Terug

Onderwijsstrategie

Onderwijsstrategie

Veranderingen in de maatschappij beïnvloeden hoe we met gezondheid omgaan. Door technologische innovatie nemen we steeds meer gezondheidsinformatie zelfstandig tot ons. Als samenleving worden we steeds ouder, diverser en mobieler. Deze ontwikkelingen brengen uitdagingen met zich mee voor ons onderwijs.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Wij leiden professionals op voor de gezondheidszorg van de toekomst. Deze professionals willen we opleiden volgens het Utrechtse profiel. Fit for the Future is de onderwijsstrategie die dit mogelijk maakt. Deze bestaat uit projecten en activiteiten rondom acht thema's.

Studenten volgens het Utrechtse profiel uitklapper, klik om te openen

  • Creatieve probleemoplossers
  • Verantwoordelijk voor de patiënt, zichzelf en de samenleving
  • Vaardig in communicatie en in het maatschappelijk debat
  • Thoughtful
  • Actief gebruikmakend van innovatieve en technologische oplossingen
  • Interprofessioneel en interdisciplinair samenwerkend

De acht thema's van Fit for the Future uitklapper, klik om te openen

Header van het platform Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie

"Alleen in een veilig en open leerklimaat kunt u het beste uit zichzelf halen."

​​We werken binnen dit Fit for the Future thema aan meer diversiteit en inclusie binnen het onderwijs, het bewustzijn vergroten met betrekking tot cultuur en klimaat en eigenlijk willen we ook de mensen zelf laten nadenken: heeft u zelf een inclusieve mindset die daaraan bijdraagt? Het thema Diversiteit en inclusie gaat over veiligheid in werken en leren, een open cultuur en durven te ondernemen. We willen dat iedereen binnen ons onderwijs zich welkom en thuis voelt. Een veilig en open leerklimaat staat aan de basis van optimale prestaties van iedereen, dan pas haalt u het beste uit zichzelf. 

Lees meer over het thema Diversiteit en Inclusie

Patiëntenparticipatie

"Van in Utrecht opgeleide professionals in de zorg wordt verwacht dat zij de persoon achter de ziekte zien."

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij niet alleen de ziekte van een patiënt zien, maar ook de persoon achter de ziekte en de wijze waarop die zijn ziekte beleeft. Naast het medische resultaat telt de kwaliteit van leven. Patiëntenparticipatie in het medisch onderwijs kan op verschillenden manieren vorm krijgen. Patiënten kunnen betrokken worden bij het ontwikkelen van onderwijs, bij het geven en bij de evaluatie van onderwijs. Daarnaast moet er ook onderwijs over patiëntenparticipatie komen. 

Lees meer over patiëntenparticipatie in het onderwijs

Internationalisering

"Studenten en medewerkers stimuleren om over grenzen te kijken."

Het is van belang dat we toekomstige wetenschappers en zorgprofessionals goed voorbereiden op een (steeds meer) internationaal georiënteerde samenleving, arbeidsmarkt en zorgsysteem. Met dit thema willen wij studenten stimuleren om internationale activiteiten te ondernemen en daarop te reflecteren. Daarnaast proberen wij medewerkers te bewegen om hun blikveld te verruimen en een ‘internationale mindset’ toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Interprofessioneel leren

"Studenten krijgen een completer beeld van een patiënt."

In de zorg van de toekomst wordt steeds meer over grenzen van disciplines heen gewerkt. Met hooggespecialiseerde patiëntenzorg, snelle technologische ontwikkelingen en meer oudere patiënten met multimorbiditeit kunt u het niet meer alleen. We ontwikkelen interprofessioneel onderwijs waarin studenten van verschillende disciplines van, met en over elkaar leren. In interprofessionele teams krijgen ze inzicht in het perspectief en de toegevoegde waarde van andere beroepsgroepen. Hierdoor ontstaat een completer beeld van een patiënt en leren ze elkaar laagdrempelig aanspreken.

Leven lang leren

"Continu tot nieuwe inzichten komen en blijven ontwikkelen."

De internationale omgeving en snel veranderende samenleving waarin kennis zich in hoog tempo ontwikkelt, vraagt om duurzaam en flexibel inzetbare professionals die een leven lang leren. In ons onderwijs zullen resultaten uit actueel onderzoek en de maatschappelijke toepassing daarvan in de beroepspraktijk gecombineerd moeten worden tot interessante up-to-date onderwijsprogramma’s. Cyclische evaluatie van de inhoud, de didactiek en de toepasbaarheid van het onderwijs in het dagelijkse werk is essentieel voor de kwaliteit ervan, zowel voor de beroepsgroep als voor de individuele professional.

Onderwijscarrières

"Hoogwaardig onderwijs als basis voor zorg en onderzoek."

​Voor de medewerker die moet nadenken over welke werk het meeste oplevert voor de eigen ontwikkeling, de waardering van de directe omgeving, de zichtbare output en de carrière is onderwijs niet altijd zo lonend. Het is minder zichtbaar en het is niet makkelijk carrière te maken en waardering te krijgen. Met dit thema brengen we daarin verandering. Het UMC Utrecht is een topinstituut voor de zorg en wetenschappelijk onderzoek en kan net zo’n erkend topinstituut worden voor onderwijs, met een terechte waardering en carrièremogelijkheden.

Teaching Science

"Van bench tot bedside tot maatschappij, en terug."

Wij richten ons op het stimuleren van wetenschappelijke vorming en het aanleren van een academische grondhouding. Dit door studenten al vanaf het begin van de bacheloropleidingen meer bloot te stellen aan actueel (interdisciplinair) wetenschappelijk onderzoek. Studenten leren over onderzoeksprocessen en doen zelf onderzoek. Door studenten meer te laten werken aan lopende (bio)medische vraagstukken creëren we synergie tussen onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorg.

Veerkracht

"Gezonde studenten en medewerkers vormen het fundament van een gezonde organisatie."

Hoe veerkrachtig iemand is, is gerelateerd aan persoonlijke eigenschappen, maar ook aan de sociale omgeving waarin die persoon leeft, studeert of werkt. Verder speelt ook de manier waarop diegene daarin omgaat met uitdagingen een rol. Binnen het onderwijs willen wij studenten ondersteuning bieden op vlakken die wij vanuit de opleiding kunnen beïnvloeden: het bewaken van de taakbelasting en aanbieden van hulpbronnen. Denk hierbij aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap en het leren en mede bewaken van de privé-werkbalans. Ook helderheid van rollen en een open cultuur met een veilig leerklimaat passen hierbij.

Contact uitklapper, klik om te openen

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag meedenken? Neem contact met ons op via

fitforthefuture@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet