Terug

Centrale Opleidingscommissie (COC)

Centrale Opleidingscommissie (COC)

De Centrale OpleidingsCommissie (COC) fungeert binnen het UMC Utrecht als overlegorgaan voor de opleiders van de medische vervolgopleidingen. De COC heeft als doel het bevorderen respectievelijk handhaven van een optimaal opleidingsklimaat in het UMC Utrecht.

Hoofdingang UMC Utrecht

Centrale Opleidingscommissie uitklapper, klik om te openen

Wat doen wij voor u?

De afdeling Medische Vervolgopleidingen verzorgt de ambtelijk en secretariële ondersteuning van de Centrale OpleidingsCommissie. U kunt bij ons terecht voor:

  • informatie over procedures en bemiddeling bij een conflict tussen opleider en aios
  • het plannen van de aanwezigheid van een COC-vertegenwoordiger tijdens uw visitatie
  • alle beschikbare COC-documenten (notulen, jaarverslagen)
  • de planning van de COC-vergaderingen en de vergaderstukken
  • alle vragen en verzoeken om informatie aan de COC

De Centrale OpleidingsCommissie (COC) fungeert binnen het UMC Utrecht als overlegorgaan voor de opleiders van de medische vervolgopleidingen. De COC heeft als doel het bevorderen respectievelijk handhaven van een optimaal opleidingsklimaat in het UMC Utrecht.

Velerlei opleidingsonderwerpen worden besproken waarbij kennis en informatie worden gedeeld. Over kwaliteit, opleidersprofessionalisering en discipline overstijgend onderwijs wordt gediscussieerd. De belangen van de aios binnen het UMC Utrecht worden behartigd door enkele aios-leden.Tot slot bemiddelt de COC jaarlijks gemiddeld enkele malen bij een conflict tussen een opleider en een aios.

Voor wie?

Alle opleiders van de medische vervolgopleidingen binnen het UMC Utrecht zijn lid dan wel toehoorder van de Centrale Opleidingscommissie. Ook de voorzitter van de Raad van Bestuur is lid en daarnaast zijn de aios via de VAO vertegenwoordigd.

Overzicht medische vervolgopleidingen

Contact uitklapper, klik om te openen

088 75 50960 of cocumcu@umcutrecht.nl