Terug

Vereniging Academici in Opleiding (VAO)

Vereniging Academici in Opleiding (VAO)

De Vereniging Academici in Opleiding (VAO) is de overkoepelende vereniging van alle aios in het UMC Utrecht.

VAO bestuur

Over de VAO uitklapper, klik om te openen

De VAO:

  • behartigt de belangen van alle aios
  • bevordert de onderlinge contacten tussen de verschillende specialismen
  • vertegenwoordigt de aios in diverse bestuursorganen.

Twee leden uit het VAO-bestuur maken deel uit van het dagelijks bestuur van de Centrale Opleidingscommissie van het UMC Utrecht.

Voor wie?

Alle aios binnen het UMC Utrecht zijn automatisch lid van de VAO. Elk specialisme vaardigt een vertegenwoordiger af naar de maandelijkse VAO-vergadering.

Wat doet de VAO voor jou? uitklapper, klik om te openen

De VAO:

  • overlegt en komt tot actie bij al het nieuws, veranderingen en problemen die van toepassing zijn op jou en je collega-aios binnen het UMC Utrecht
  • heeft zitting in diverse projectgroepen voor verbetering positie van de aios binnen het UMC Utrecht
  • vertegenwoordigt jou en je collega-aios in de Landelijke Vereniging voor Assistent Geneeskundigen (LVAG)
  • organiseert een jaarlijkse VAO-borrel en/of feest voor alle aios binnen het UMC Utrecht
  • organiseert voorlichtingsavonden voor aios, soms in samenwerking met de VVAA of de Jonge Orde

Contact vao@umcutrecht.nl