Terug

Een klacht indienen

Onze medewerkers doen hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u onze zorg niet als goed hebt ervaren en dus niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Bent u ergens niet tevreden over? Bespreek dit dan bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling waar u onder behandeling bent. Onze medewerkers staan open voor een gesprek. 

Hulp bij een klacht

U kunt ook terecht bij de klachtenbemiddelaar. Zij kan u informeren en adviseren over de verschillende manieren om een klacht in te dienen. Zij kan ook helpen bij het verwoorden van uw klacht. Lees meer in de brochure Klachtenopvang.

Klachtenbemiddeling

De klachtenbemiddelaar kan u als neutraal tussenpersoon ondersteunen bij het indienen van uw klacht. Vul daarvoor het klachtenformulier in. De klachtenbemiddelaar neemt dan contact met u op. 

Contact klachtenbemiddeling

U kunt contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer, of stuur uw klacht naar:

Klachtenbemiddeling UMC Utrecht
Huispost Q05.4.310
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T 088 75 562 08

Zorgnota

Als u een vraag hebt over uw zorgnota, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie en Debiteurenbeheer

Incident melden door externe zorgverlener

Externe zorgverleners kunnen een incident melden via dit formulier

Wat gebeurt er met mijn klacht?

De klachtenbemiddelaar legt de klacht voor aan de betreffende medewerker(s) en het afdelingshoofd. U krijgt via de klachtenbemiddelaar hun reactie, nadat zij hebben onderzocht wat er precies gebeurd is. In overleg is een gesprek met betrokkenen mogelijk. De klachtenbemiddelaar kan dit gesprek leiden. Wij registreren alle klachten  en gebruiken deze om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Oordeelcommissie

Wanneer u niet tevreden bent met het resultaat van de bemiddeling of als u geen bemiddeling wenst, kunt u uw klacht voorleggen aan de oordeelcommissie. De oordeelcommissie neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk zijn ingediend en die betrekking hebben op de zorgverlening in het UMC Utrecht.

Bent u het niet eens met het oordeel van de oordeelcommissie? Of komt de oordeelcommissie niet binnen de termijnen tot een uitspraak? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Contact oordeelcommissie

Oordeelcommissie UMC Utrecht
Huispost Q05.4.302
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Klacht voorleggen aan de oordeelcommissie

Schrijf uw klacht op en stuur een ingevuld formulier 'machtiging oordeelcommissie' mee. Hiermee geeft u de commissie toestemming om uw medische gegevens in te zien. 

Schadeclaim indienen

Wilt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen omdat u schade hebt geleden als gevolg van een medische behandeling of bezoek aan het ziekenhuis? Schrijf hiervoor een brief aan de raad van bestuur waarin u aangeeft wat er is gebeurd en waaruit uw schade bestaat. Wij behandelen uw verzoek samen met de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis.

Contact raad van bestuur

Raad van bestuur UMC Utrecht
Huispost Q05.4.302
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht