Terug

Beademing via een mond-neus masker
Beademing via een mond-neus masker

Een mond-neusmasker helpt u om zich minder benauwd te voelen. Het is een minder ingrijpende manier van beademen dan een tube of tracheostoma . Bij een mond-neusmasker wordt er namelijk niets in uw luchtpijp gebracht. 

 

Het masker

De slang die aan het masker zit, wordt aan de beademingsmachine gekoppeld. Via de slang gaat er lucht en zuurstof naar het masker. U kunt gewoon praten, eten en drinken. Wel is het in het begin meestal even wennen om met zo’n masker beademd te worden. Het kan ook zijn dat u voedsel via een maagsonde krijgt. De maagsonde loopt dan onder uw masker door.