| Digitale zorg

Langer thuis met CovidTherapy@home en Early@home

Langer thuis met CovidTherapy@home en Early@home

In het UMC Utrecht zetten we in deze coronatijd allerlei slimme digitale oplossingen in om onze coronapatiënten en zorgverleners te helpen. Want als coronapatiënt wil je liever niet in het ziekenhuis belanden. En als je toch opgenomen moet worden, wil je zo snel mogelijk weer naar huis om daar verder te herstellen. De zorgprogramma’s CovidTherapy@home en Early@home helpen hierbij. 

Dankzij deze programma’s, waarin monitoring op afstand een belangrijk innovatief onderdeel is, kunnen coronapatiënten langer thuis zijn. Mede ondersteund door zorgverzekeraars als Zilveren Kruis, leidt dit tot minder ziekenhuisopnames. Patiënten worden thuis gemonitord door het medisch regiecentrum van het UMC Utrecht, en niet door hun hoofdbehandelaar. Zo ontlast dit ook zorgverleners. En dat is nu meer welkom dan ooit. 

​CovidTherapy@home voorkomt ziekenhuisopname

Nieuw is de interventie in het onderzoek CovidTherapy@home, de Engelse vertaling voor ‘coronabehandeling thuis’. In dit onderzoek worden coronapatiënten, die extra zuurstof nodig hebben, thuis behandeld en op afstand gemonitord. Dorien Zwart, huisarts en hoofdonderzoeker afdeling huisartsgeneeskunde Julius Centrum, leidt het onderzoek: “Normaal gesproken verwijzen huisartsen zulke patiënten, omdat er thuis geen mogelijkheid is om acuut volledige behandeling te regelen voor hen. In deze studie testen we een regionale werkwijze om dat wel te doen.” Deze werkwijze start bij de verwijzing van de huisarts en diens inschatting of acute thuisbehandeling voor betreffende patiënt haalbaar is en of er wel of geen diagnostische evaluatie op een SEH nodig is. “Daarna krijgen patiënten thuis precies dezelfde behandeling als in het ziekenhuis, met dezelfde medicijnen, dezelfde hoeveelheid zuurstof”, vervolgt arts-onderzoeker Josi Boeijen, die het CovidTherapy@home-onderzoek uitvoert. De monitoring van de behandeling wordt gedaan door het medisch regiecentrum van het UMC Utrecht, onder supervisie van huisartsen van de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum.

CovidTherapy@home – hoe werkt het?

  • Patiënten, die extra zuurstof nodig hebben en aan andere criteria voldoen, kunnen via de huisarts of ziekenhuis en onderzoeker aan het programma meedoen;
  • Zij krijgen zuurstof en saturatiemeter en evt. medicatie geleverd;
  • Ze houden via een dagboekje, en straks via een app, drie maal per dag gegevens bij zoals saturatie, temperatuur en hoe zij zich voelen;
  • Twee maal per dag hebben zij contact met professionals van het medisch regiecentrum van het UMC Utrecht. Die houden hen op afstand in de gaten aan de hand van deze gegevens en houden contact met de betrokken hoofdbehandelaar (huisarts of ziekenhuisarts).

Inmiddels krijgen twee patiënten uit het UMC Utrecht thuisbehandeling via CovidTherapy@home. Grootste uitdaging daarbij is om de logistiek goed te regelen. Zo moet er meet- en zuurstofapparatuur bij patiënt thuis komen en ook een verpleegkundige, die een maal per dag patiënt bezoekt om te bespreken hoe het gaat. De monitoring op afstand door het medisch regiecentrum in het UMC Utrecht moet geregeld worden, net als de medische behandeling. En dan is er nog coördinatie nodig voor de hele regio, want CovidTherapy@home is regionaal opgezet, en dus ook bedoeld voor patiënten die beoordeeld zijn in andere Utrechtse ziekenhuizen. “De eerste patiënt was echt een succes. De thuisbehandeling is hem heel goed bevallen. Ook van zijn huisarts horen we positieve geluiden, die had nog nooit zo’n enthousiaste patiënt gehad”, aldus Josi. “Natuurlijk hopen we dat dit voor veel meer patiënten zo kan gaan.”

Veilig thuis herstellen van corona met Early@Home

Een ander wetenschappelijk onderzoek met zo’n slimme digitale zorgoplossing is inmiddels succesvol afgerond. Dit onderzoek van het UMC Utrecht heet Early@Home, de Engelse vertaling voor ‘vroeg thuis’. Het toont aan dat het mogelijk is om herstellende coronapatiënten eerder naar huis te laten gaan met behulp van extra controles en contact vanuit het ziekenhuis. Deze manier is nu bewezen effectief en veilig, en zowel zorgverleners als patiënten zijn hier erg tevreden over. Daarom is Early@Home in gebruik genomen in de reguliere coronazorg.

Early@home – hoe werkt het?

  • Artsen beoordelen samen met verpleegkundigen en het bureau zorgbemiddeling van het UMC Utrecht of een coronapatiënt in aanmerking komt voor vervroegd ontslag. Hierna wordt patiënten gevraagd of zij met behulp van thuismonitoring naar huis willen gaan;
  • Vervroegd ontslag naar huis houdt in dat patiënten de laatste dagen van ziekenhuiszorg thuis doorbrengen onder begeleiding van het medisch regiecentrum van het UMC Utrecht.
  • Tijdens deze dagen voeren patiënten drie keer per dag metingen in via de Thuismeten-app (van Luscii) op de telefoon of tablet. Dit zijn metingen zoals de temperatuur, zuurstofsaturatie en vragen over hun benauwdheid.
  • Ook is er elke dag een telefonisch contactmoment met het medisch regiecentrum van het ziekenhuis om de metingen te bespreken en te horen hoe het gaat;
  • Pas als de artsen uit het ziekenhuis én de eigen huisarts vinden dat het veilig is, zullen deze metingen worden gestopt.

Robert van den Broek, internist-ouderengeneeskunde in het UMC Utrecht, is de medisch eindverantwoordelijke voor Early@home: “Dit project laat heel concreet zien dat we steeds meer ziekenhuiszorg ook thuis kunnen leveren. Eigenlijk kent dit project alleen maar winnaars: de patiënt is eerder thuis, de druk op de ziekenhuisbedden neemt af, de kosten dalen en de kwaliteit blijft behouden. Een van de belangrijkste succesfactoren van Early@home is het laagdrempelig contact tussen patiënt, medisch regiecentrum en medisch specialist. Indien nodig schakelen we direct met de patiënt of zien we iemand terug op de SEH.” Dat patiënten het fijn vinden om thuis verder te herstellen is ook de ervaring van Rob Rebel. Hij had corona en herstelde thuis met Early@home. Bekijk zijn ervaring in deze video:

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Wat leveren slimme digitale oplossingen op?

Om divisies en afdelingen te ondersteunen bij zorg op afstand is in het UMC Utrecht nu het medisch regiecentrum structureel ingericht. Hier monitoren medewerkers onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist of huisarts op een centrale plek patiënten in de thuissituatie om zo collega's op de afdelingen en in regionale huisartspraktijken te ontlasten. Barbara Botma is projectmanager medisch regiecentrum: “Wat vooral opvalt is hoe prettig patiënten de monitoring ervaren. Zowel over de directe begeleiding door onze collega's van het medisch regiecentrum als over de aansluitende zorg door de behandelaren zijn ze heel positief."

Maar niet alleen patiënten zijn positief. Ook steeds meer zorgverleners in het UMC Utrecht ervaren hoe monitoring op afstand de druk op de zorg kan verminderen. CovidTherapy@home is daar een goed voorbeeld van. Het grote voordeel van behandeling in de thuissituatie is, dat hiermee ziekenhuisopname voorkomen kan worden. Hierdoor worden zorgverleners ontlast. Hetzelfde geldt voor thuismonitoring via Early@home. Zo draagt een slimme digitale oplossing dus duidelijk bij aan minder druk op de zorg.

Zorg dichter bij huis
Het UMC Utrecht ontwikkelt samen met zorgpartners en patiënten initiatieven die zorg dichter bij huis mogelijk maken. Hiermee kunnen we de zorg nog persoonlijker en toegankelijker maken: zoveel mogelijk afgestemd op de individuele patiënt, waar mogelijk ondersteund met apps. Door zorg dicht bij huis mogelijk te maken geven we patiënten bovendien meer eigen regie en dragen we bij aan het ontlasten en betaalbaar houden van de zorg. Samen verbeteren we de gezondheid van mensen en creëren we de zorg van morgen.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet