Terug

Floortje Scheepers

Hoogleraar Innovatie in de GGZ
Floortje Scheepers, kinder- en jeugdpsychiater

Aandachtsgebieden uitklapper, klik om te openen

Ik houd me bezig met verschillende innovatieprojecten waarmee ik de GGZ hoop te transformeren naar een netwerkorganisatie waarin kennis en kunde gedeeld worden en behandeldoelen gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De belangrijkste projecten zijn:

Netwerk Intake

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht ontwikkelde een methode om middels vier stappen tot een herstelondersteunende probleemanalyse te komen. Een gespreksvorm die je laat denken in netwerken en je helpt om de problematiek vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Door een open gesprek te voeren, ervaren mensen meer vrijheid om zaken te benoemen die voor hen belangrijk zijn, ondanks dat dit op het eerste gezicht misschien minder relevant lijkt voor het ontstaan van de klachten. Lees meer >

PsyNet

Psynet is een digitaal platform waar de cliënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen in het netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Meer informatie over PsyNet.

PsyData

In de zorg verzamelen we veel data, zoals tijdens diagnostiek en behandelingen. We kunnen deze informatie nog veel beter gebruiken. Bijvoorbeeld om mentale gezondheid beter te begrijpen en om de dagelijkse zorg te verbeteren. Psydata gaat over het benutten van de kennis die verborgen zit in data.

De Verhalenbank

Psychiatrie waarbij we patiënten, mantelzorgers en hulpverleners vragen hun ervaringsverhaal te doneren om deze vervolgens te analyseren (kwalitatief en met machine learning) op thema’s die vooral voor de patiënt relevant zijn en kunnen bijdragen aan herstel dat is de verhalenbank

Naast deze projecten geef ik college bij verschillende faculteiten over psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie en innovatie. Daarnaast begeleid ik werkgroepen en coassistenten en ben ik plaatsvervangend opleider voor de A-opleiding psychiatrie en coördinator voor het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie.

Biografie

Biografie

Wat drijft jou?

Alle mensen zijn meer of minder kwetsbaar, sommige mensen worden hier in hun leven nadrukkelijk mee geconfronteerd. Ze raken mentaal zo uit balans dat ze (tijdelijk) niet meer in staat zijn zelfstandig of met hulp van naasten een evenwicht te hervinden.

Onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht is te zorgen voor hulp en ondersteuning op verschillende niveaus waardoor deze mensen kunnen herstellen, meedoen in de samenleving en zich niet buitengesloten voelen.

Om dit te bereiken moeten we samenwerken; patiënten, direct betrokkenen, psychiaters, huisartsen, sociaal-maatschappelijke dienstverleners en scholen.

Dat dit nog steeds geen werkelijkheid is drijft mij dagelijks weer.

Wat zijn belangrijke momenten in je loopbaan?

Het valt niet mee om vanuit verschillende organisaties met verschillende belangen, wet- en regelgeving en verschillende financiële systemen toch de neuzen 1 kant op te houden. Veranderen en samenwerken is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom ben ik zo trots op onze regionale afspraken. Het feit dat we al heel wat jaren samen zoeken naar verbeteringen in de zorg en via PsyNet de verbinding blijven zoeken maakt mij trots.

Het symposium Rondom Zien in 2018 (voorafgaand aan mijn oratie) waar ervaringsdeskundigen hun verhaal vertelden heeft op mij een diepe indruk gemaakt. De verhalen waren uit het hart gegrepen. Het zijn de ervaringen die ons leren wat er goed gaat en niet goed gaat. De kennis en wijsheid die verborgen zit in ervaringsverhalen gebruiken we nog veel te weinig om van te leren. Met de Verhalenbank Psychiatrie geven we hier een mooie invulling aan.

Loopbaan

  • Studie geneeskunde in Utrecht
  • Promotie onderzoek (effecten van atypische antipsychotica in het brein van mensen met schizofrenie)
  • Opleiding psychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Manager behandelzaken, psychiater, onderzoeker academische cluster bij Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) en InZicht (orthopsychiatrie), plaatsvervangend opleider
  • Afdelingshoofd, psychiater, plaatsvervangend opleider psychiatrie UMC Utrecht
  • Hoogleraar innovatie in de psychiatrie
  • Nevenfuncties; gezondheidsraad, RvT Parnassia, RvT Fritz Redlschool cluster IV, kwaliteitsraad ZiN

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties uitklapper, klik om te openen