Specialistische farmaceutische zorg thuis

Specialistische farmaceutische zorg thuis

In het UMC Utrecht willen we dat iedere patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Dat betekent dat we zorg - waar mogelijk - zo dichtbij als mogelijk bij de patiënt organiseren. Een manier waarop we dit doen is met specialistische farmaceutische zorg thuis: de behandeling van patiënten met specialistische medicatie hoeft niet meer in het ziekenhuis tijdens een opname, maar kan ook thuis. En dat levert veel op. Voor de patiënt en voor de zorgverlener.

“Bij specialistische farmaceutische zorg thuis verplaatsen we de behandeling met specialistische medicijnen van het ziekenhuis naar de eigen omgeving van de patiënt. Bijvoorbeeld mensen die antibiotica nodig hebben of het medicijn immunoglobuline voor auto-immuunziekten, zij krijgen deze medicatie thuis via een infuus toegediend. Dat doen we altijd in goed overleg met de arts en de patiënt. Op deze manier proberen we de zorg zo dichtbij als mogelijk bij de patiënt te organiseren”, vertelt poliklinisch apotheker Stefanie Janssen van het UMC Utrecht.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

 

1500 patiënten medicatietoediening thuis

Al veel ervaring hebben de medewerkers van Bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht (BZU) en de apotheek van het UMC Utrecht opgedaan met het verplaatsen van specialistische farmaceutische zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Manager transmurale zorg Wilma Bijsterbosch van het UMC Utrecht: “In 2016 zijn we gestart met antibiotica thuis toe te dienen. Dat was zo succesvol dat we in 2017 zijn doorgegaan met de immunoglobuline-toediening thuis. Dat hebben we als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland zo breed opgepakt. Inmiddels maken meer dan 1500 patiënten op jaarbasis gebruik van deze mogelijkheid om medicatietoediening thuis te ontvangen.”

Integraal proces: alles wat aan zorg nodig is

De benadering vanuit het integrale proces - in nauwe samenwerking met zorgaanbieders in de keten - is uniek. Wilma: “We hebben dit proces georganiseerd rondom het principe integrale zorg. Integrale zorg wil zeggen dat we de zorg zo goed mogelijk laten aansluiten bij het dagelijks leven van de patiënt en de eventuele andere zorgvragen en dat doen we natuurlijk samen met de patiënt. Integraal wil ook zeggen dat we dat doen met het behandelteam, met de transferverpleegkundigen, met de apotheek en met de wijkverpleegkundigen en daar waar het van toepassing is ook met het eHealthteam en de monitoringsmedewerkers van het Medisch Regiecentrum.”

Kwaliteit van leven

Het thuis toedienen van specialistische medicijnen draagt bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt. “Hiermee kunnen we soms de duur van de opname in het ziekenhuis verkorten of soms zelfs helemaal voorkomen. Zo komt er ruimte vrij voor een patiënt die echt in het ziekenhuis moet liggen”, aldus Stefanie. En daarmee zijn de kwalitatieve voordelen er niet alleen voor de patiënt. Ook de zorg in het geheel, de hele zorgketen, profiteert met de juiste zorg op de juiste plek.

Zorg van de toekomst

Behandelaren in het UMC Utrecht melden zich steeds vaker met patiënten die hiervoor in aanmerking komen. De medewerkers van het bureau zorgbemiddeling doorlopen samen met hen en met de apotheek het hele proces en komen zo tot een protocol voor toediening van specialistische medicatie thuis. Wilma: “We zien dat zorg van de toekomst zich steeds verder naar de thuissituatie van de patiënt verplaatst. Tegelijkertijd zien we dat het steeds meer mogelijk is om specialistische medicijnen veilig toe te dienen in de thuissituatie en de effecten van de behandeling thuis op afstand te monitoren.”

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet