Terug

Aanvragen bepaling en Aanvraagformulieren - Farmalab

Aanvragen bepaling en Aanvraagformulieren - Farmalab

Hier vindt u informatie over het aanvragen van bepalingen. Mocht u een andere bepaling willen aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de laboratorium apotheker om de mogelijkheden te bespreken. Tevens vindt u onderaan deze pagina het interne contactformulier buiten routine aanvragen.

Monstervoorbewerking

Bloed afnemen uitklapper, klik om te openen

Hoeveelheid afname

Hoeveel volbloed/plasma er moet worden afgenomen voor een bloedspiegelbepaling is erg afhankelijk van de gebruikte analysemethode. Normaal gesproken is 1 ml volbloed / 500 µl plasma voldoende. Het gewenste en minimale afnamevolume kan sterk wisselen per toegepaste bepalingsmethode en te bepalen farmacon.

Afnamebuis

In onze monografieën kunt u lezen in welke afname buis u materiaal dient af te nemen voor onze bepalingen. Meestal is dit een EDTA buis: de meeste van onze bepalingen zijn gevalideerd in EDTA plasma of EDTA volbloed. Mocht materiaal zijn afgenomen in een ander buistype dan nemen we het materiaal in behandeling, maar vermelden bij de uitslag dat de betreffende bepaling niet is gevalideerd in de betreffende matrix.

Een uitzondering zijn gelbuizen: deze nemen wij niet in behandeling. Bij gelbuizen kan de geneesmiddelspiegel lager uitkomen dan deze in werkelijkheid is. Dit komt doordat de meeste geneesmiddelen die bepaald worden lipofiel zijn. Dat wil zeggen dat ze een grote affiniteit hebben voor vette stoffen. De gel in een gelbuis trekt deze stoffen aan, waardoor de waarde lager lijkt dan in werkelijkheid.

Top- en dalspiegels

Een topspiegel is de hoogste concentratie geneesmiddel in het bloed van een patiënt na bijvoorbeeld een orale of intraveneuze toediening. Wanneer deze verschijnt is voor elk geneesmiddel verschillend. Stoffen met een trage absorptie vanuit het maagdarmkanaal laten bij orale toediening pas laat een piekconcentratie in het bloed zien. Voor elke stof is er een optimaal tijdstip waarop de topspiegel afgenomen moet worden. In het Farmacotherapeutisch Kompas kun je opzoeken wanneer de topspiegel ongeveer verschijnt, namelijk onder het kopje Kinetische gegevens. Hier wordt een Tmax vermeld, welke aangeeft op welk tijdstip de maximale concentratie in het bloed wordt verwacht. Een dalspiegel is de laagste concentratie geneesmiddel in het bloed van een patiënt. Een dalspiegel kan tussen 2 en 0 uur vóór de nieuwe gift worden afgenomen.

Bewaartermijn monsters

Monsters worden standaard twee weken bewaard, tenzij de aanvrager voor individuele monsters een langere termijn heeft aangegeven.
Bij positieve uitslagen van een van de componenten uit de screenings 'Sulfonylureumderivaten, thiazolidinedionen en metformine in urine', 'Diuretica in urine' en 'Laxantia in urine' worden de monsters één maand bewaard in plaats van twee weken.

CITO bepalingen uitklapper, klik om te openen

Voor CITO bepalingen tijdens kantooruren moet contact worden opgenomen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker (088 75 744 88). Indien de aangevraagde bepaling niet dagelijks wordt uitgevoerd, kan zonder voorafgaand telefonisch contact de uitslag niet dezelfde dag worden gerapporteerd. De bepaaltermijn wordt vastgesteld na overleg tussen de aanvrager en de ziekenhuisapotheker.

Weekend en feestdagen uitklapper, klik om te openen

Voor bepalingen in het weekend neemt u op vrijdag contact op met de dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88), aangezien er in het weekend en op feestdagen niet standaard een klinisch farmaceutisch analist aanwezig is. Bepalingen die niet vooraf bij het laboratorium bekend zijn, worden dan niet uitgevoerd.
Uitzondering betreffen de immunosuppressiva, gentamicine, tobramycine en amikacine. Deze worden standaard op zaterdag en zondag bepaald, indien tijdig  (uiterlijk 10:00) afgenomen.

Aanvraagformulieren uitklapper, klik om te openen

Download hieronder de benodigde aanvraagformulieren. Let u op het onderscheid dat gemaakt wordt tussen een aanvraag voor een bloedmonster en een urinemonster. Na het (digitaal) invullen en uitprinten van het formulier kunt u het opsturen naar onderstaand adres. 

UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

Contactformulier buiten routine aanvragen uitklapper, klik om te openen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet