Terug

Aanvraagformulier Metabole Diagnostiek

Op deze pagina kunt u het aanvraagformulier voor metabool onderzoek openen. We verzoeken u bladzijde 1 van het formulier volledig digitaal in te vullen met inachtneming van de invultips. Print het formulier en stuur dit samen met het te onderzoeken patiëntenmateriaal op. Onvolledig ingevulde formulieren kunnen de verwerking vertragen. Binnen het UMC Utrecht dienen aanvragen in Hix te worden gedaan.

Kweek

Aanvraag sturen naar

Sectie Metabole Diagnostiek, afdeling Genetica, UMC Utrecht (WKZ)
Balie Centraal Diagnostisch Laboratorium (CDL)
Huispostnummer G03.330
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT