| Meer zorg

Communicatie ziekenhuis en huisarts kan beter

Communicatie ziekenhuis en huisarts kan beter

Niet weten dat je patiënt diabetes heeft, terwijl dit wel bekend is bij de huisarts. Of uitdrogingsverschijnselen bij een patiënt door onopgemerkt gebruik van twee soorten plaspillen. Dit zijn voorbeelden van transmurale incidenten: incidenten door gebrekkige overdracht in de zorgketen. “De enige constante in deze keten is de patiënt”, zegt Dorien Zwart, senioronderzoeker kwaliteit en patiëntveiligheid huisartsgeneeskunde en praktiserend huisarts. “Artsen kijken nog te veel vanuit hun eigen specialisme, terwijl het gaat om de patiënt én zijn totale zorgpad.”

Van twaalfhonderd patiënten uit de regio Utrecht is het ziekenhuisdossier vergeleken met het dossier van de huisarts. De resultaten hiervan zijn vorige maand bekend gemaakt. Bij vier op de vijf dossiers sloten die op klinisch relevante onderwerpen niet op elkaar aan. “Uit de TIPP-studie –  het Transmuraal Incident Preventie Programma – blijkt dat bij tachtig procent van de patiënten sprake is van tenminste een risicovolle situatie”, stelt Dorien. “Meestal gaat het niet fout, maar dit moet wel anders. Met onder meer een verbeterde informatie-uitwisseling en aansluitende it-systemen. Minstens zo belangrijk is dat we gaan samenwerken aan een gemeenschappelijke taal en cultuur in de zorgketen, náást ieders eigen cultuur vanuit specialisme of discipline.”

Eén totale zorgwereld

Dorien vervolgt: “Iedere organisatie – UMC, regionaal ziekenhuis, huisarts – heeft eigen taken, werkwijzen en richtlijnen. Als een huisarts een patiënt ziet met pijn op de borst is er ongeveer tien procent kans dat dat met het hart te maken heeft, terwijl dat bij de cardioloog zo’n vijftig procent is. We handelen daarom vanuit ons eigen vak, maar ondertussen zijn patiënten wel op pad langs de verschillende specialismen en disciplines. We moeten er ons sterker van bewust zijn dat onze losse organisaties deel uitmaken van één totale zorgwereld van de patiënt. Vanuit onze verschillende culturen, codes, systemen en taken moeten we met elkaar in gesprek blijven. En vooral niet langs elkaar heen praten, zeker niet naar de patiënt toe. We hebben immers één gemeenschappelijk doel: de beste zorg en behandeling van onze patiënten, die dit ook zo kunnen ervaren.”

Meldingsplatforms

Het UMC Utrecht heeft samen met regionale partners in de

TIPP-studie

gewerkt aan materiaal en interventies om de transmurale veiligheid te verbeteren. Dorien: “Zo zijn er transmuraal incidenten meldingsplatforms. Op basis van wat daar binnenkomt, hebben alle betrokken zorgverleners overleg. Verder komt het aan bod in het aios-onderwijs. En we hebben een vragenlijst ontworpen waarmee patiënten hun perceptie van transmurale samenwerking en veiligheid kunnen duiden. Het is essentieel dat we patiënten erbij betrekken: zij hebben hun ervaringen en moeten weten waarop te letten. Sámen kunnen we de beste veilige zorg leveren.” 

Verder lezen?

Lees meer over regionale samenwerking op umcutrecht.nl

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet