Terug

Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

Hieronder vindt u meer informatie over het insturen van materiaal, cito-diagnostiek en de rapportage van uitslagen.

Hieronder vindt u meer informatie over het insturen van materiaal, cito-diagnostiek en de rapportage van uitslagen.

Insturen materiaal uitklapper, klik om te openen

Binnen kantooruren: Materialen worden samen met een aanvraagformulier (bacteriologie of virologie) zo spoedig mogelijk na afname afgegeven bij de administratie: Loket 22, G.04.4.27.

Buiten kantooruren: Materiaal in het stoofje (liquoren) of in de koelkast (overige materialen) in de nis naast het loket leggen. Zie de foto. Bloedkweken moeten ingeleverd worden bij het CDL (Centraal Diagnostisch Laboratorium). Versturen via de buizenpost naar het CDL kan alleen door middel van de daarvoor bestemde verzendcontainers. Voor verdere instructies, zie Afname en transport per materiaal.

Op buitenkant materiaal vermelden:
naam en voorletters patiënt; PIN-nummer; geboortedatum; afdelingscode; datum en tijd van afname; soort materiaal.

Op aanvraagformulier vermelden:
naam aanvragend arts incl AGB code, telefoonnummer, afdeling en afdelingscode, artscode; naam en voorletters patiënt; PIN-nummer; geboortedatum; datum en tijd van afname; soort materiaal en specificatie van de afnamelocatie bij pus, uitstrijken, etc.; klinische gegevens; vraagstelling; gebruikte antibiotica of antivirale medicatie.

Verzendcontainers die ernstig vervuild zijn met patiëntenmateriaal worden niet in behandeling genomen.

De aanvraagformulieren van de bacteriologie en de virologie vindt u hier. 

Informatie voor het PMC uitklapper, klik om te openen

Voor informatie Medische Microbiologie en Infectiepreventie voor het PMC klik hier.

Openingstijden monsterontvangst MMB uitklapper, klik om te openen

Zie de pagina 'over ons'.

Rapportage uitslagen uitklapper, klik om te openen

Inzenders binnen het UMC Utrecht

Uitslagen worden na autorisatie doorgestuurd naar HIX. Uitslagen van de bacteriologie en het virologisch laboratorium zijn terug te vinden in het EPD dashboard onder MMB-uitslagen.
Papieren rapporten kunnen op verzoek van de afdeling/aanvrager decentraal geprint worden.

Inzenders buiten het UMC Utrecht

Uitslagen worden na autorisatie schriftelijk gerapporteerd aan de inzender. Uitslagen van het virologisch laboratorium kunnen op verzoek van de inzender ook via een email worden gerapporteerd. Aan de emailrapportage zijn specifieke voorwaarden verbonden en dit moet vooraf met het laboratorium ingesteld worden.

Informatie over de vorm van de rapportage, het instellen van decentraal printen en de instelling van emailrapportage kan opgevraagd worden via de administratie van de laboratoria (088 75 588 29).

Cito-diagnostiek uitklapper, klik om te openen

Bacteriologisch laboratorium

Voor cito-diagnostiek tijdens kantooruren CITO op het aanvraagformulier vermelden. Altijd telefoonnummer van de aanvragend arts vermelden op de aanvraag. Indien er bij CITO aanvragen geen telefoonnummer van de aanvrager op de aanvraagkaart is vermeld, of de aanvrager telefonisch niet bereikbaar is, kunnen wij negatieve uitslagen niet telefonisch rapporteren.

Voor cito-diagnostiek tussen 16:00 en 17:30 uur altijd eerst overleggen met de arts-microbioloog/infectioloog. Buiten kantooruren dient de dienstdoende arts-microbioloog opgeroepen te worden via de portier van het UMCU.

Zie: Doorlooptijden bacteriologie inclusief CITO onderzoek

Virologisch laboratorium

Voor cito-diagnostiek altijd eerst overleggen met de dienstdoende viroloog (71762). Na 17:30 uur en in het weekend dient de dienstdoende viroloog opgeroepen te worden via de portier van het UMCU.

Intern is de 'Procedure aanvragen CITO diagnostiek bij afdeling medische microbiologie (MMB) buiten kantooruren' te vinden in Zenya.

Consultatie specialisten uitklapper, klik om te openen

Bacteriologie

Dienstdoende arts-microbioloog/infectioloog voor:
DIGD: 73533.
Chirurgie & HLI: 71827.
Neurologie/Gynaecologie/ overig: 71706.
Verloskunde/Kindergeneeskunde: 75359 of 64395.

Virologie

Dienstdoende viroloog: 71762.

Buiten kantoortijden bereikbaar via de portier van het UMC Utrecht (088-755 5555).

Doorlooptijden onderzoek uitklapper, klik om te openen

De doorlooptijden van microbiologisch onderzoek staan bij de betreffende verwekker.
De doorlooptijden van onderzoek dat wordt uitbesteedt staat in de lijst externe bepalingen.
De doorlooptijden van bacteriologisch onderzoek kunt u ook vinden in de lijst met doorlooptijden bacteriologisch onderzoek.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet