| Meer zorg

Nieuwe 'overeenkomst' over Calamiteitenhospitaal

Nieuwe 'overeenkomst' over Calamiteitenhospitaal

Er is een nieuwe overeenkomst over het Calamiteitenhospitaal. Dit bijzondere ziekenhuis is een samenwerking tussen Defensie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport én het UMC Utrecht. De ministers Ank Bijleveld-Schouten van Defensie en Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport bekrachtigden het aangepaste document op maandag 30 september in Utrecht met hun handtekening.

Voorzitter raad van bestuur Margriet Schneider over de nieuwe overeenkomst: “Dit is een herbevestiging van de goede samenwerking met het ministerie van Defensie en het CMH in het bijzonder en het ministerie van VWS. Het zijn deze drie partijen die het bestaan van het Calamiteitenhospitaal mogelijk maken en daarmee hun verantwoordelijkheid naar de samenleving nemen. Dit geldt voor zowel militaire als civiele inzet.”

De nieuwe overeenkomst is de opvolger van het Convenant Calamiteitenhospitaal uit 2013. Daarin stond dat het convenant na 4 jaar zou worden geëvalueerd. Dit is gebeurd. Het bleek dat er enkele wijzigingen in de organisatie en benamingen in het convenant moesten komen. Omdat het om een civielrechtelijke overeenkomst gaat, heet het document nu 'overeenkomst', in plaats van een 'convenant'.
 

Unieke faciliteit

Het calamiteitenhospitaal is een volledig operationeel ziekenhuis dat bij grote ongelukken of calamiteiten voor slachtoffers wordt opengesteld. Bijleveld: "Door de nieuwe overeenkomst wordt de uitstekende samenwerking tussen UMC Utrecht, VWS en Defensie nog eens verstevigd en voortgezet. Het is voor Defensie belangrijk dat gewonde Nederlandse militairen in geval van oorlog of operationele inzet in het buitenland hier altijd kunnen worden geholpen.

Iets bijzonders

Door de samenwerking is het Calamiteitenhospitaal een unieke faciliteit, speciaal ingericht voor de opvang van zieken of gewonden, als zich de meest moeilijke omstandigheden voordoen. Nederland heeft met deze faciliteit iets bijzonders in handen."
 Het hospitaal is niet alleen bedoeld voor militairen. Er is plaats voor 200 patiënten die door een grootschalig ongeval verwondingen hebben opgelopen en direct zorg nodig hebben.
 

Infectieziekten

Het Calamiteitenhospitaal ontstond in 1987, omdat destijds rekening werd gehouden met de terugkeer van grote groepen gewonde militairen uit oorlogsgebied. Het Calamiteitenhospitaal werd versneld operationeel toen in 1991 de Golfoorlog uitbrak. Vanaf 2002 is het gasthuis op verzoek van VWS ook opengesteld voor de opvang van groepen burgerslachtoffers van rampen en ongevallen in binnen- en buitenland. Sinds 2005 wordt het ook gebruikt voor de opvang van slachtoffers van bijzondere infectieziekten.
 

Benodigde expertise

Het Calamiteitenhospitaal heeft gegarandeerde, kortdurende medische capaciteit voor de opvang van groepen militaire en civiele slachtoffers bij ongevallen en rampen. De openstelling komt in beeld als de reguliere opvangcapaciteit van ziekenhuizen in kwalitatief of kwantitatief opzicht te klein is. De combinatie met een groot academisch ziekenhuis (UMC Utrecht), het Centraal Militair hospitaal (CMH), een traumacentrum en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) biedt niet alleen de infrastructuur, maar staat ook garant voor de benodigde expertise.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet