Terug

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Eén van de kerntaken van het UMC Utrecht is het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek.

Hoe kan ik meedoen? uitklapper, klik om te openen

Er zijn verschillende manieren waarop u mee kunt doen aan wetenschappelijk onderzoek:

Uw arts vraagt u mee te doen

Uw behandelend arts kan u vragen om deel te nemen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld gericht op de behandeling van een specifiek ziektebeeld. Uw arts geeft u mondeling en schriftelijk informatie over het onderzoek. Natuurlijk mag u altijd nee zeggen. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling in het UMC Utrecht.

U informeert zelf bij uw arts

Bent u patiënt en wilt u graag meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Mogelijk loopt er een wetenschappelijk onderzoek dat voor u interessant is. U kunt dit vragen aan uw arts. 

Informatie over onderzoek uitklapper, klik om te openen

Wilt u misschien meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Voordat u een beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over het onderzoek. Daarom ontvangt u een informatiebrief. Ook kunt u vragen stellen aan uw zorgverlener of aan de onderzoekers.

In de informatiebrief staat bijvoorbeeld:

  • Wat is het doel van het onderzoek?
  • Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van meedoen aan het onderzoek?
  • Wat gebeurt er met uw gegevens?

Meedoen is altijd vrijwillig. Ook als het onderzoek al gestart is, mag u altijd zonder reden stoppen. Wel of niet meedoen aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor uw behandeling in het UMC Utrecht.

  • Onderzoek dat valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen is goedgekeurd door een medisch ethische toetsingscommissie. Onderzoek met lichaamsmateriaal is goedgekeurd door de Toetsingscommissie Biobanken.
  • Als u meedoet, hebben wij uw toestemming nodig. U ondertekent hiervoor een formulier.
  • Uw deelname noteren wij in uw patiëntendossier. Andere artsen in het UMC Utrecht die bij uw behandeling betrokken zijn kunnen dit dan zien.

Uw lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap uitklapper, klik om te openen

Wij hebben een inschrijfstop tot oktober 2024

Momenteel nemen wij geen nieuwe aanmeldingen aan van mensen die hun lichaam ter beschikking willen stellen van de medische wetenschap bij de Anatomie in het UMC Utrecht.

Wat is ter beschikking stellen van de wetenschap?

De meeste mensen worden na hun overlijden begraven of gecremeerd. Maar er is een derde mogelijkheid: u kunt uw lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Als u dit wilt dan moet dat “bij leven” geregeld worden. Het ter beschikking stellen van de wetenschap heeft impact op de nabestaanden. Het is verstandig om met uw naasten te praten over uw wens om uw lichaam ter beschikking te stellen.

Wie zijn lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap, schenkt dit aan de afdeling Anatomie van een Universitair Medisch Centrum. Het is een besluit dat zeer gewaardeerd wordt omdat men hiermee na overlijden een grote dienst bewijst aan het medisch onderwijs en onderzoek. Dankzij deze donaties kunnen studenten in de geneeskunde en aanverwante (para)medische studierichtingen veel leren over de bouw van het menselijk lichaam. Bovendien worden de lichamen gebruikt bij de opleiding van medisch specialisten en bij specifieke nascholingscursussen. Een deel van de lichamen wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek zodat de medische kennis kan toenemen. Een lichaam moet binnen 24 uur na overlijden op de anatomische afdeling zijn. Het vervoer van de overledene gebeurt door een door ons daarvoor aangestelde begrafenisondernemer: UNIGRA.

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

Het ter beschikking stellen van het lichaam is een regionale aangelegenheid. U stelt uw lichaam ter beschikking aan één van de acht universitaire medische centra van Nederland. Er is geen landelijk registratiesysteem.

De rechtsgeldige manier om uw besluit, bij leven, vast te leggen is het eigenhandig schrijven van een wilsbeschikking. Deze tekst en de benodigde formulieren om uw wilsbeschikking op te stellen en ingeschreven te kunnen worden bij de Anatomische afdeling in het UMC Utrecht kunt u opvragen bij de afdeling Anatomie.

De handgeschreven wilsbeschikking en het ingevulde formulier met persoonsgegevens stuurt u terug naar de afdeling Anatomie van het UMC Utrecht. Hiervan wordt een persoonlijk dossier aangemaakt met een specifiek nummer.

U ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging met informatie voor uw nabestaanden.

Herdenkingsmonument en de herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van overleden lichaamsdonoren.

In het stiltecentrum van het UMC Utrecht hangt een bijzondere plaquette ter nagedachtenis aan diegenen die hun lichaam ter beschikking stelden aan de medische wetenschap. Voor de nabestaanden is dit een plek waar zij hun dierbare overledene kunnen gedenken en een kaarsje kunnen aansteken.

Daarnaast is er jaarlijks, in het voorjaar, een herdenkingsbijeenkomst voor de nabestaanden van de overledene uit het voorgaande jaar. De nabestaanden ontvangen hiervoor schriftelijk een uitnodiging.

Meer informatie

De aanvraag van het informatiepakket met daarbij de formulieren om uw wilsbeschikking op te stellen (volgens de gegeven tekst) kunt u telefonisch of schriftelijk doen:

Op de website www.lichaamsdonatie.info vindt u een overzicht van alle Anatomische Instituten in Nederland met daarbij de vermelding of zij open of gesloten zijn voor nieuwe inschrijvingen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet