Terug

OOR Utrecht

De OOR (Onderwijs-en Opleidingsregio) Utrecht bestaat uit een regionaal opleidingsnetwerk waarin het UMC Utrecht en haar partnerziekenhuizen samenwerken ten behoeve van een optimale invulling van het initiële geneeskunde onderwijs en de medische vervolgopleidingen. Door deze samenwerking wensen we niet alleen de kwaliteit van onderwijs en opleidingen te verhogen, maar ook de continuïteit van de opleidingen te waarborgen en voldoende professionals op te leiden. Het UMC Utrecht heeft hierin een coördinerende rol.

Huidig beleid wisselen opleidingsinstelling aios

Per 1 juli 2020 geldt dat voor de medische vervolgopleidingen code geel van kracht is. Dit betekent dat aios vanaf 1 juli ook tussen de opleidingsinstellingen mogen pendelen (bijv. voor poli’s, diensten en onderwijs). De meest recente informatie hierover vindt u in onderstaand document:

Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij medischevervolgopleidingen@umcutrecht.nl.

Veel nuttige informatie, ook onderwijskundig, is te vinden op: https://www.demedischspecialist.nl/overzichtspagina.

Opleiden in de OOR Utrecht

Ervaringen van aios en opleiders

Clusterkompas

Locatie-overstijgende kwaliteitszorg voor medische vervolgopleidingen

Medische vervolgopleidingen bestaan vaak uit verschillende opleidingsonderdelen en vormen een opleidingscluster. Meestal volgt een aios één of enkele opleidingsonderdelen bij een ander ziekenhuis. In Nederland is kwaliteitszorg voor de vervolgopleidingen georganiseerd per ziekenhuis. Dit betekent  dat een medische vervolgopleiding beschikt over verschillende, niet op elkaar afgestemde vormen van kwaliteitszorg, afhankelijk van het kwaliteitsbeleid van de betrokken ziekenhuizen. Dit komt niet ten goede aan de kwaliteit van de opleiding als geheel. De OOR Utrecht denkt dat dit beter kan en introduceert een clusterbrede kwaliteitszorgmethodiek: het clusterkompas.

Bevorderen samenwerking
Het clusterkompas is een door de OOR Utrecht ontwikkelde methodiek om opleidingsclusters te helpen bij het verbeteren van de samenhang en de samenwerking binnen het cluster. Hiertoe is een scan ontwikkeld die op basis van relevante regelgeving en adviezen (kaderbesluit, scherpbier II) 11 punten met betrekking tot het functioneren van de totale opleiding in kaart brengt.  In een clusterbrede bijeenkomst met zowel opleiders als aios wordt een selectie van twee à drie  onderwerpen (afhankelijk van de grootte van het opleidingscluster) verder besproken en uitgewerkt. Door vervolgens de resultaten te verankeren in de bestaande overlegstructuren en documentatie wordt de gehele opleiding op een gestructureerde manier, met betrokkenheid van alle spelers, verbeterd.

Doel
Doel van het clusterkompas is het verbeteren van de totale opleiding. Aios aan het eind van de opleiding of die net de opleiding hebben afgerond spelen dus een belangrijke rol bij de evaluatie.

Informatie
Meer informatie of ook participeren aan het clusterkompas? Mail naar medischevervolgopleidingen@umcutrecht.nl of bel 088- 75 50 018.

OOR nieuwsbrief

De OOR Utrecht nieuwsbrief is een initiatief van de bestuurlijke OOR, een samenwerkingsverband voor ontwikkeling, planning, uitvoering en evaluatie van de geneeskunde-opleiding en de medisch specialistische vervolgopleidingen.

Kopij
Heeft u een nieuwsbericht om te delen met de OOR Utrecht? De redactie verneemt het graag.

Contact

Medische vervolgopleidingen
Onderwijscentrum, UMC Utrecht
Universiteitsweg 98
Postbus 85500
3508 GA Utrecht