recht voorbehouden een overledene te weigeren bij een dodelijke infectieziekte. Infectie door het COVID-19 virus valt hieronder.

Daarnaast heeft de aanhoudende crisis omtrent het corona virus voor het anatomie onderwijs in Nederland en het wetenschappelijk onderzoek met gedoneerde lichamen grote gevolgen gehad. Veel activiteiten moesten gestaakt of sterk gereduceerd worden met als consequentie dat we momenteel veel minder lichamen nodig hebben dan vóór de corona crisis. Wij hechten bijzonder veel waarde aan uw wens om een bijdrage te leveren aan het medisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Nu wij noodgedwongen minder lichamen nodig hebben, kunnen we niet onder alle omstandigheden die wens ten uitvoer brengen. Daarom kan het gaan voorkomen dat we een lichaam na overlijden moeten weigeren.

Nabestaanden kunnen nog altijd bellen met Yarden Uitvaartzorg Utrecht om een overlijden te melden zoals eerder aan u gecommuniceerd. Op dat moment kunnen wij vaststellen of er behoefte is aan het lichaam.

Voor de gezondheid van onze medewerkers verzoeken wij de nabestaanden vriendelijk bij het melden van een overlijden aan te geven of er sprake is van een (mogelijke) besmetting met Corona. Meldt u te allen tijde een overlijden. Wij kunnen zo onze gegevens actueel houden.

* Inschrijving gesloten per 1 mei 2018 *
U kunt uw lichaam na overlijden ter beschikking van de wetenschap stellen door u aan te melden bij een van de Universitaire Medische Centra in Nederland, waaronder het UMC Utrecht. U dient uw wilsbeschikking bij leven te regelen.

Een lichaam moet binnen 24 uur na overlijden in het anatomisch laboratorium zijn. Het vervoer hiervoor wordt geregeld. Uw lichaam gaat niet meer terug naar de nabestaanden. Bespreek dit daarom vooraf met uw familie en toekomstige nabestaanden.

Aanmelden kan per e-mail bij de afdeling Anatomie. U krijgt dan een brochure en de benodigde inschrijfformulieren toegestuurd. Vermeld in uw e-mailbericht s.v.p. uw naam en adres.
088 75 683 37
anatomie@umcutrecht.nl

Meer informatie

Wilt u weten of u uw lichaam na overlijden ter beschikking kunt stellen in één van de andere universitaire ziekenhuizen? Of wilt u meer informatie over het ter beschikking stellen van uw lichaam voor de wetenschap? Kijk dan eens op de website www.lichaamsdonatie.info.