Terug

Diagnostiek aanvragen

Centraal Diagnostisch Laboratorium 

Het Centraal Diagnostisch Laboratorium (voorheen LKCH en LTI) bestaat uit de onderdelen klinische chemie, hematologie, HLA, celdiagnostiek en serologie en verricht bepalingen voor zowel patiëntenzorg (diagnostiek) als research. 

Farmalab

Het apotheeklaboratorium (Farmalab) verricht klinisch farmacologische en toxicologische bepalingen ten behoeve van patiëntenzorg en wetenschappelijk klinisch onderzoek. 

Medische Microbiologie

De afdeling Medische Microbiologie is verantwoordelijk voor de diagnostiek van infectieziekten (bacteriologie, virologie, serologie, mycologie en parasitologie) en verzorgt de infectiepreventie binnen het UMC Utrecht.

Pathologie

De afdeling pathologie doet diagnostisch onderzoek doet diagnostisch onderzoek op lichaamsmateriaal zoals weefsels (histologie) en cellen (cytologie). Ter ondersteuning van de diagnostiek kunnen we aanvullend onderzoek doen:
immuun- en enzymhistochemie
moleculaire diagnostiek
• elektronenmicroscopisch onderzoek.

Ook voeren we obducties uit om medisch handelen te evalueren en/of om een doodsoorzaak te achterhalen. We voeren ook obducties uit voor de ziekte van Creutzfeldt-Jakob of een erfelijke prionziekte, zoals de ziekte van Gerstmann-Sträussler-Scheinker. 

Afdeling genetica

Naast patiëntenzorg verricht de afdeling genetica laboratoriumonderzoek op gebied van: DNA, chromosomen (genoomdiagnostiek) en stofwisselingsziekten ( metabole diagnostiek).  

Genoomdiagnostiek 

De sectie genoomdiagnostiek richt zich op de pre- en postnatale diagnostiek van een groot aantal erfelijke, aangeboren en verworven aandoeningen.

Metabole diagnostiek

De sectie metabole diagnostiek voert patiëntgebonden onderzoek uit naar afwijkingen in het metabolisme van patiënten die verdacht worden van een erfelijke stofwisselingsziekte.