Samen geven we griep geen kans dit jaar

Samen geven we griep geen kans dit jaar

Maandag 22 oktober haalden UMC Utrecht medewerkers de eerste griepprikken. Ze deden dat samen met  Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg. Minister Bruins riep daarbij al het ziekenhuispersoneel in Nederland op om zich ook te laten vaccineren.

Minister Bruins roept al het zorgpersoneel op zich tegen griep te laten vaccineren. #hoemeerhoebeter

Minister Bruins roept al het zorgpersoneel op zich tegen griep te laten vaccineren. #hoemeerhoebeter

De oproep van de minister markeert het begin van een landelijke campagne om alle medewerkers in ziekenhuizen een griepprik te laten halen. De vaccinatie is vooral bedoeld om kwetsbare patiënten te beschermen, want het griepvirus kan voor hen levensgevaarlijk zijn. Hoe meer medewerkers de griepprik halen, des te minder risico lopen de patiënten.

Infecties voorkomen

Hoogleraar Medische microbiologie Marc Bonten : “In het UMC Utrecht doen we veel om infecties te voorkomen, maar het is nog nooit gelukt dat meer dan 30 procent  van onze medewerkers zich inent tegen griep.” Gemiddeld haalt ongeveer 5 procent van het personeel in ziekenhuizen een griepprik, een percentage dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in dagblad Trouw ‘onbegrijpelijk’ noemt.

 

Veel ziekenhuismedewerkers gaan ervan uit dat de kans heel klein is dat ze zelf griep krijgen, maar vergeten daarbij dat ze het virus kunnen verspreiden zonder zelf ziek te zijn. Vaccineren heeft dus wel degelijk zin, zegt Marc Bonten in dit radio-interview met RTV Utrecht.  In het UMC Utrecht kunnen alle medewerkers tot en met vrijdag 9 november 2018 gratis een griepprik halen. Dat kan op meerdere plekken, die herkenbaar zijn aan vlaggen met de slogan ‘Samen geven we griep geen kans’. 

Onderzoek onder kwetsbare ouderen

De landelijke campagne voor ziekenhuismedewerkers om zich tegen de griep te laten inenten is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), gesteund door De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), V&VN (beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) steunen de campagne. 

Over de effectiviteit van griepvaccinaties is er elk jaar weer discussie tussen voor- en tegenstanders. Een discussie die volgens Marc Bonten alleen beslecht kan worden met een groot wetenschappelijk onderzoek. Hij wil dat onderzoek op korte termijn beginnen. “De enige manier om aan te tonen dat een vaccinatie onder kwetsbare ouderen wel of niet tot ziektewinst leidt, is een dubbelblind, placebo-gecontroleerde en gerandomiseerde studie onder 100.000 proefpersonen.”

Meer informatie over de griepprik op RIVM.nl

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Reageer als eerste

Reageer

(enkel voor de redactie, deze wordt niet weergegeven op de website)

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.