Terug

Een klacht indienen

Een klacht indienen

Onze medewerkers doen hun best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat u onze zorg niet als goed hebt ervaren en dus niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken.

Hoe kan ik een klacht indienen? uitklapper, klik om te openen

Bent u ergens niet tevreden over? Bespreek dit dan bij voorkeur direct met de betreffende zorgverlener of de leidinggevende van de afdeling waar u onder behandeling bent. Onze medewerkers staan open voor een gesprek. 

Hulp bij een klacht

U kunt ook terecht bij de klachtenbemiddelaar. Zij kan u informeren en adviseren over de verschillende manieren om een klacht in te dienen. Zij kan ook helpen bij het verwoorden van uw klacht. Lees meer in de brochure Klachtenopvang.

Klachtenbemiddeling

De klachtenbemiddelaar kan u als neutraal tussenpersoon ondersteunen bij het indienen van uw klacht. Vul daarvoor het klachtenformulier in. De klachtenbemiddelaar neemt dan contact met u op. 

Contact klachtenbemiddeling uitklapper, klik om te openen

U kunt contact met ons opnemen via onderstaand telefoonnummer of stuur uw klacht naar ons postadres.

Telefoonnummer: 088 75 562 08
Overige contactgegevens

Klachtenbemiddeling UMC Utrecht
Huispost G 01.504
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Zorgnota uitklapper, klik om te openen

Als u een vraag hebt over uw zorgnota, kunt u contact opnemen met de afdeling Facturatie en Debiteurenbeheer


Afdeling Facturatie en Debiteurenbeheer Telefoonnummer: 088 75 589 45 Email adres: faktdeb@umcutrecht.nl Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur (met uitzondering van feestdagen).

Incident melden door externe zorgverlener uitklapper, klik om te openen

Externe zorgverleners kunnen een incident melden via dit formulier

Wat gebeurt er met mijn klacht? uitklapper, klik om te openen

De klachtenbemiddelaar legt de klacht voor aan de betreffende medewerker(s) en het afdelingshoofd. U krijgt via de klachtenbemiddelaar hun reactie, nadat zij hebben onderzocht wat er precies gebeurd is. In overleg is een gesprek met betrokkenen mogelijk. De klachtenbemiddelaar kan dit gesprek leiden. Wij registreren alle klachten  en gebruiken deze om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wet verplichte GGZ uitklapper, klik om te openen

Wilt u een klacht indienen over (beslissingen rond) verplichte zorg in het kader van de Wet verplichte GGZ? Het UMC Utrecht is aangesloten bij de GGZ Klachtencommissie Patiënten en Naasten Utrecht. Deze commissie kan uw klacht in behandeling nemen.

Oordeelcommissie uitklapper, klik om te openen

Wanneer u niet tevreden bent met het resultaat van de bemiddeling of als u geen bemiddeling wenst, kunt u uw klacht voorleggen aan de oordeelcommissie. De oordeelcommissie neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk zijn ingediend en die betrekking hebben op de zorgverlening in het UMC Utrecht.

Bent u het niet eens met het oordeel van de oordeelcommissie? Of komt de oordeelcommissie niet binnen de wettelijke termijnen tot een uitspraak? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Geschillencommissie Ziekenhuizen. Deze Geschillencommissie is bevoegd tot €25.000,- schadevergoeding toe te kennen.

De Geschillencommissie geeft bindend advies. Dat betekent dat partijen zich aan de uitspraak moeten houden. U kunt niet bij de Geschillencommissie in beroep en kunt uw klacht vervolgens niet meer aan de rechter voorleggen, behalve voor een marginale toetsing (een beperkte beoordeling, waarin wordt beoordeeld of in redelijkheid tot een beslissing is gekomen).

Contact oordeelcommissie

Oordeelcommissie UMC Utrecht
Huispost D 01.343
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Klacht voorleggen aan de oordeelcommissie

Schrijf uw klacht op en stuur een ingevuld formulier 'machtiging oordeelcommissie' mee. Hiermee geeft u de commissie toestemming om uw medische gegevens in te zien. 

Schadeclaim indienen uitklapper, klik om te openen

Wilt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen omdat u schade hebt geleden als gevolg van een medische behandeling of bezoek aan het ziekenhuis? Schrijf hiervoor een brief aan de raad van bestuur waarin u aangeeft wat er is gebeurd en waaruit uw schade bestaat. Wij behandelen uw verzoek samen met de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis.

Contact raad van bestuur

Raad van bestuur UMC Utrecht
Huispost D01.343
Antwoordnummer 8419
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet