Terug

Zorgkosten

Zorgkosten

Hebt u binnenkort een afspraak in het UMC Utrecht? Dan hebt u mogelijk vragen over de betreffende kosten, de zorgnota of uw eigen risico. We adviseren u om voor uw afspraak op de website van uw zorgverzekeraar te checken met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Daarnaast raden wij aan om in uw polisvoorwaarden te kijken of de kosten van uw behandeling worden vergoed.

Uw eigen risico uitklapper, klik om te openen

U betaalt in 2024 een eigen risico van € 385 als u ziekenhuiszorg krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder en gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste € 385 aan zorgkosten, die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u met uw zorgverzekeraar een vrijwillig eigen risico hebt afgesproken. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico is, hoe minder zorgverzekeringspremie u betaalt.

De zorg wordt meestal vergoed uitklapper, klik om te openen

De meeste zorg die we in het UMC Utrecht verlenen, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt gewoon vergoed door uw zorgverzekeraar. Hebt u alleen een basisverzekering en geen aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat u bepaalde medische kosten (gedeeltelijk) zelf moet betalen.

Wanneer wordt de zorg niet (volledig) vergoed?

 • Als u geen zorgverzekering hebt.
 • Als er geen overeenkomst is tussen uw zorgverzekeraar en het UMC Utrecht.
 • Als u geen verwijsbrief hebt. Voor fysiotherapie, ergotherapie, orthoptie, prenatale screening en oefentherapie is geen verwijsbrief nodig.
 • Als de zorg niet onder de basisverzekering valt (en u niet aanvullend verzekerd bent).
 • Als het gaat om niet-noodzakelijke medische zorg, bijvoorbeeld om cosmetische of religieuze redenen.

U hebt een verwijsbrief nodig uitklapper, klik om te openen

Hebt u geen geldige verwijsbrief als u in een ziekenhuis komt? Dan kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen, of dat u pas behandeld wordt als u de juiste verwijsbrief hebt. De verwijsbrief krijgt u meestal van uw huisarts. Maar ook andere zorgverleners of specialisten kunnen verwijzer zijn. Een verwijsbrief is een jaar geldig.

Als u niet verzekerd bent uitklapper, klik om te openen

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om een ziektekostenverzekering af te sluiten. Als u niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan altijd vóór de eerste afspraak de te verwachten kosten.

Wat kost mijn behandeling? uitklapper, klik om te openen

Voor elke zorgvraag zijn de diagnose, behandeling en kosten in kaart gebracht. Zorgtrajecten zijn beschreven in ‘diagnosebehandelcombinaties’ of DBC’s. De kosten van de DBC-codes op uw zorgnota kunt u terugvinden op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Als uw behandeling in het ziekenhuis niet vergoed wordt, geldt hiervoor een vaste prijs: het ‘passantentarief’. Deze tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. De prijs van uw behandeling in het UMC Utrecht vindt u in de passantenprijslijst. Let hierbij goed op de periode waarin uw zorgtraject is gestart.

Van röntgenfoto tot rekening (NZa)

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Wie is verantwoordelijk voor de kosten van mijn behandeling? uitklapper, klik om te openen

U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van uw behandeling. Indien uw behandeling niet (geheel) vergoed wordt door uw verzekering, krijgt u een factuur voor de geleverde zorg thuisgestuurd van het UMC Utrecht. U dient deze zelf te voldoen. Controleer daarom voorafgaand aan de behandeling of deze (geheel) vergoed wordt. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.

Update over Zorgafspraken (zorgcontractering) voor 2024 uitklapper, klik om te openen

Elk jaar maakt UMC Utrecht afspraken met verschillende zorgverzekeraars over de zorgverlening en over de vergoeding daarvan. Dit helpt het ziekenhuis en de zorgverzekeraars om samen te zorgen dat iedereen goede gezondheidszorg krijgt, nu en in de toekomst. Deze afspraken worden opgeschreven in contracten. In de tabel hieronder kunt u zien hoe het staat met de afspraken voor 2024. U ziet met welke zorgverzekeraars UMC Utrecht al een contract heeft, en met welke ze nog aan het praten zijn over een contract voor 2024.

ZorgzekeraarZiekenhuiszorg (MSZ)Geestelijke
gezondheidszorg (GGZ)
ASRGecontracteerdGecontracteerd
CZGecontracteerdGecontracteerd
CARESQGecontracteerdGecontracteerd
DSWGecontracteerdGecontracteerd
MenzisIn overlegGecontracteerd
ONVZGecontracteerdGecontracteerd
SallandGecontracteerdGecontracteerd
VGZGecontracteerdGecontracteerd
Zilveren kruisGecontracteerdGecontracteerd
Zorg & ZekerheidGecontracteerdGecontracteerd

Bijgewerkt: 9 januari 2024

Wat betekent dit voor u?

Kijk op de website van uw zorgverzekeraar om te weten wat dit betekent voor het betalen van uw zorg. Dit hangt af van de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekering, en die zijn bij elke zorgverzekeraar en voor elke polis anders.

Als er geen contract is tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar

Zorgverzekeraars maken ieder jaar afspraken met een groot aantal zorgverleners. Het UMC Utrecht is door vrijwel alle zorgverzekeraars gecontracteerd. Er zijn echter uitzonderingen. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het UMC Utrecht, dan zijn de kosten deels of volledig voor uw eigen rekening. Door goede afspraken met de zorgverzekeraar te maken, proberen wij dit te voorkomen. Daarnaast bieden zorgverzekeraars zogenoemde 'budgetpolissen' aan. Als u zo'n budgetpolis hebt, kan dit ook betekenen dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Hieronder staat een overzicht van de polissen waarbij het op dit moment kan voorkomen dat uw behandeling in het UMC Utrecht niet volledig wordt vergoed:

 • Basis Budget Polis van Zilveren Kruis (Achmea)
 • ZieZo van Zilveren Kruis (Achmea)
 • ZEKUR van Univé (VGZ)
 • Pro Life Principe Polis Budget
 • Studenten Goed Verzekerd Basis Budget HBO/WO (studenten)
 • Aevitae (EUCARE) Basisverzekering Natura Select
 • Zorgbewustpolis CZ
 • VGZ Bewuzt
 • Menzis
 • IZZ (VGZ)

Belangrijk om te weten:

 • Deze lijst is niet definitief. Het is belangrijk dat u altijd zelf controleert of uw behandeling wordt vergoed. Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij u naar uw polisvoorwaarden en de website van uw zorgverzekeraar.
 • Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken over de prijs van een groot aantal onderzoek- en behandeltrajecten. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar met het UMC Utrecht geen afspraak maakt over specifieke zorg. In dat geval ontvangt u de zorgnota thuis. Deze nota moet u (deels) zelf betalen.

Wetswijziging vergoeding consulten op afstand uitklapper, klik om te openen

Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk voor ziekenhuizen om een financiële vergoeding te krijgen voor consulten op afstand wanneer er aan de voorwaarden word voldaan, gelijk gesteld aan een herhaal-polikliniekbezoek. Er word voor een consult op afstand hetzelfde tarief gerekend als een fysiek consult.  

Wat is een consult op afstand?

Onder een consult op afstand verstaan wij:

 • een telefonisch consult / belconsult
 • een e-consult via Mijn UMC Utrecht
 • een screen-to-screen consult / een video-consult

Wij willen benadrukken dat deze wijziging alleen geldt voor consulten op afstand die u in overleg met uw arts hebt ingepland en waar u anders voor naar het ziekenhuis was gekomen. Als u ons belt om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten, dan geldt dit contact niet als een consult op afstand.

Zorgnota nieuwe stijl uitklapper, klik om te openen

Op de rekening van het ziekenhuis staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw klacht of behandeling zijn uitgevoerd, door het ziekenhuis. In de periode van de coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten ‘op afstand’. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de rekening die de zorgverzekeraar krijgt. Het maakt dus voor de rekening niet uit of er telefonisch contact is geweest of dat u naar het ziekenhuis bent gekomen. Landelijk is dit overeen gekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de NZa.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota staat gedetailleerde informatie over uw zorgtraject. Deze informatie gaat ook naar uw zorgverzekeraar. Wanneer u dat liever niet wilt, bijvoorbeeld bij privacygevoelige informatie, kunt u gebruik maken van de regeling ‘privacy op de zorgnota’. In dat geval wordt op de zorgnota niet vermeld welke onderzoeken en behandelingen precies zijn gedaan. Wel wordt de diagnosebehandelcombinatie (DBC), de declaratiecode en de consumentenomschrijving vermeld. 

Gebruik maken van de regeling privacy op de zorgnota

U kunt via de website een formulier invullen en versturen. Wij maken dan een verklaring voor u klaar. Deze verklaring is pas geldig als u deze ondertekent. Bij uw eerstvolgende afspraak in het UMC Utrecht komt u naar 'Centraal Inschrijven' in de centrale hal. U kunt uw verklaring daar ondertekenen. Neem ook altijd uw legitimatiebewijs mee. De regeling gaat in als het formulier, dat u hebt ondertekend, is verwerkt. De regeling geldt alleen voor het specifieke zorgtraject waar u nu voor behandeld wordt. Wilt u in de toekomst voor een behandeltraject bij een ander specialisme of voor een andere zorgvraag bij hetzelfde specialisme ook geen vermelding van zorgactiviteiten en/of indicaties op de nota, dan dient u daarvoor een nieuwe Privacyverklaring zorgactiviteiten in te vullen.

Tarieven Mortuarium uitklapper, klik om te openen

Voor patiënten die in het UMC Utrecht overlijden doen wij de laatste verzorging van de overledene. De verdere verzorging, zoals opbaring en het verblijf in het mortuarium, kunnen wij ook regelen. Maar wij zijn niet verplicht om dit te doen. Dit betekent dat de nabestaanden hiervan achteraf een rekening krijgen. 

Het gaat om kosten die gemaakt worden vanaf drie uur na het overlijden. Hiervoor gelden landelijke regels.

Vraag over zorgnota?

Neem contact op met de afdeling Facturatie en Debiteurenbeheer van het UMC Utrecht. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u:

 • wilt weten of uw behandeling wordt vergoed
 • vragen hebt over uw polisvoorwaarden

Contact Team Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Heeft u vragen over de kosten van uw behandeling, uw budgetpolis of andere gerelateerde vragen dan kunt u contact opnemen met Team Zorgkosten via het contactformulier. Wij helpen u graag.

Contact afdeling Facturatie en Debiteurenbeheer uitklapper, klik om te openen

Heeft u vragen over de door u ontvangen factuur, betalingen of andere gerelateerde vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie en Debiteurenbeheer

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet