|Corona

Vaccinatie patiënten neurologie en CTB vervroegd

Vaccinatie patiënten neurologie en CTB vervroegd

Het vaccineren van patiënten met neurologische aandoening en/of bij het centrum voor thuisbeademing (CTB) kan voor specifieke patiënten vanaf 1 april. Dit zijn patiënten die geen aanvullende ondersteuning nodig hebben en die zonder specifieke parkeervoorzieningen het UMC Utrecht kunnen bereiken. Voor hen zijn de huidige voorzieningen voldoende. Op die manier bieden we zoveel mogelijk patiënten die daarvoor in aanmerking komen het vaccin aan en benutten we de toegekende vaccins optimaal.

Vanaf 12 april hebben wij alle vaccins voor de groep neurologische en CTB patiënten beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen wij ook extra verpleegkundige ondersteuning bieden aan patiënten die dat nodig hebben, en is er een beperkt aantal speciale parkeerplaatsen voor patiënten die hun vervoermiddel niet in de parkeergarage kunnen parkeren. Wenst u extra (verpleegkundige) ondersteuning en/of een speciale parkeerplaats? Geef dit dan telefonisch aan ons door.  U vindt het telefoonnummer onderaan dit nieuwsbericht.

Het UMC Utrecht kreeg in eerste instantie het verzoek voor het vaccineren van patiënten met een specifieke hematologische aandoening, met ernstig nierfalen, na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie of op de wachtlijst daarvoor en patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis. Op het moment dat de uitnodiging naar deze patiënten was verstuurd, werd bekend dat patiënten met een neurologische aandoening en/of patiënt bij het centrum voor thuisbeademing (CTB) alsnog in het ziekenhuis gevaccineerd zouden worden in plaats van bij de huisarts. Het UMC Utrecht is toen direct gestart met de voorbereiding.

De patiëntengroepen die als eerste hun uitnodiging voor vaccinatie ontvingen, maakten afgelopen week vaak al een afspraak voor vaccinatie in de komende twee weken. Maar we  ontvingen ook een aantal afmeldingen, omdat patiënten bijvoorbeeld al ergens anders een vaccin kregen. Deze afspraakmogelijkheden komen nu beschikbaar voor patiënten met een neurologische aandoening en/of patiënt bij het centrum voor thuisbeademing (CTB), die géén specifieke voorzieningen nodig hebben zoals een speciale parkeerplaats en/of verpleegkundige ondersteuning bij de vaccinatie. Hiermee bieden we op korte termijn binnen onze mogelijkheden zoveel mogelijk patiënten die daarvoor in aanmerking komen het vaccin aan.. Ook  benutten we zo de toegekende vaccins optimaal.

Eerder dan 12 april vaccineren: bel voor een afspraak
Hebt u een uitnodiging ontvangen en wilt u een afspraak voor vaccinatie eerder dan 12 april? Neem dan telefonisch contact op via het telefoonnummer 088 75 68032, op werkdagen van 9.00 - 17.30 uur. Afspraken voor vaccinaties vanaf 12 april kunt u ook plannen via het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht. Let op: vóór 12 april kunnen wij u helaas nog geen extra ondersteuning, zoals verpleegkundige hulp, bieden. Dit vraagt extra voorbereiding. Hebt u extra ondersteuning of een speciale parkeerplaats nodig? Dan vragen wij u om een afspraak vanaf 12 april te maken.

Opdracht van ministerie VWS
Het vaccineren van patiënten gebeurt naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad en in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De Gezondheidsraad bracht op 4 februari jl. een advies uit waarin zij aangeeft welke medisch hoog-risico patiëntengroepen voorrang zouden moeten krijgen op vaccinatie vanwege hun kwetsbare gezondheid. Het ministerie van VWS heeft bepaalde ziekenhuizen in Nederland, waaronder het UMC Utrecht, de opdracht gegeven deze vaccinatie uit te voeren op basis van een aantal strenge selectiecriteria.

Meer informatie over het vaccineren van patiënten.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet