prof. dr. Marc Bonten

Ecraid begint strijd tegen infectieziekten

Ecraid begint strijd tegen infectieziekten

In januari 2022 is Ecraid een rechtspersoon geworden en is nu volledig operationeel om de kennis op het gebied van infectieziekten te bevorderen. Dit is de eerste stap van Ecraid, dat zich ontwikkelt tot een zichzelf bedruipende non-profitorganisatie die klinisch onderzoek uitvoert voor zowel publieke als private sponsoren. 

Het UMC Utrecht is één van de 18 partners binnen Ecraid en is verantwoordelijk voor het ziekenhuisnetwerk, dat bestaat uit meer dan 1.000 ziekenhuislocaties in meer dan 40 Europese landen. Het netwerk vindt zijn oorsprong in het klinische netwerk van COMBACTE: CLIN-Net. Hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht Marc Bonten is aangesteld als CEO van Ecraid.

De deskundigheid die nodig is voor de klinische evaluatie van nieuwe diagnostica, behandelingen, vaccins en andere preventieve en/of therapeutische interventies is niet beperkt tot één instituut of één land. In feite leidt een gebrek aan internationale samenwerking en solidariteit tot versnippering en isolatie van onderzoeksinspanningen, inefficiënt gebruik van schaarse onderzoeksmiddelen en een suboptimaal effect op de bestrijding van infectieziekten. Ecraid zal dit probleem verhelpen.

Dankzij financiering door de Europese Commissie en het Innovative Medicines Initiative (IMI) in de afgelopen jaren kan het Ecraid-netwerk klinisch onderzoek uitvoeren in kortere tijd, tegen lagere kosten en van hoge kwaliteit. Het netwerk voor klinisch onderzoek van Ecraid omvat meer dan 2.000 locaties in meer dan 40 Europese landen. Het omvat eerstelijnszorginstellingen (huisartsen), ziekenhuisinstellingen (spoedeisende hulp en intensive care), pediatrische zorginstellingen, klinische laboratoria en instellingen voor langdurige zorg.

Marc Bonten, CEO van Ecraid en hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMC Utrecht (Nederland): "Dit is een historische kans om de publieke en private middelen te versterken die in Europa reeds zijn geïnvesteerd om duurzame netwerken voor klinische studies op te bouwen. Ecraid zal de doeltreffendheid van klinische studies verbeteren, zodat wetenschappelijk kan worden aangetoond wat de optimale zorg is voor patiënten met infecties, hetzij veroorzaakt door opkomende ziekteverwekkers, zoals SARS-CoV-2, hetzij door micro-organismen die niet langer vatbaar zijn voor de huidige behandeling, zoals antibioticaresistente bacteriën".

Het netwerk zal een efficiënte Europese infrastructuur bieden die in staat is alle aspecten van klinisch onderzoek uit te voeren, van ontwerp tot uitvoering. Het zal fungeren als de ruggengraat van de klinische onderzoekactiviteiten op het gebied van infectieziekten onder leiding van deskundigen van wereldniveau. Belangrijke ontwerpbeginselen die in de organisatie en de werking van het netwerk zijn ingebouwd, zullen ervoor zorgen dat snel en gecoördineerd kan worden gereageerd op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid die een dreigend of onmiddellijke gevaar vormen voor de gezondheid en de veiligheid van de Europese bevolking.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet