Terug

Privacy

Privacy

Anoniem verwerken van uw gegevens uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht is een academische instelling en heeft een wettelijke taak om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Onderzoeksgegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt. Dat betekent dat gegevens niet te koppelen zijn aan patiënten. Wanneer dit niet mogelijk is, vragen wij uw toestemming voordat wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en nemen we andere maatregelen om uw privacy te beschermen. Bijvoorbeeld door uw gegevens te coderen (pseudonimiseren). 

Uw toestemming intrekken uitklapper, klik om te openen

U kunt uw toestemming altijd en zonder reden weer intrekken. Dit doet u door het intrekkingsformulier in te vullen en terug te sturen. Dit intrekkingsformulier hebt u bij het toestemmingsformulier gekregen. Na het intrekken van uw toestemming worden er geen nieuwe gegevens verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. 

U kunt ook verzoeken uw gegevens helemaal te verwijderen, maar dit is niet altijd mogelijk. Het verwijderen van gegevens kan het onderzoek namelijk schaden. 

Gebruik van uw gegevens zonder toestemming uitklapper, klik om te openen

Soms is het onmogelijk om uw toestemming te vragen of kost het veel moeite. Het UMC Utrecht mag onder strikte voorwaarden uw medische gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zonder uw toestemming te vragen. U kunt aangeven dat u hiertegen bezwaar maakt. 

Het UMC Utrecht werkt samen met andere onderzoeksinstellingen en bedrijven bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek, zowel nationaal als internationaal. 

Verwerking buiten de EER uitklapper, klik om te openen

 • Het UMC Utrecht kan uw gegevens delen met andere onderzoekstinstellingen of derden die worden of zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens worden gecodeerd om uw privacy te beschermen.
 • Uw gegevens kunnen tevens (deels) door derden, bijvoorbeeld leveranciers van het UMC Utrecht of betrokken partijen bij een wetenschappelijk onderzoek, worden verwerkt in landen buiten de Europese Economische ruimte (EER), dat mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van uw gegevens heeft, zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Momenteel is daar volgens de Europese Unie geen passend beschermingsniveau onder andere vanwege de ruime mogelijkheden die de Amerikaanse autoriteiten hebben om data te onderscheppen of op te vragen en de beperkte mogelijkheden voor niet Amerikanen om zich daartegen te verzetten. Het UMC Utrecht maakt hier met deze partijen nadere afspraken over zodat deze verwerking buiten de EER wel voldoet aan de vereisten van de AVG. 
 • Bij mogelijke deelname aan een wetenschappelijk onderzoek zullen wij u voorafgaand informeren met wie uw gegevens gedeeld worden. 
 • Doet u al mee aan een wetenschappelijk onderzoek, heeft u aan een onderzoek meegedaan, en/of wilt u weten of uw gegevens worden verwerkt buiten de EER neem dan contact op met uw onderzoeksteam met een verzoek om informatie. Ook kunt u altijd uw eerder gegeven toestemming intrekken door een bericht met die strekking te sturen aan uw onderzoekteam of via privacy@umcutrecht.nl. Hoe u dit kunt doen kunt u terugvinden op de informatiebrief die u heeft gekregen bij deelname aan het onderzoek.
 • Let op: intrekken van uw toestemming betekent dat er vanaf dan geen gegevens meer van u worden doorgegeven aan derden. Gegevens die al zijn doorgegeven mogen nog wel door de ontvanger voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Dat geldt tevens voor gegevens die van belang zijn voor de veiligheid van het onderzoeksmiddel.

Bewaartermijn van uw gegevens uitklapper, klik om te openen

Na afronding van het wetenschappelijk onderzoek bewaart het UMC Utrecht uw gegevens die in het onderzoek zijn gebruikt zo lang als het nodig is. We hebben uw gegevens bijvoorbeeld nodig om aan te kunnen tonen hoe we tot bepaalde onderzoeksresultaten zijn gekomen. Afhankelijk van het soort onderzoek bewaren we uw gegevens 10 tot 30 jaar. U kunt de bewaartermijn terugvinden in de informatiebrief die u van het onderzoeksteam hebt ontvangen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk uw gegevens zonder uw toestemming te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt aangeven dat u hiertegen bezwaar maakt. Voor dit gebruik geldt vanaf november 2022 een bewaartermijn van 10 jaar.

Tijdens deze bewaartermijnen kan het UMC Utrecht de gebruikte gegevens in principe niet vernietigen.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek en bezwaar maken

Kwaliteitsregistraties uitklapper, klik om te openen

Landelijk worden over diverse ziekten gegevens verzameld (kwaliteitsregistraties). Het UMC Utrecht werkt hieraan mee. De gegevens worden verzameld om de behandeling van onze patiënten te bewaken en te blijven verbeteren. Gegevens uit landelijke registraties hebben vaak ook wetenschappelijke waarde, maar zullen nooit zonder uw toestemming worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden (tenzij anoniem). 

Tellen wifi-signalen uitklapper, klik om te openen

Om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte mogelijk is tussen u als patiënt, bezoeker en onze medewerkers, houden wij de drukte in het ziekenhuis goed in de gaten. Dat doen we bijvoorbeeld door het tellen van wifi-signalen van mobiele apparaten.

Het UMC Utrecht kan deze gegevens niet herleiden; alleen het aantal apparaten met een wifi-signaal wordt geteld. We weten niet van wie de apparaten zijn en wie er in het ziekenhuis aanwezig zijn. Als u uw wifi-signaal van uw mobiele apparaat uitzet , dan wordt uw apparaat niet meegeteld.

Door de drukte altijd goed in de gaten te houden, beperken we verspreiding van het coronavirus.

Foto, film en geluidsopname in het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Om de privacy van onze patiënten en medewerkers te beschermen, zijn er regels voor het maken van foto's, films en geluidsopnames. Onderstaande regels gelden voor patiënten en bezoekers.

 • U mag foto- of filmopnames maken van uzelf in het ziekenhuis. Maar er mogen geen andere patiënten of medewerkers herkenbaar te zien of te horen zijn. 
 • Wees terughoudend met het maken van foto- of filmopnames van anderen. Wilt u dit toch doen? Vraag dan vooraf toestemming aan diegene. Vertel erbij wat u met de foto of film wilt doen. 
 • U hebt het recht een gesprek in de spreekkamer op te nemen (een geluidsopname). Maar u mag geen filmpje opnemen of foto's maken tijdens een gesprek in de spreekkamer. 
 • Als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u geen foto- of filmopnames van die persoon maken.
 • U mag geen foto- of filmopnames maken van kinderen.
 • Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg dan altijd dat er geen andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn.
 • Op veel verpleegafdelingen hangt een overzichtsbord met de namen van opgenomen patiënten op de afdeling. Hier mag u geen foto- of filmopnames van maken.
 • Het gebruik van verborgen camera's is in het UMC Utrecht niet toegestaan.

Social media uitklapper, klik om te openen

U mag niet zomaar foto's en filmpjes die u in het UMC Utrecht hebt gemaakt op social media zetten als je daarop andere personen herkenbaar kunt zien of horen. Bij het gebruik van social media gelden de volgende regels:

 • Vraag altijd vooraf toestemming aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Vertel erbij wat u met de foto of film gaat doen.
 • Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen.
 • Wees bewust van het karakter van social media. Als iets op internet staat, is het bijna onmogelijk het ooit weer helemaal te verwijderen.
 • Doe niets op social media wat u, andere patiënten of medewerkers van het UMC Utrecht kan schaden. 

Gegevens op de website uitklapper, klik om te openen

Persoonlijke gegevens die u op de website invult, zoals uw naam of adres, gebruikt het UMC Utrecht alleen voor het doel waarvoor u ze invult. 

Vragen en klachten uitklapper, klik om te openen

We doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens die wij verwerken ten bate van wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk heeft u toch vragen of bent u ontevreden over hoe het UMC Utrecht omgaat met uw privacy.

 • U kunt uw vragen en/of ontevredenheid bespreken met de afdeling die verantwoordelijk is voor het wetenschappelijk onderzoek waaraan u deelneemt of mogelijk gaat deelnemen. Zij zoeken samen met u naar mogelijke oplossingen. U kunt de contactgegevens vinden in de brief die u heeft gekregen over het wetenschappelijk onderzoek.
 • U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Dit is iemand die binnen het UMC Utrecht toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens vindt u hieronder.
 • Hopelijk kunt u via deze wegen uw vragen en/of opmerkingen kwijt. Maar u hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij het UMC Utrecht via deze link.
 • Het is ook mogelijk om een klacht te melden bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

Postadres: 
UMC Utrecht
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Huispostnummer Fac. 10.12
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T. 088-75 555 55
E. privacy@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet