Terug

Kwaliteit en advies

Kwaliteit en advies

Kwaliteitszorg, ontwikkeling en innovatie van de medische vervolgopleidingen staan bij ons hoog in het vaandel. Dit doen we door voortdurend te werken aan verbetering van onze opleidingen. Wij geven deze ambitie vorm door een Kwaliteit- & Adviescyclus te hanteren.

Kwaliteitscirkel

De Kwaliteit & Adviescyclus geldt als richtlijn voor alle medische vervolgopleidingen. Elk element van de kwaliteitscyclus bestaat uit een mix van meetinstrumenten en gebruikt verschillende indicatoren om de kwaliteit inzichtelijk te maken. De invulling van de kwaliteitscyclus is maatwerk; de opleider bepaalt hoe hij deze invult.

DOORkijk & Audits uitklapper, klik om te openen

Een betere opleiding nu betekent betere zorg straks. Binnen het regionale kwaliteitsprogramma dOORkijk werken de ziekenhuizen in de Onderwijs- en Opleidingsregio Utrecht voortdurend samen aan het verbeteren van de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen. In de kwaliteitscyclus zijn verschillende kwaliteitsmomenten opgenomen: de dOORkijk en de opleidingsaudit. De dOORkijk is gericht op zelfevaluatie van de opleiding en maakt via verschillende instrumenten zichtbaar wat de sterke en minder sterke punten van de opleiding zijn. Zo wordt duidelijk waar de acties voor kwaliteitsverbetering zich op moeten richten.

Het proces van de dOORkijk ziet er als volgt uit: 

  • Intake met de beleidsadviseur MVO waarin een keuze wordt gemaakt voor de instrumenten die ingezet worden tijdens de dOORkijk en de planning hiervan. 
  • Uitvoering kwaliteitsmetingen d.m.v. geselecteerde instrumenten. 
  • Rond de tafel-gesprek met opleiders en aios waarin de resultaten van de instrumenten besproken worden en worden vastgelegd in een verslag. 

Opleidingsaudits

We werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van onze medische vervolgopleidingen. De opleidingsaudit is het instrument waarbij een opleiding feedback krijgt van deskundigen van buiten de opleiding op de kwaliteit van de opleiding. De audit heeft als doel de opleiding een spiegel voor te houden, en kwaliteitsverbetering te stimuleren en te borgen zonder dat hieraan directe consequenties met betrekking tot de erkenning van de opleiding verbonden zijn.

Visitatie uitklapper, klik om te openen

De algemene eisen en verplichtingen rondom de erkenning van de opleiding zijn door de RGS en de  wetenschappelijke verenigingen vastgelegd in onder andere het Kaderbesluit, het specifiek besluit en het Landelijk opleidingsplan van de opleiding. De RGS houdt in samenwerking met de wetenschappelijke vereniging ook toezicht op de naleving van de regelgeving. Tijdens een visitatie wordt getoetst of de (plaatsvervangend) opleider en de opleidingsinrichting zowel op papier als in de praktijk aan dit alles voldoen, zodat de erkenning hernieuwd kan worden of omgezet kan worden in een erkenning voor onbepaalde tijd. In dit geval zullen er evaluatiebezoeken plaatsvinden in plaats van opleidingsvisitaties.   

Opleidingsadvies uitklapper, klik om te openen

De medische vervolgopleidingen zijn continu in beweging en passen zich voortdurend aan op zowel interne als externe veranderingen. De afdeling Medische vervolgopleidingen (Onderwijscentrum UMC Utrecht) ondersteunt en adviseert de opleidingen in thema’s als: kwaliteitszorg, vormgeven van (lokale en regionale) opleidingsplannen, inrichten van didactische scholing voor de opleidingsgroep en discipline overstijgend onderwijs voor aios. Daarnaast werkt de afdeling nauw samen met de centrale opleidingscommissie en werken zij onder andere aan thema’s als samen leren beslissen, bevlogenheid, regionalisering en kwaliteitszorg. 

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor advies of bij vragen kun je terecht bij de beleidsadviseur MVO of contact opnemen via medischevervolgopleidingen@umcutrecht.nl.   

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet