Terug

Medische vervolgopleidingen (aios)

Wij bieden basisartsen een opleidingsplaats aan tot medisch specialist. We werken voortdurend aan de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen door trainingen te bieden aan opleiders en discipline overstijgend onderwijs aan aios. Verder ondersteunen we de opleidingen om kwaliteit en continuïteit inzichtelijk te maken en te waarborgen. Alle medische vervolgopleidingen zijn erkend door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Onderwijs-en Opleidingsregio (OOR) Utrecht

De OOR Utrecht bestaat uit een regionaal opleidingsnetwerk waarin het UMC Utrecht en partnerziekenhuizen samenwerken aan een optimale invulling van de medische vervolgopleidingen.

Lees meer

Cursussen voor aios

Als arts in opleiding tot specialist (aios) bekwaam je je ook op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijke domein via het aanbod discipline overstijgend onderwijs.

Lees meer

Teach the teachers

Het opleiden van artsen tot medisch specialisten vereist didactische vaardigheden. Wij bieden opleiders en leden van de opleidingsgroep trainingen om deze vaardigen te ontwikkelen.

Lees meer

Kwaliteit- & adviescyclus

Een betere opleiding nu is betere zorg straks. Kwaliteitszorg, ontwikkeling en innovatie van de medische vervolgopleidingen staan hoog in het vaandel.

Lees meer

Centrale opleidingscommissie (COC)

De centrale opleidingscommissie (COC) draagt zorg voor het continu bevorderen van de kwaliteit van de opleidingen en het handhaven van een veilig opleidingsklimaat.

Lees meer

De vereniging academici in opleiding (VAO)

De VAO is een overkoepelende belangenvereniging van aios in het UMC Utrecht. De VAO bevordert contacten tussen verschillende specialismen en is vertegenwoordigt in diverse bestuursorganen.

Lees meer

Contact

Wilt u meer weten ? Neem dan contact op met medischevervolgopleidingen@umcutrecht.nl of 088 75 50960.