| Hersenen

Een epilepsiemelder voor nachtelijke aanvallen

Een epilepsiemelder voor nachtelijke aanvallen

In Nederland hebben ongeveer 120.000 mensen epilepsie, waaronder een deel kinderen. Ondanks medicatie houdt ongeveer een derde aanvallen. Sommige mensen hebben ook ’s nachts aanvallen die niet altijd worden opgemerkt. Veel ouders en verzorgers ervaren hier veel stress van. 

Frans Leijten is neuroloog in het UMC Utrecht. “Patiënten, ouders en verzorgers hebben grote behoefte aan een betrouwbaar aanvalsdetectiesysteem. Veel nachtelijke epileptische aanvallen worden niet opgemerkt, terwijl ze kunnen leiden tot onveilige situaties. Soms moet er direct medicatie worden toegediend. Veel ouders durven hun kinderen ’s nachts niet alleen te laten”, vertelt Frans. Bij patiënten met een verstandelijke beperking en moeilijk behandelbare epilepsie is de kans dat ze overlijden aan een nachtelijke aanval 20%. Alhoewel er meerdere technieken zijn om patiënten ’s nachts te monitoren, worden veel aanvallen nu nog over het hoofd gezien. “Een goed waarschuwingssysteem biedt veiligheid voor de patiënt”, pleit Frans.

Betrouwbare waarschuwingen

Onderzoekers van het TeleEpilepsie consortium, waar Frans coördinator van is, hebben daarom de NightWatch ontwikkeld. Een armband die nachtelijke epilepsieaanvallen signaleert. De NightWatch is het eerste systeem dat betrouwbare waarschuwingen geeft bij nachtelijke epilepsie aanvallen. De armband herkent twee essentiële kenmerken van ernstige aanvallen: een afwijkende hartslag en schokkende bewegingen van de patiënt. Wanneer een van deze twee kenmerken wordt herkend, stuurt de armband draadloos een alarmsignaal aan ouders of verzorgers.  

NightWatch - detectiesysteem voor klinisch urgente epileptische aanvallen

Minder stress

De armband ontdekt 85% van alle ernstige nachtelijke epilepsieaanvallen. Een veel betere score, dan elke andere beschikbare technologie. De betrokken onderzoekers denken dat het aantal onverwachte nachtelijke sterfgevallen bij epilepsiepatiënten kan afnemen dankzij de armband. Daarnaast levert het minder stress op bij ouders en verzorgers van kinderen en volwassenen met epilepsie.

Onderzoek bij kinderen

Het huidige onderzoek van de NightWatch richtte zich op volwassenen en mensen met een verstandelijk beperking met epilepsie. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijke journal Neurology. Inmiddels is ook onderzoek naar de NightWatch bij kinderen gestart.

Op dit moment wordt de NightWatch niet vergoed door de verzekeraars. Geïnteresseerde patiënten kunnen zich het beste wenden tot de speciale spreekuren die in SEIN en Kempenhaeghe zijn geopend met adviezen voor aanvalsmonitoring. De NightWatch is op eigen kosten te bestellen via www.livassured.nl.

In het Tele-epilepsie Consortium werken de volgende partijen samen: Expertisecentrum Kempenhaeghe, Technische Universiteit Eindhoven, Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), UMC Utrecht, het Epilepsiefonds, patiëntvertegenwoordigers en Livassured. Dit bedrijf is opgericht om de NightWatch op de markt te brengen en werkt sinds 2014 mee aan het onderzoek.

Lees meer over epilepsie op umcutrecht.nl

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Reageer als eerste

Reageer

(enkel voor de redactie, deze wordt niet weergegeven op de website)

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.