Terug

Cliëntenraad UMC Utrecht

Cliëntenraad UMC Utrecht

Om de zorg en service in het UMC Utrecht op hoog niveau te houden, hebben wij een eigen cliëntenraad. De cliëntenraad helpt ons bij het continu verbeteren van zorg, onderzoek en onderwijs. De leden zijn onder meer (oud)patiënten. Zij helpen onze organisatie om zo goed mogelijk de algemene belangen van al onze patiënten en cliënten te dienen.

Wie zijn wij? uitklapper, klik om te openen

  • We zijn met ongeveer 10 gemotiveerde mannen en vrouwen. Sommigen zijn zelf patiënt, anderen waren dat en weer anderen komen of kwamen op een heel andere manier in aanraking met het UMC Utrecht.
  • Onze achtergronden zijn uiteenlopend: van architect tot voormalig ziekenhuisbestuurder en van vlogger tot communicatieadviseur.
  • We hebben bijna allemaal een baan en doen het werk voor de cliëntenraad dus vrijwillig naast ons dagelijkse werk. 

Wat doen wij? uitklapper, klik om te openen

De Cliëntenraad is het wettelijk adviesorgaan en klankbord van de raad van bestuur vanuit het patiëntenperspectief (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/patiënten en levert in het bijzonder een bijdrage aan de bewaking en de bevordering van de zorgverlening. De Cliëntenraad stimuleert dat de belangen, wensen, behoeften en de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en hun naasten stelselmatig en op alle niveaus betrokken worden bij de totstandkoming van de strategie van het UMC Utrecht, de visie en het beleid ten aanzien van de zorg, het onderwijs en onderzoek, als ook de interactie en verbinding daartussen met als doel de kwaliteit te verbeteren en om tot persoonsgerichte zorg te komen. 

Concreet betekent dit dat de Cliëntenraad altijd en overal denkt en handelt vanuit het patiëntenperspectief en daarvoor de directe dialoog tussen UMC Utrecht en haar patiënten stimuleert. 

De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en doet voorstellen aan de raad van bestuur van het UMC Utrecht over alle aangelegenheden betreffende zorg, onderwijs en onderzoek vanuit het UMC Utrecht geboden daar waar het patiëntenbelang betreft. Ook bevordert de Cliëntenraad de participatie van patiënten in het UMC Utrecht. 

Patiëntenparticipatie uitklapper, klik om te openen

Een belangrijk onderwerp voor het UMC Utrecht en dus voor ons als cliëntenraad is het verbeteren van de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen behandeling en bij het beleid en de projecten van het UMC Utrecht. We hebben het dan over individuele en gezamenlijke patiëntenparticipatie binnen zowel de zorg, het onderwijs, als ook het onderzoek.

Wat is patiëntenparticipatie?

Wat onder de term patiëntenparticipatie wordt verstaan is erg verschillend, zoals bleek tijdens de open dag van het UMC Utrecht op 3 oktober 2015. We vroegen toen als cliëntenraad aan bezoekers wat zij eigenlijk onder patiëntenparticipatie verstaan. Voor de cliëntenraad is patiëntenparticipatie het benutten van de unieke ervaringsdeskundigheid van patiënten en hun naasten met als doel de kwaliteit van zorg, onderwijs en onderzoek te vergroten.

Patiëntenparticipatie in het UMC Utrecht

Een speciale stuurgroep stimuleert binnen het UMC Utrecht patiëntenparticipatie op alle niveaus. Dat moet leiden tot effectievere en mensgerichte zorg, veilig en van hoge kwaliteit met uiteindelijk een betere kwaliteit van leven. We werken als cliëntenraad samen met deze stuurgroep Patiëntbetrokkenheid.

Wat verstaat ú onder patiëntenparticipatie? Mail uw gedachten naar cliëntenraad@umcutrecht.nl 

Wilt u iets betekenen voor het ziekenhuis? Mail dan met Nicole Plum of Ingrid Essenberg-Hartjes: participatie-4@umcutrecht.nl

Verbinding tussen zorg, onderzoek en onderwijs uitklapper, klik om te openen

Patiëntenparticipatie binnen de zorg lijkt gemakkelijker op het netvlies te liggen dan binnen onderwijs en onderzoek. We proberen dan ook de verbinding tussen de drie domeinen te versterken, zodat we van elkaar kunnen leren. Zo denken we met het UMC Utrecht mee hoe we de inbreng van patiënten bij onderzoeken het onderwijs vorm kunnen geven.

Uw stem kan de aanleiding zijn of het verschil maken uitklapper, klik om te openen

Als cliëntenraad zijn we er voor de algemene belangen van de cliënten van het UMC Utrecht. U kunt voor uw ideeën en opmerkingen altijd contact met ons zoeken. Specifieke opmerkingen over uw eigen behandeling kunt u het beste melden bij uw eigen zorgverlener. 

De cliëntenraad is er niet voor individuele klachten. U kunt daarvoor terecht bij afdeling klachtenbemiddeling

We kunnen ons werk eigenlijk niet goed doen zonder uw meningen en ideeën. Laat ze ons daarom weten. Uw informatie, ervaringen en suggesties kunnen zomaar dé aanleiding vormen om een onderwerp met de raad van bestuur van het UMC Utrecht te bespreken en tot concrete acties te komen. Geef uw mening via: clientenraad@umcutrecht.nl of via het online vragenformulier.  Alvast hartelijk bedankt.

UMC Utrecht
t.a.v. Cliëntenraad
Huispost D.01.343
Postbus 85500
3508 GA  UTRECHT

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet