| Meer zorg

Genetisch ouderschap geen eis voor gelukkig kind

Genetisch ouderschap geen eis voor gelukkig kind

Eerder deze week plaatste NRC een opiniestuk van Melissa van der Wagt over het belang van het kind bij eiceldonatie. Promovendus Emy Kool van het UMC Utrecht reageert in onderstaande brief op het stuk van NRC. Dit doet zij naar aanleiding van een onderzoeksrapport dat ministerie van volksgezondheid heeft gepubliceerd.

Melissa van der Wagt roept in haar opiniestuk ('denk in de eiceldiscussie aan het belang van het kind', 9/10) veel vragen op die al zijn onderzocht. In een onderzoek dat wij deden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is bevestigd dat eicelbanken in Nederland ethisch verantwoord zijn ingericht. Zorgen over onvrijwillige donatie en excessieve betalingen zijn onterecht. Een vergoeding van 300 euro en een reiskostenvergoeding – in plaats van de huidige 900 euro – is redelijk. De eiceldonatiepraktijken in de documentaire ‘De baby-industrie’ zijn dus niet representatief voor de Nederlandse praktijk. Die praktijk is met een minimale leeftijdsgrens van 25 jaar voor donoren juist relatief beschermend. Als mannen vanaf 18 jaar mogen doneren, is het paternalistisch dat vrouwen op die leeftijd niet toe te staan. Ook wordt het belang van het kind expliciet meegenomen in de selectie van donoren en ontvangers. Anonieme ei- en zaadceldonatie is in Nederland sinds 2004 verboden. Kinderen kunnen vanaf 16 jaar gegevens van hun donor inzien en haar eventueel ontmoeten. Bovendien wijst onderzoek naar gezinnen met kinderen ontstaan uit ei- of zaadceldonatie uit dat het welzijn van het kind afhankelijk is van of het opgroeit in een stabiel en liefdevol gezin. Genetisch ouderschap is daarbij geen voorwaarde. Zonder voorbij te gaan aan het leed van diegenen die het opgroeien zonder biologische ouder(s) als traumatisch ervaren, mogen we aan deze ervaringen geen algemene conclusies over eiceldonatie verbinden. 

Emy Kool, promovendus medische ethiek 

Annelies Bos, gynaecoloog UMC Utrecht

Rieske van der Graaf, medisch eticus UMC Utrecht

Meer informatie over eiceldonatie op umcutrecht.nl

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Reageer als eerste

Reageer

(enkel voor de redactie, deze wordt niet weergegeven op de website)

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.